CE A SPUS CEAUSESCU in plus … si tvr a taiat DIN...

CE A SPUS CEAUSESCU in plus … si tvr a taiat DIN INREGISTRAREA DIFUZATA IN ULTIMA lui SEARA IN SEDIUL C.C.!

0 382

De aici începe partea din Cuvantare care nu a mai fost DIFUZATA la Tvr, in seara din 21 dec. 1989: „Vreau să declar deschis că nu aș răspunde încrederii acordate presedintelui de catre popor , dacă nu aș face totul pentru a apăra integritatea, independența, suveranitatea României, dreptul deplin al poporului nostru de a-și hotărî dezvoltarea în mod independent, fără nici un amestec din afară. Campania declanșată de diferite cercuri și guverne împotriva României demonstrează cu putere că aceste acțiuni au fost din timp și bine pregătite.Se pune pe drept cuvînt întrebarea: de ce acele cercuri imperialiste și guverne, care fac tot felul de declarații împotriva României, nu au spus niciodată nimic în legătură cu evenimentele foarte grave din diferite țări, din ultimul timp? Reiese cu toată claritatea că această campanie împotriva României face parte dintr-un plan mai general împotriva independenței și suveranității popoarelor estice — a acelor popoare care nu vor dominația străină și sînt gata să-și apere cu orice preț, inclusiv cu arma în mînă, independența, dreptul la o viață liberă.

(…) Regret foarte mult că s-a ajuns la o asemenea situație, dar aceasta nu se datorește organelor noastre de ordine și unităților militare, care timp de două zile au dat dovadă de maxima răbdare și îngăduință față de acțiunile elementelor teroriste, fasciste din Timișoara, ci acelora care s-au pus în slujba agenturilor străine și care au acționat în mod premeditat,provocator și bine pregătit pentru declanșarea acestor grave incidente de la Timișoara! BALCON REV. CEAUSESCU SI SUITA

(…) Mă adresez tuturor cetățenilor patriei noastre, fără deosebire de naționalitate, cu chemarea de a da dovadă de o înțelegere deplină a situației grave care s-a creat prin acțiunile teroriste de la Timișoara și de a acționa, în deplină unitate și solidaritate, pentru apărarea socialismului, de a face totul pentru a nu se mai permite să se repete asemenea stări de lucruri!(…)Este de datoria tuturor cetățenilor Republicii Socialiste România să acționeze cu toate forțele împotriva tuturor celor care, în slujba diferitelor interese străine, a serviciilor de spionaj, a cercurilor imperialiste reacționare, își vînd țara pentru un pumn de dolari sau de alte valute.Trebuie să dăm o ripostă hotărîtă împotriva celor care vor să dezmembreze România, să lichideze integritatea și independența patriei noastre !

Este necesar să sprijinim – în orice împrejurări — armata noastră, apărătoare de nădejde a independenței, suveranității și integrității țării,a vieții pașnice a întregii noastre națiuni! Dar  să acționăm în așa fel pentru a nu fi necesară intervenția armatei , să nu se admită, în nici o împrejurare, ca armata să fie atacată, să nu admitem ca ea să fie oprită să acționeze împotriva celor ce creează dezordine, a celor ce împiedică activitatea și munca pașnică a poporului ! Adevărata libertate, adevăratul umanism înseamnă a asigura dezvoltarea socialistă a patriei, bunăstarea întregii națiuni, a asigura independența, integritatea țării și a-i demasca pe toți aceia care acționează – indiferent sub ce forme – împotriva intereselor patriei, a independenței, a socialismului în România.

TPROCLAMATIA DE LA TIMISOARAÎnțelegînd bine gravitatea evenimentelor petrecute la Timișoara, acele acțiuni dirijate și organizate împotriva patriei noastre, doresc să asigur intregul nostru popor, întreaga noastră națiune, că atît organele de stat, cît și organele de partid, vor face totul și vor acționa cu întreaga răspundere pentru a soluționa problemele în deplină colaborare cu toți oamenii muncii, cu toți cetățenii patriei noastre, pentru a face totul ca programele mărețe de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate să fie realizate în cele mai bune condiții.(…)  Cel mai bun răspuns pe care îl putem da cercurilor reacționare, acelora care doresc să distrugă independența și să oprească construcția socialistă în România este unitatea noastră, a tuturor, a întregii națiuni, îndeplinirea în cele mai bune condiții a programelor de dezvoltare social-economică,a patriei noastre, liberă și independentă, acționînd cu toată hotărîrea pentru pace și colaborare, pe principiile deplinei egalități în drepturi cu toate națiunile lumii!

Mă adresez tuturor cetățenilor patriei noastre cu chemarea de a da dovadă de înalt spirit patriotic și revoluționar, de a înțelege că cele întîmplate la Timișoara constituie acțiuni organizate din timp de cercurile reacționare, de agenturile de spionaj străine, care au inițiat toate acestea împotriva patriei noastre.Să acționăm cu toată răspunderea în așa fel ca nicăieri în țara noastră să nu se mai poată organiza și să nu se mai producă asemenea situații.Este necesar, dragi tovarăși și prieteni, cetățeni ai Republicii Socialiste România, să dăm dovadă de marea răspundere și înțelepciune a poporului nostru, care în cele mai grele timpuri a dat mari jertfe. Mulți din cei mai înaintați fii ai națiunii noastre și-au dat viața pentru independența, pentru bunăstarea, pentru integritatea țării . Nu trebuie să existe nimic care să împiedice acțiunea noastră hotărîtă pentru a servi poporul,  viitorul luminos al patriei noastre, al națiunii noastre! Vă adresez, dragi tovarăși și prieteni, dragi compatrioți, chemarea de a întări  unitatea, de a face totul pentru libertatea tarii, pentru construcția socialismului, pentru bunăstarea poporului, pentru integritatea și independența României! 

(Ceea ce spunea ATUNCI Ceausescu, cu vorbele lui de-atunci, despre faptul ca sunt forte straine angrenate in evenimentele de la Timisoara si pe mai departe in ceea ce a urmat la Bucuresti, parca se dovedeste astazi a fi fost foarte adevarat…)

COMENTARII

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.