CNP! De ce avem CNP – codul de sclav si cine l-a...

CNP! De ce avem CNP – codul de sclav si cine l-a impus!

2 74

Dumnezeu sa ne ierte pentru crima pe care acest popor a girat-o! Cu respect, in onoarea Omului care a fost Nicolae Ceausescu!

Cronologie:
– 1972 – primirea României îni FMI
– 1972 -1980 > România a contractat, sub Ceaușescu, împrumuturi de 11 miliarde de dolari de la Banca Mondială și FMI, pentru care a achitat, până în martie 1989, 21 de miliarde de dolari !
– 2 martie 1978 introducerea CNP fortat de Fmi – decretul nr. 59 al Consiliului de Stat, semnat de preşedintele Republicii Socialiste România. Fără CNP, nu primeam bani pt dezvoltare.
Prin CNP, fiecare cetățean devenea girant al împrumutului. După plata datoriei CNP devenea nul. 
Așa ca aleșii pulimii au făcut repejor alte împrumuturi. Ei nu vor pati niciodată nimic – girantul trebuie sa strângă cureaua, nu contractorul! De aceea Miliția si jandarmii au dreptul sa îți facă orice: esti un datornic împuțit, care te revolți pentru ca nu îți convine contractul semnat de oamenii investiți prin vot de către tine!!!
– 15 iunie 1981, FMI a acordat României un împrumut în valoare de 1,3 miliarde de dolari, însă cu condiţia de a încetini ritmul industrializării şi de a creşte alocările pentru agricultură.
– 1982, când România a intrat în incapacitate de plăți, și a decis să scape de datorii – Romania – 11 miliarde de dolari datorii externe;
– martie 1989, Ceaușescu a anunțat lichidarea datoriei externe, reușită, în principal, prin exportarea ani la rândul, a celei mai mari părți a producției alimentare.

Vedeți legătura dintre CNP şi împrumuturile contractate la FMI (Fondul Monetar International) şi BIRD (Banca Mondială) !? Aleșii pulimii fac împrumuturi, fura banii, iar gloata moare datoare. La asta se rezuma TOTUL in lupta politica pt putere. De aceea noi V-am zis mereu: nu votați, stați dracu’ acasă, ca nu știți pe ce lume trăiți !

Decretul nr. 59/1978 pentru modificarea Legii nr. 5/1971 cu privire la actele de identitate ale cetățenilor români, precum și la procedura schimbării domiciliului și a reședinței
Art. 301. –
Ministerul de Interne, Comitetul pentru Problemele Consiliilor Populare și Direcția Centrală de Statistică vor stabili un cod numeric personal pentru toți cetățenii români, precum și pentru străinii cu domiciliul în România. Codul numeric personal va fi înscris în actele de identitate, de stare civilă și în alte acte personale.”
Consiliul de Stat – Text publicat în M.Of. al României.
În vigoare de la 03 mai 1978.

Stenograma ședinţei Comitetului Politic Executiv al CC al PCR din ziua de 31 martie 1989:
Nicolae Ceaușescu: Înainte să intrăm în ordinea de zi, aș ruga să fac o scurtă informare: astăzi dimineaţă am dat banii pentru ultima rată a datoriilor (Aplauze puternice).
În anul 1980 aveam 11 – 12 miliarde de dolari. La începutul anului mai aveam 1,150 de miliarde de dolari.
Astăzi, ultima rată, de 137.000 de milioane de dolari, a fost achitată și cu aceasta datoria bancară și de stat a fost predată complet.
Sper să nu mai fim obligaţi să facem niciodată asemenea datorii!
Sigur, mai avem niște compensaţii la nuclear, la aviaţie, care trebuiau plătite de comerţul exterior, nu a lucrat cum trebuie, acestea trebuiau realizate, dar în următoarele câteva luni trebuie să reglementăm situaţia și să intrăm în normal.
Compensaţii noi vom mai face, dar acestea sunt în mod curent.
Noi avem însă creanţe, mai avem de încasat 2,5 miliarde de dolari, adică, credite pe care le-am acordat noi și trebuie să le plătească. (…)
Avem o situaţie unică din punctul nostru de vedere și trebuie să subliniez că am realizat aceasta asigurând dezvoltarea. Am făcut investiţii de peste 2.000 de miliarde de lei, ceea ce este echivalent, la cursul necomercial, cu 215 miliarde de dolari.
Aici intră și munca. Dacă am lua numai materialele, ele reprezintă aproape 100 de miliarde de dolari. N-am renunţat la dezvoltare, am făcut investiţii, am realizat creșterea de 2 ori a veniturilor la retribuţii și economia a crescut cu circa 60% în acești 10 ani, până anul viitor. Acum sunt cam 50 și ceva la sută.
Deci am plătit datoria, am asigurat dezvoltarea construcţiilor de locuinţe și ridicarea nivelului de trai și avem un excedent de aproape 300 de miliarde de lei.
În timp ce toţi aproape au deficit bugetar, noi avem un excedent de 285 miliarde lei.
O parte sunt date sub formă de credite întreprinderilor. Acesta este excedentul care este folosit.
Deci, din acest punct de vedere, avem o economie bună, ceea ce înseamnă că totuși am reușit să realizăm o asemenea economie care să ne asigure mijloacele necesare dezvoltării. Deci ne permite să avem un excedent care ne asigură mijloacele de dezvoltare și aceasta în condiţiile ridicării nivelului de trai al poporului.
Aceasta este rezultatul politicii noastre economice de dezvoltare socialistă a ţării. Nu cum spun unii, că socialismul este de vină că au ajuns în situaţia în care sunt, ci politica greșită în asigurarea dezvoltării propriu-zise a economiei, a mijloacelor de producţie.
Uite, acestea am vrut să spun!
Sigur, vom discuta problema aceasta la plenară și la Marea Adunare Naţională și atunci vom face public cunoscut, nu dăm acum în presă, dar am vrut la Comitetul Politic Executiv să discut acest lucru.
Sursa: Arhivele Naţionale ale României – Direcţia Arhive Naţionale Istorice Centrale, Fond Comitetul Central al Partidului Comunist Român – Secţia Cancelarie, dos. nr. 19/1989.

