Caracati?a de la Spitalul Jude?ean se ?ntinde p?n? la CJ

Caracati?a de la Spitalul Jude?ean se ?ntinde p?n? la CJ

0 69

Irina Vi?a este ?eful Sec?iei Chirurgie Plastic? de la Spitalul Clinic de Urgen?? Bra?ov. Cei care au trecut prin m?inile experte ale doamnei chirurg sunt ast?zi vindeca?i ?i ve?nic recunosc?tori unuia dintre cei mai dibaci m?nuitori de bisturiu de la Bra?ov. De dou? zile, ?n portofoliul consistent ?i onorabil al d-nei Vi?a a fost v?r?t cu for?a calificativul nemeritat de ?ap isp??itor. Cei care i l-au dat sunt membrii conducerii spitalului, care s-au sp?lat ?n acest fel pe m?ini de zoaiele scandalului ce nu contene?te de-o bun? bucat? de vreme pe holurile ?i ?n saloanele spitalului.


Tocmai ?n zisele spa?ii a fost ambientat ultimul incident care demoleaz? imaginea stabilimentului. Sf?r?itul s?pt?m?nii trecute a g?sit saloanele spitalului ?n?esate de pacien?i; pentru c? paturile n-au fost suficiente, personalul spitalului a amenajat la repezeal? ni?te u?i tari de lemn ?i ni?te t?rgi de interven?ie pentru a-i caza pe bolnavi. Chiar ?i canapelelor din s?lile de a?teptare li s-a da aspect de pat, pentru a suplini lipsurile sec?iei.


Dupa ce ziari?tii au surprins ?n imagini ?i articole situa?ia de la Jude?ean, conducerea spitalului a intrat ?n fibrila?ie. Presata de ?mprejur?ri s? g?seasc? rapid un vinovat, dup? ce a avut grij? s? se disculpe, echipa condus? de managerul Mariana Rusu a pus ?n c?rca chirurgului Irina Vi?a toate neajunsurile semnalate de pres?.


N-a fost, din p?cate, singura m?sur? de redresare a imaginii spitalului la care a recurs staff-ul Marianei Rusu de ochii bolnavilor. Pentru ca pe viitor s? mai reduc? din vulnerabilitatea ?n fa?a dezv?luirilor media, doamna manager a considerat c? cea mai nimerit? m?sur? este s? fac? din spital o redut?. Pe creneluri stau acum ni?te cagula?i fioro?i, angaja?i ai unei firme de paz?. Rolul masca?ilor este s? ?mpiedice orice atac neavenit din partea nenoroci?ilor de ziari?ti, care-?i v?r? nasul ?i camerele de luat vederi ?n managementul irepro?abil de la Jude?ean.


?n realitate, debandada de la Jude?ean este provocat? de agita?ia tentaculelor unei caracati?e gigantice, care s-a cuib?rit ?n scaunul managerial. Mariana Rusu este veri?oar? primar? cu Aristotel C?ncescu. ?ncreng?tura de rudenie este dublat? de un p?ienjeni? mercantil ce ?mbrac? rela?ia dintre cei doi. So?ul duduii Mariana deruleaz? afaceri prospere cu ?eful jude?ului; Rusu junior este administratorul trustului Mix TV, patronat de acela?i Aristotel C?ncescu.


Asear? t?rziu, ministrul S?n?t??ii, Eugen Nicol?escu, a trecut inopinat pe la spital, ?ntr-o descindere fulger. Efectele vizitei nocturne se vor resim?i probabil ?n cursul zilei de ast?zi sau imediat dup? week-end. Pe Nicol?escu l-ar aranja, se pare, schimbarea duduii Rusu ?i ungerea unui alt pretendent la scaunul spitalului din r?ndul clien?ilor liberali. Ar stinge ?n felul acesta scandalul de la Jude?ean ?i ar reteza ?i tentativele fostului director Dan Grigorescu de a reveni ?n fruntea unit??ii, de?i justi?ia s-a pronun?at definitiv ?i executoriu ?n favoarea sa.


?


Vifor Rotar

COMENTARII

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.