Brașovenii pot solicita și online decontul pentru cazarea și masa oferite gratuit...

Brașovenii pot solicita și online decontul pentru cazarea și masa oferite gratuit refugiaților

1 83

Vineri, 1 iulie, luni, 4 iulie și marți, 5 iulie, brașovenii – persoane fizice care au cazat gratuit refugiați ucraineni pot solicita decontarea cheltuielilor cu cazarea și masa, conform HG  nr. 494 din 8 aprilie 2022 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 336/2022, respectiv a sumei de 20 lei/persoană/zi pentru hrană și 50 lei/persoană/zi pentru cazare.

Solicitările pot fi depuse în persoană, la Centrul de Informații pentru Cetățeni (Bd Eroilor nr 8, intrarea dinspre parcul Titulescu), în intervalul orar 8.00 — 14.00, sau online, pe portalul www.brasovcity.ro, pagina principală, Cerere online decont cheltuieli – Ucraina (începând din 1 iulie, ora 8.00). Data limită pentru depunerea solicitărilor on-line este 5 iulie, ora 16.00.

Conform legii, pentru a beneficia de decontare, persoanele fizice trebuie să depună în primele 3 zile lucrătoare ale fiecărei luni, pentru luna precedentă, următoarele:

  • cererea de decont, care include un  tabel de cheltuieli hrană și cazare cetățeni străini sau apatrizi găzduiți,  cu numele și prenumele persoanei găzduite, seria și numărul documentului de identitate al fiecărei persoane găzduite, localitatea din care declară că provine persoana găzduită, intervalul de timp pentru care se solicită decontarea cu hrana, și, respectiv, cazarea, precum și numărul de zile pentru care se solicită decontul hranei și, respective, al cazării;
  • declarație pe proprie răspundere privind veridicitatea datelor cuprinse în cererea de decont
  • declarație privind dreptul de folosință asupra imobilului utilizat pentru găzduirea refugiaților;

Aceasta conține acordul proprietarului/coproprietarului/chiriașilor din imobilul și, în plus față de versiunile anterioare ale declarației, precizarea că solicitantul a aluat la cunoștință despre perioada depunerii cererii și că își poate pierde dreptul la decont, dacă în urma verificărilor din partea autorităților, refugiații nu sunt găsiți în locația pentru care se solicită decontul;

  • actul de identitate al gazdei, în original și copie;
  • extras de cont sau dovadă cont bancar, pentru persoanele care optează pentru plata sumei prin virament bancar.

Decontarea către persoane fizice se face de către Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență, prin intermediul primăriei.

D.D.

COMENTARII

Dă-i un răspuns lui Barbu Gh. Anuleaza

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.