Cuvântarea lui Nicolae Ceaușescu la Plenara CC al PCR din 12 aprilie 1989
(…) La sfârșitul lunii martie, am lichidat datoria externă a ţării, care în 1980 reprezenta peste 11 miliarde de dolari. În total. Din 1975 până în martie 1989 am plătit circa 21 miliarde dolari, din care dobânda reprezintă peste 7 miliarde dolari. În acestea nu sunt cuprinse datoriile pe care le-am avut în ruble și care, de asemenea, au fost de mult achitate.
În prezent, ţara noastră are de încasat din creditele pe care le-a acordat diferitelor state peste 2,5 miliarde dolari.
Plata datoriei externe a cerut, fără nici o îndoială, eforturi mari. A trebuit să acţionăm în așa fel încât să asigurăm atât dezvoltarea generală a ţării, cât și lichidarea treptată, în această perioadă, a întregii datorii, să luăm, totodată, măsurile necesare pentru întărirea continuă a ordinii și disciplinei, a bunei gospodăriri și conduceri a tuturor sectoarelor de activitate.
După cum este cunoscut, din 1980 până în prezent, situaţia economică mondială a fost foarte complexă și gravă. S-a înrăutăţit continuu situaţia ţărilor în cuProducţia industrială este în acest an cu peste 50% mai mare faţă de 1980. Producţia agricolă va fi aproape de 1,5 ori mai mare. Volumul de mărfuri vândute populaţiei, în preţuri curente, este cu 40% mai mare. Fondul total de retribuţie a crescut, în această perioadă, cu circa 60%, iar retribuţia medie cu circa 50%. După cum este cunoscut, în anii 1981-1989 au fost majorate de două ori retribuţiile și pensiile. În acest an, până la 1 august se va încheia cea de-a doua majorare a retribuţiei și a pensiilor.
În același timp s-au majorat alocaţiile pentru copii cu circa 70% și au crescut cheltuielile sociale pe locuitor cu peste 44%.

În general, în această perioadă, s-au realizat vaste lucrări industriale, agricole și de interes naţional și s-au realizat peste 1 milion de apartamente. În acești ani s-au dat în folosinţă Canalul Dunăre – Marea Neagră și Canalul Poarta Albă – Midia Năvodari, în lungime totală de circa 100 km, s-a realizat metroul în București, care în acest an va avea o lungime de 60 km, s-a amenajat râul Dâmboviţa și s-au înfăptuit marile lucrări de modernizare și sistematizare a Capitalei, printre care și noul centru administrativ.
În general au cunoscut o puternică dezvoltare toate judeţele, orașele și comunele patriei noastre socialiste. Orice om de bună credinţă poate vedea marile transformări care au avut loc în România și care au ridicat nivelul general de civilizaţie și de trai al întregului nostru popor.
Propun Comitetului Central al Partidului să luăm hotărârea – care să fie adoptată ca lege de Marea Adunare Naţională – ca, în viitor, nimeni să nu mai poată să apeleze la credite străine, pentru ca întreaga dezvoltare a ţării să o realizăm prin mijloace proprii – desigur, printr-o largă colaborare internaţională, dar fără credite!
Sursa: „Scînteia“, 13 aprilie 1989

Daca nu vedeti legatura, ea e cam asa:
CNP-ul este modul in care noi, oamenii devenim doar o marfa cu care se gireaza! Tarile cand se indatoreaza, gireaza cu oamenii, transformati in mijloace de munca care produc plusvaloare.
Devenim o investitie, nu prin faptul ca evoluam, ci prin taxele pe care le platim, si faptul ca suntem transformati in mijloc de productie in sine, ca si utilajele un fel de mijloace fixe ale unui tari, devenim obiecte de inventar in patrimoniul unui stat!
Devenim elemente patrimoniale de pasiv dpdv statistic, si active, din perspectiva contabila si avem si perioada de amortizare…. forurile mondiale la care ne indatoram cer GIRAREA CU CU POPULATIA!
Pentru mai mult de atat nu tin prelegeri pe fb, cine poata sa vada, va vedea, cine nu, va # rezista !
Ceaușescu a platit datoria externa a Romaniei si a dispus LEGAL de subjugarea populației in folosul obținerii independentei si suveranitatii NAȚIONALE. După acest interval individul român era LIBER si SUVERAN in „suveranitatea României”. Așa ca monarhia l-a asasinat pe Ceaușescu, in clipa in care liderul a redat LEGAL integritatea si suveranitatea poporului si a României. Ceausescu a fost un geniu strategic care știa exact ce riscă!

