Acuzele de plagiat a lui Victor Ponta, Universitatea BucureÅŸti paseaza Dosarul Ministerului...

Acuzele de plagiat a lui Victor Ponta,
Universitatea Bucureşti paseaza Dosarul Ministerului Educaţiei

0 78
Rectorul Universităţii BucureÅŸti, Mircea Dumitru, a declarat miercuri că, la începutul săptămânii viitoare, va trimite Ministerului EducaÅ£iei o scrisoare oficială din partea instituÅ£iei de învăţământ superior prin care va cere MECTS să ia măsurile legale care se impun, "definitive prin lege", în cazul acuzelor de plagiat la adresa premierului Victor Ponta.
Senatul Universităţii BucureÅŸti, care s-a întrunit miercuri, a discutat punctul de vedere al Comisiei de etică a instituÅ£iei de învăţământ în cazul tezei de doctorat a premierului Victor Ponta. După ÅŸedinţă, rectorul UB a subliniat că, în momentul de faţă, Ministerul EducaÅ£iei este singurul îndreptăţit să ia o decizie cu efect juridic în acest caz.
Reprezentantul UB a precizat că, împreună cu scrisoarea, va transmite MECTS două documente – unul privind punctul de vedere al Comisiei de Etică a instituÅ£iei de învăţământ superior, care consideră că lucrarea de doctorat a premierului Ponta este plagiat, dar ÅŸi un raport întocmit de trei juriÅŸti – un profesor al UB ÅŸi doi din FranÅ£a, de la Strasbourg ÅŸi Sorbona – care susÅ£in de asemenea că lucrarea ar fi plagiat.
"Voi transmite MECTS aceste două documente ÅŸi ele vor fi însoÅ£ite de o scrisoare oficială din partea UB prin care cerem ministerului să ia act de aceste documente ÅŸi de dovezile pe care le arătăm ÅŸi să ia măsurile legale care se impun. Măsurile sunt definitive prin lege", a mai spus rectorul.
 
Acuzele si titlul raman
Mircea Dumitru a arătat că instituÅ£ia de învăţământ superior nu va putea retrage titlul de doctor. Referindu-se la raportul juriÅŸtilor, Dumitru a spus că ceea ce au susÅ£inut aceÅŸtia este faptul că teza nu respectă anumite norme în vigoare în domeniul dreptului.
"UB nu poate să ia nicio măsură. Există anumite reglementări în vigoare juridice ÅŸi nu etice care împiedică luarea oricărei decizii atunci când este vorba de demnitari.
Carta Universităţii nu prevede nimic explicit în acest sens. Ea prevede doar în ceea ce priveÅŸte comunitatea academică, premierul Ponta este Alumn al UB, din acest punct de vedere rămâne în comunitatea academică. În niciun caz sancÅ£iunile pe care le putem lua nu ar putea fi de natură juridică având în vedere statutul de demnitar", a explicat reprezentantul UB.
 
CNE Ponta a elaborat o lucrare comparabila cu altele
Pe 19 iulie, Consiliul NaÅ£ional de Etică a decis că teza de doctorat elaborată de premierul Victor Ponta ÅŸi susÅ£inută public în anul 2003 respectă cerinÅ£ele academice de la acea vreme ÅŸi este comparabilă din punct de vedere al acestor cerinÅ£e cu alte teze de doctorat susÅ£inute în acea perioadă. "Nu se poate aprecia că doctorandul Victor Ponta ÅŸi-ar fi însuÅŸit paternitatea unor idei, concepte, modele care nu-i aparÅ£ineau ÅŸi le-ar fi prezentat drept contribuÅ£ii personale sau originale", se arăta în raportul CNE.
Autoritatea NaÅ£ională pentru Cercetare ÅžtiinÅ£ifică preciza, pe 12 iulie, că singura structură instituÅ£ională competentă să se pronunÅ£e pe cazuri care pot constitui abateri de la normele de bună conduită în cazul demnitarilor este Consiliul NaÅ£ional de Etică.
"Consiliul NaÅ£ional de Etică, în conformitate cu prevederile legale din OG 28/2011 privind modificarea ÅŸi completarea Legii 206/2004 privind buna conduită în cercetarea ÅŸtiinÅ£ifică, dezvoltarea tehnologică ÅŸi inovare, este structura instituÅ£ională abilitată să analizeze faptele care pot să constituie abateri de la normele de bună conduită. Potrivit prevederilor legale, CNE este singura structură instituÅ£ională exclusiv competentă să se pronunÅ£e pe cazuri care pot constitui abateri de la normele de bună conduită, în cazul demnitarilor. Pe baza consultării cu specialiÅŸtii, CNE urmează să analizeze ÅŸi să se pronunÅ£e", preciza ANCS.
Întrebat ce va putea face ministrul EducaÅ£iei în cazul tezei de doctorat a premierului Victor Ponta, Mircea Dumitru a menÅ£ionat că poate solicita Comisiei de Etică un nou aviz sau poate să ceară CNATDCU o expertiză pe linie juridică ÅŸi apoi să dea un verdict ''în acord cu legea''.
 
Sursa: AGERPRES
 

COMENTARII

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.