CJ a sc?pat de fumurile Branului

CJ a sc?pat de fumurile Branului

0 123

Carevas?zic?, nu mai e de v?nzare. A-ntors lumea bra?ovean? cu susul ?n jos, cam ?n aceea?i pozi?ie ?n care at?rn? ?n imagina?ia ?nfierb?ntat? a turi?tilor ciorchinii de lilieci de la ultimele caturi ale castelului, ?i-apoi a fost retras de pe pia??. De?i Castelul a r?mas la locul lui, pe steiul pe piatr? din Bran, fantasma celei mai costisitoare tranzac?ii la care bugetul CJ era gata s? se angajeze a fost destr?mat? de gesturile nervoase ale proprietarilor s?i, a?a cum ?ndep?rtezi cu m?na fumul sup?r?tor al unei ?ig?ri. Irita?i de l?ncezeala ?i amatorismul cu care autorit??ile bra?ovene prizeaz? doza de iluzie medieval? ce le fusese distribuit? de c?tre dealerii Casei Regale a Rom?niei, Dominic Habsburg ?i surorile-i rege?ti ?i-au ?mpachetat taraba de narcotice.


Pre?edintele CJ, Aristotel C?ncescu, se poate l?uda c? a fost singurul care a tras ad?nc ?n piept din marfa extrem de scump?. ?mpachetat?, ca un drog de lux ce se respect?, ?n staniol fin cu blazonul regal ?n filigran. Doar c??iva consilieri mimetici au apucat s?-?i treac? jointul cu acces direct la paradisurile artificiale ale lui Dracula.


Acum c? distribuitorul habsburg ?i-a anun?at sec inten?ia de a ?ntrerupe furnizarea m?rfii, tot ce mai putem spera este ca pre?edintele C?ncescu s? nu-?i fi creat dependen??. Pentru c? nimeni nu ?tie cu certitudine de c?nd era ?n rela?ii epistolare cu casa de avocatur? Trandafir, care-l reprezint? pe Dominic. Anularea brusc? a tranzac?ie risc? s?-l azv?rle ?n sevraj, lipsit de sursa iluziilor despre intrarea ?n st?p?nire a Castelului Bran contra fabuloasei sume de 60 milioane de Euro.


De fapt, s-a dovedit c? cifra ?aizeci fusese ?i ea azv?rlit? la-nt?mplare, de c?tre regii v?nz?tori de ?ar?. La fel de bine putea fi 70, 80 sau 90 de milioane de euro. Sau chiar 100 de milioane, cu c?t se zvone?te c? ar fi fost deja cump?rat Branul de c?tre un achizitor de peste Ocean. Jongleria cu milioanele de euro dovede?te c?, pentru Casa Regal?, castelul era de fapt nepre?uit, a?a cum se cuvine s? fie bunuri de patrimoniu despre a c?ror valoare d? bine ?ntotdeauna s? se spun? c? este inestimabil?.


Tranzac?ia ratat? v?de?te ?nc? o dat? c? vl?starele cu s?ngele albastru ce se revendic? de la Rom?nia calculeaz? sentimentul na?ional cu alt? gril? imobiliar? dec?t alte case domnitoare din Europa. Ilu?trii descenden?i ai Bourbonilor sau Angevinilor francezi au permis, de exemplu, ca faimoasele chateaux ale Fran?ei s? se fie evaluate la un mizilic de 4 milioane de euro pe pia?a imobilelor istorice hexagonale. Carolii ?i Ludovicii ce-?i dorm somnul de veci ?n criptele de la Saint-Denis s-ar pricopsi cu oarece insomnii s? ?tie c? omologii Habsburgi lucreaz? cu alte c?ntare la evaluare.


Acum, c? le-au ie?it fumurile achizi?iei din cap, consilierii jude?eni pot reface ?n CJ a?ezarea intereselor de dinainte de fibrila?iile tranzac?iei. Pesedi?tii se vor felicita, cu siguran??, pentru flerul de care d?deau dovad? c?nd se opuneau afacerii Bran. De?i opozi?ia lor se ?ntemeia pe o contradic?ie vegetal?; ?ntruc?t oferta fusese adus? la cuno?tin?a CJ de c?tre numitul Trandafir, ar fi fost ?n spiritul politicilor de gr?din? ?n care PSD-ul ??i cultiv? sigla ?nspinat? s? o sus?in? necondi?ionat.


S-au aruncat vorbe mari ?n intervalul ce ne desparte de momentul anun??rii pre?ului ?i a montajului finan??rii austriece ?i cel al retragerii ofertei. Udemeri?tii, prin vocea consilierului Aranyosi, se declarau ritos ?n favoarea p?str?rii „cu orice pre?” a castelului ?n patrimoniul bra?ovean, ?n care se aflase p?n? ?n momentul dona?iei c?tre Regina Maria, din 1920. „Cu orice pre?” sun? ca o anticipare a labilit??ii valorii castelului, care a dovedit c? se poate l?b?r?a f?r? probleme de la 20 de milioane la 100, ?n cazul ?n care se confirm? ultimul zvon.


Ar fi de dorit s? nu se confirme. La c?t de ahtia?i dup? istorie sunt americanii, ei neav?nd a?a ceva ?n con?tiin?a colectiv?, proasp?tului proprietar a 7 secole ?n lemn ?i piatr? i-ar putea trece prin cap s? str?mute bijuterie de castel taman ?n Statele Unite.

Vifor Rotar

COMENTARII

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.