Dar „trăitorul” nu înțelege nimic si nu știe nimic. Ei au reținut ca „Nu ierea uăuă!”, ca era pita pe cartelă si ca se „lua lumina”.
Era prețul LIBERTATII! „Cetățeanul „trăitorul” este – în primul rând – un țaran, pe care Ceaușescu cel Mare l-a luat din mirosul de fecale de porc. Si rău a făcut! Din punct de vedere constructiv, „trăitorul” este incult, incompetent si șmecher. La prima generatie pe asfalt își trece smecheria țărănească prin serale si scoli de maiștrii. La a doua generatie, o trece prin „management” si „Spiru Haret”. Vax!

Problema este ca Citizen „trăitorul” a votat!
Ce sa știe ei, de pilda, despre Scoala de la Frankfurt – care nu-i de ieri de azi, ci face suta de ani! Ca si nucleul Tavistok ! ( Da’ ce-i aia?!). Acestea sunt instituții unde se fabrică MATRIȚE sociale care generează un anumit tip de om!
Scoala de la Frankfurt este o STANȚĂ careia i se datoreaza romanul de tip nou – cu o pondere colosala in segmentul sub 35 de ani. Culmea face ca pe copii de țărani ( chipurile cu o educație sănătoasă – aiurea in tramvai ) a prins perfect, ca Revoluția Sexuala de acum 100 de ani in Russia. Romanii au făcut cunoștința cu soldații ruși ) mai mult romancele) si nu își puteau explica de ce sunt niște dementi obsedați sexual. Ha ha ha, romanii se așteptau sa fie …ortodocși !
Băi, rușii au primit marxismul in stare pura, de la Lenin! Dar…cine sa se prindă?! Caci in afara de Mircea Eliade ( care-i socotea barbari pe rușii, si tiparele femeii slave – vezi „Oceanografia – despre mediocritate, din 1938 ) nu știu pr nimeni care DEZINTERESAT, sa n-o zică pe șleau despre ruși.
Cine, mă, romanii?! Pai acești ciobani sint rusofili. Dacă e de la ruși, e cel mai bun!

Cretina Carpatină si Citizen „trăitorul” , au votat in ’90 exclusiv echipa trimisa de scoala de la Frankfurt! Iar pe unul dintre ei l-au pus ulterior in postul cel mai important, de unde putea face ravagii maxime: Ministrul Învățământului. Este vorba despre fratele mason, evreul Andrei Marga. Mare Rector la Cluj – cartierul general al Iezuiților din România! Iar la Cultura pe …Pleșu!
Cacatii de la Frankfurt asediau România permanent si pe vremea lui Ceaușescu the Great – prin masonerie, prin cursuri de yoga, prin Europa Liberă, prin cărți ( mulți autori alogeni au fost publicați – de pilda Walter Roman, tatăl puradelului Petrică, Silviu Brucan sau nevasta lui ( Sidorovici), prin Meditația Transcedentala etc. După Trădarea Armatei Române din ’89 ( care a împușcat populația mânată in strada de propaganda occidentala), aceasta ( armata) a deschis culoar spre TVR si CC exact promoției de elita a liniei masonice frankfurteze: Iliescu, Brucan, Roman, Voichan ( meditația Transcedentala, in pijama, cu Pleșu ), Tismăneanu si – Cireașa de pe Mort: Gyorgy Soros! Primul avion strain aterizat in România după ’89 a fost a lui Soros!
In realitate România a fost lichidata in ’89 de 8-10 evrei din Mossad deștepți – desant chirurgical si sincronizare perfecta cu…..cu – sa va aud?! Cu Armata Romana! Cu 5-6 generali trădători si masoni! Agentii mossad la TV , armata pe străzi, împușcând 1200 de oameni, pe Ceaușescu cel Mare si – atenție! – pe cei care știau prea mult!
Alți trei grei de la Frankfurt sunt Bivolaru, Patriarhul Daniel si …surpriza mare, parintele Stăniloaie ( un obișnuit in casele din Germania a trompetelor de la Europa Liberă ( Hurezeanu si Lovinescu).
Sursa: facebook.com

NORA REDACȚIEI
Am postat acest articol, pentru multele informații care trebuiesc cunoscute. Nu suntem de acord cu o pare din comentarii sau cu limbajul folosit.

COMENTARII

  1. ce articol aberant…de la început (ceaușescu – om) 🤣🤣🤣… până la sfârșit…pcr/pcr…🥱🥱🥱

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.