Când auzim la Budapesta despre „națiunea unitară și indivizibilă” Orban Viktor ne...

Când auzim la Budapesta despre „națiunea unitară și indivizibilă” Orban Viktor ne convinge că Ceaușescu a fost un patriot…

1 212

Maghiarii sau ungurii sunt un „popor” rspândit în Europa Centrala, vorbitor al limbii maghiare. 
Etnia maghiară alcătuiește majoritatea absolută a cetățenilor din  „Țara Maghiară”, cu o pondere in teritoriu de 92,3 % .
Comunități maghiare( istorice)notabile  trăiesc și în țările vecine Ungariei, respectiv în RomâniaSlovaciaSerbiaAustria  Ucraina.Până în sec. al XIX-lea denumirea de „ungur” era folosită pentru a-i desemna petoți locuitoriiImperiului si apoi ai fostului Regat, indiferent de etnie.
Ehei, în plus Dieta de la Pojon edicta în anul 1791 privilegii pentru 
sârbii refugiați din …Imperiul Otoman, cu argumentul că „și pe aceștia, pe sârbi adica, îi socotim… tot unguri. Astfel îi declarăm și pe ei, ca și pe celelalte naționalități care locuiesc în Regatul Ungariei, drept 
unguri, drept compatrioții noștri.

În limba romana substantivul „ungur” respectiv „ungurean”, prin autodiseminare îi desemna pe toți locuitorii „Țării Ungurești”, indiferent de etnie.
Receptarea… lejera a principiilor Revolutiei Franceze a condus la ideea că toți locuitorii Ungariei, indifrent de naționalitate ar forma „vezi Doamne, o națiune politică ungară”. Fapt formulat în preambulul la Legea Naționalităților, din 1868, în sensul că toți cetățenii Ungariei formează  – conform principiilor LOR constituționale instituie aiurea in urma cu peste 150 de ani – o națiune în sens politic, anume națiunea unitară și indivizibilă  – ca la Ceausescunatziune in ai cărei membri se numără fiecare cetățean al patriei ungareindiferent cărei naționalități,ori etnii i-ar aparține.”

Industrializarea si modernizarea Regatului Ungariei începând cu a doua jumătate a secolului al XIX-lea a însemnat înlocuirea treptată a elitelor urbane germane, cu noua burghezie maghiară în formare. Naționaliștii maghiari au impus o maghiarizare forțatăpentru cei proveniți din toate grupurile etnice (sarbi,șvabi dunăreni,ucraineni, slovaciromâni etc.)  În ultimii ani ai sec. al XIX-lea și în primele decenii ale secolului XX
maghiarizarea ca mijloc de integrare urbană s-a accelerat și a fost însoțită de măsuri politice menite să o faciliteze. Aceasta a dus la o reacție de opoziție vie din partea elitelor intelectuale ale naționalităților nemaghiare din Ungaria, al căror interes nu era integrarea urbană a grupurilor aflate sub influența lor (ca preoți, avocați etc.)

 Trecutul îndepărtat al poporului maghiar poate fi reconstituit, în linii generale, în funcție de izvoare lingvistice și doar pe un plan secundar de izvoare istorice.Izvoarele arheologice referitoare la maghiari anterioare secolului IX sunt disputate.

Lingviștii și istoricii consideră, de comun acord, că ungurii provin din teritoriul aflat la granița dintre zonele împădurite ale Munților Urali și stepa euroasiatică. Acolo s-a consumat și o primă etapă a etnogenezei ungurilor. Din simbioza a două elemente etnice de tip ugric a luat naștere o populație de limbă uralică. Denumirea maghiari este rezultanta contopirii denumirii celor două entități etnic-tribale.

Ungurii s-au autodenumit totdeauna maghiari („magyar”), însă populațiile vecine i-au denumit unguri dupa numele țării lor, Ungaria (în latină – Hungaria).
Maghiarii au asimilat în cursul timpului populatii turcice care li s-au alăturat, spre sud-vest, spre fluviile Volga si Don spre izvoarele istorice Magna Hungaria, zona  locuită până în secolul XIII de o populație ugrică înrudită. Pe aceste teritorii, ungurii au intrat în contact și cu popoare de origine turcică.  protobulgarii, de Volga, și hazarii care trăiesc și astăzi în acea regiune, a uniunii tribale care s-a strămutat din Ucraina, în 
Pannonia… 

Impunerea lui Árpád în calitate de conducător al uniunii de triburi unguresti care  se stabilesc  pe la mijlocul secolului IX, în  Etelköz = „teritoriul dintre râuri”; delimitat de Marea Neagră și râurile Siret („Seretos”), Nistru si Prut („Brutos”) Ungurii vor întreprinde de aici o serie de raiduri și campanii militare. 
În 862, ungurii au trecut Carpații(din zona ucraineano-slovacă) și au atacat părțile răsăritene din Moraviacare cuprindea o mare parte a Ungariei de azi. Raidurile ungurești încetează complet abia după victoria decisivă obținută de Otto I lângă Augsburg, la 10 august 955.  Această înfrângere catastrofală a determinat aristocrația tribală să-și reorienteze
situația în care se aflau ungurii, principele Géza (971-997),  pregătind  premisele creștinării acestora. Istoria ungurilor în prima jumătate a secolului X este marcată de numeroase raiduri de jaf în  Europa.

Hoardele ungurești, conduse frecvent de Bulcsú și Lehel au îngrozit
creștinătatea. Aplicând o tactică de luptă specifică popoarelor de stepă, 
bazată pe atacuri și retrageri surprinzătoare, războinicii unguri au reușit să faca prapad în numeroase confruntări militare. Cel mai des folosind cu abilitate atacurile surpriza ale calaretilor si arcul asiatic cu sageti otravite. Astfel maghiarii pătrund în anul 899 pana în Italia… În continuare, ei atacă, pe rând, între anii 911933SpaniaFranța și Italia.

Fondarea Regatului Ungar și începutul convertirii  la catolicism au fost înfăptuite de fiul său, Ștefan I  (9971038). După stingerea dinastiei Arpadiene, Carol Robert de Anjou a luat tronul, fiul său Ludovic a pus capăt anarhiei, iar Statul maghiar va atinge o mare dezvoltare economică și militară, care îl va transforma în pivotde rezistență anti-otoman. Dar după Bătălia de la Mohacs, fosta Capitala Buda este transformata in Pașalîc iar partea centrală a Ungariei si separat Voevodatul Transilvaiei sunt supuse, peste 150 de ani, direct Imperiului Otoman. 
În partea nord vestică a Regatului maghiar va guverna o dietă din vechea nobilime ungurească. iar vechea cultură maghiară va supraviețui, refugiata  în Principatul Transilvaniei

Prof Deak Andrei,
Prof.d.d.rujan

Post Sriptum
Definitie: NAȚIÚNE, națiuni, s. f. Comunitate umană caracterizată prin unitatea de teritoriu, conștiința identității istorice și culturale și, în general, prin unitate de limbă și religie. 

COMENTARII

  1. Se puteau da si alte definitii la fel de concludente : patrie-patriotism; cetatenie romana – romanism; identitate nationala – versus iredentism

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.