Autorizatiile de mediu vor fi valabile 10 ani

Autorizatiile de mediu vor fi valabile 10 ani

0 122

Autorizatia de mediu va fi valabila pe o perioada de 10 ani, cu 5 ani mai mult decat precizeaza legislatia in vigoare, a stabilit Guvernul, printr-o Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului, adoptata de Guvern in sedinta de miercuri.
In ceea ce priveste autorizatia integrata de mediu aceasta va ramane valabila pe o perioada de 10 ani, asa cum este precizat si in legislatia in vigoare.
Ca o exceptie, autorizatiile de mediu emise cu program pentru conformare sunt valabile pe toata perioada derularii programului, dar nu mai mult de 60 de zile de la data scadenta de realizare a ultimei masuri din programul respectiv. In cazul in care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare sau se modifica conditiile care au stat la baza emiterii lor, autoritatea competenta decide, dupa caz, pe baza notificarii titularului, mentinerea actelor de reglementare sau necesitatea revizuirii acestora, informand titularul cu privire la aceasta decizie. Pana la adoptarea unei decizii de catre autoritatea competenta, este interzisa desfasurarea oricarei activitati sau realizarea proiectului, planului sau programului care ar rezulta in urma modificarilor care fac obiectul notificarii.
De asemenea, avizul de mediu si acordul de mediu isi pastreaza valabilitatea pe toata perioada punerii in aplicare a planului sau programului, respectiv a proiectului.
Ordonanta de Urgenta adoptata de Guvern mai prevede ca autoritatea competenta pentru protectia mediului informeaza titularii de activitati cu posibil impact semnificativ asupra mediului, cu privire la obligatiile de mediu care trebuie asumate de partile implicate, pe baza evaluarilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare existente. In situatia in care titularii nu detin acte de reglementare, obligatiile de mediu sunt identificate pe baza bilantului de mediu.
Noul act normativ abroga vechile prevederi conform carora procedura de solicitare si emitere a avizului de mediu pentru stabilirea obligatiilor de mediu, precum si procedura de realizare a bilantului de mediu se adopta prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale pentru protectia mediului. De asemenea, este abrogata prevederea care stipuleaza ca autorizatia/autorizatia integrata de mediu se emite dupa obtinerea celorlalte avize, acorduri, autorizatii, dupa caz, ale autoritatilor competente, potrivit legii.
Textul actului normativ mai prevede abrogarea prevederii conform careia autorizatia de gospodarire a apelor pentru activitatile supuse legislatiei din domeniul prevenirii si controlului integrat al poluarii se emite in conformitate cu prevederile legale din acest domeniu si se include in autorizatia integrata de mediu.
Textul Ordonantei modifica unele notiuni si definitii existente: acord de mediu, aviz de mediu, aviz Natura 2000, autorizatie/autorizatie integrata de mediu, autorizatie privind emisiile de gaze cu efect de sera, program pentru conformare; si introduce si unele notiuni/definitii noi. Astfel, este introdusa notiunea de „evaluare adecvata”, definita ca procesul menit sa identifice, sa descrie si sa stabileasca, in functie de obiectivele de conservare si in conformitate cu legislatia in vigoare, efectele directe si indirecte, sinergice, cumulative, principale si secundare ale oricarui plan sau proiect, care nu are o legatura directa cu, sau nu este necesar pentru managementul unei arii naturale protejate de interes comunitar, dar care ar putea afecta in mod semnificativ aria, in mod individual sau in combinatie cu alte planuri sau proiecte.
Solicitarile de emitere a actelor de reglementare, depuse inainte de intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, se solutioneaza potrivit prevederilor legale in vigoare la data depunerii acestora. Autorizatiile de mediu cu program de conformare si autorizatiile integrate de mediu cu plan de actiuni emise pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta precum si revizuirile ulterioare ale acestora sunt valabile pana la ultimul termen prevazut in programul de conformare, respectiv planul de actiuni.
In termen de 45 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, se stabilesc, prin ordin al ministrului Mediului si Dezvoltarii Durabile, conditiile de elaborare a raportului de mediu, raportului privind impactul asupra mediului, bilantului de mediu, raportului de amplasament, raportului de securitate, studiului de evaluare adecvata.

COMENTARII

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.