Acuzaţii: prin desfinţarea Unităţi de Pneumoftiziologie pacienţii de TBC și cazurile sociale...

Acuzaţii: prin desfinţarea Unităţi de Pneumoftiziologie pacienţii de TBC și cazurile sociale sunt condamnaţi la moarte! (III)

0 87

Directorul Unităţi de Pneumoftiziologie acuză conducerea Consiliului Județean Brasov, că împreună cu Direcţia de Sănătate şi Asistenţă Medicală (DSAM), la sugestia Direcției de Sănătate

Publică (DSP) Brașov condamnă la moarte pacientii de TBC și cazurile sociale prin desfințarea UNITĂȚII DE

ASISTENȚĂ MEDICO-SOCIALĂ DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SÂNPETRU. Iată ce spune sursa citată (precizare, scrisoare deschisă fiind destul de amplă vă o vom prezenta în mai multe episoade):

Menţionăm că pacienții Unității Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru sunt persoane cu afecţiuni cronice care necesită îngrijire și tratament, parte dintre aceștia fiind transferați de la Spitalul Clinic Județean de   Urgență   Brașov Spitalului de Psihiatrie şi Neurologie care va muta secţiile de   Psihiatrie   cronici   de   pe   strada   Mihai   Eminescu   în   clădirea   Unității   de   Asistență   Medico-Socială   de Pneumoftiziologie Sânpetru. Cu grad redus de ocupare mai sunt şi alte spitale inclusiv spitalul de Psihiatrie şi Nerologie  care va muta secţia de Psihiatrie-cronici de pe satrada Mihai Eminescu în clădirea UNITĂȚII DE ASISTENȚĂ MEDICO-SOCIALĂ DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SÂNPETRU.

Gradul redus de ocupare este un criteriu pozitiv de evaluare a sistemului de sănătate, nu motiv de desfinţare.

UAMSP prelua de la alte spitale cazurile sociale la cererea acestora şi adesea, menţionăm, cu alte afecţiuni decât cele pneumologice, pacienţi ce nu aveau apartenenţă şi care trebuiau externaţi datorită lipsei de locuri în spitale şi a zilelor de spitalizare şi care NU puteau fi lăsaţi ca bolnavi pe stradă sau plimbaţi cu ambulanţa între unităţile spitaliceşti, oamenice necesitau în continuare servicii de asistenţă medico-socială. Viaţa, integritatea fizică şi psihică a oricărei persoane este garantată prin lege în mod egal.

Interesul şi binele fiinţei umane trebuie să primeze asupra interesului unic al societăţii sau al statului.

„Potrivit directorului Direcţiei de Sănătate şi Asistenţă Medicală (DSAM) din cadrul Consiliului Judeţean Braşov, Adelina Văsioiu, costul aferent lunii aprilie, costul per pacienuâent al Unității de Asistență Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru a fost de 11.525 lei.

Beneficiarii actuali ai Unităţii de la Sânpetru vor primi în continuare serviciile medicale şi sociale de care au nevoie, a mai spus directorul DSAM, care a amintit că administraţia judeţeană va înfinţa un Serviciu social pentru persoanele fără adăpost şi de reintegrare socială, în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice de la Victoria”

Această analiză cost eficienţă al U.A.M.S.P. Sânpetru ar fi trebuit prezentată comparativ cu costul unui bolnav de psihiatrie cronic, respectiv cu costul înființării Serviciului la care face referire consilierii care au votat acestă hotărâre de desfințare prin videoconferință. Oare aceste calcule sunt făcute? A prezentat acest lucru consilierilor care au votat sau au votat de plictiseală să se termine ședința și să iasă la cafea!? Nu este realizată și

prezentată o estimare a costurilor rezultate prin mutarea Spitalul Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov la Sânpetru și adaptarea clădirii pentru specificul pacienților. Nu se vor cheltui tot atăția bani,    raportul cost-eficiență va fi mai mic  în altă locație? Sau se are în   vedere   ca   prin   mutarea   acestor   pacienți   pentru  ”acasă” numărul acestora să se diminueze căci  vor ajuge pe străzi neavând asigurări de sănătate.

În raportul de specialitate a Proiectului de Hotărâre privind aprobarea desfinţării Unitatăţii de   Asistență   Medico-Socială   de   Pneumoftiziologie   Sânpetru nr. AD   7737-19.05.2020 sunt propuse măsuri propuse  pentru   beneficiarii   prezenți   la   UAMSP se   vor   realiza   demersuri   de   reintegrare   familială” iar pentru beneficiarii fără locuinţă proprii sau –şi aparţinători în funcţie de afecţiuni vor putea fi preluați de Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie   în   cadrul   secțiilor   de   TB   adulți,   Căminul   pentru   Persoane   Vârstnice   ,,Castanul”   din Victoria Centrul rezidențial de asistență și reintegrare socială pentru persoane fără adăpost – înființat prin Hotărârea Consilului Județean nr. 04 din data de 20.05.2020, în Orașul Victoria având o capacitate de 25 de locuri, în scopul acordării de servicii sociale de specialitate , consiliere psihologică, reintegrare familială şi comunitară, îngrijire pesonală şi alte activităţi pentru o perioadă  determinată de până la 2 ani, pentru persoanele fără adăpost.”

Serviciile sociale destinate persoanelor fără adăpost şi Spitalele Clinice din Judeţul Braşov unităţii unde urmează să fie transferaţi de la U. Sânpetru acordă servicii şi asistenţă pentru o perioadă determinată, punându-le în pericol viețile.

Această scindare va avea efecte asupra patologiilor infecţioase şi asupra stării de sănătate a acestora deoarece la UAMS Sânpetru seviciul medical este asigurat permanent.

Pentru aceşti bolnavi – reamintim  directorului Direcţiei de Sănătate şi Asistenţă Medicală – unitatea de la Sânpetru a înteprins măsuri pentru diminuarea costului la care face referire prin depunerea unui proiect de aprobare pentru

coplata serviciilor beneficiarilor de servicii, prin care se încasau și venituri, însă acest lucru a rămas doar un număr

de înregistrare. Voit s-au blocat pentru a avea motive de invocat pentru DESFINTARE.

În plus conducerea unităţii medicale de la Sânpetru a atras

bani europeni, în prezent fiind în desfăşurare de un proiect în desfăşurare de 10.169.722,86 lei pentru reparaţii capitale,modernizare şi eficientizare energetică a clădirilor tocmai pentru a reduce costurile de funcţionare.

Unitatea   de   Asistență   Medico-Socială   de   Pneumoftiziologie   Sânpetru a fost înfinţată cu scopul decongestionării spitalelor din patru judeţe: Braşov, Prahova, Covasna Harghita. Pacienţii cronici nu pot fi instituţionalizaţi în regim spitalicesc decât un număr limitat de zile iar unităţile de asistenţă medico sociale preluau aceşti pacienţi pentru continuarea asigurării servicilor medicale până când puteau fi redaţi aparţinătorilor. Pneumoftiziologia are cele mai mari durate optime de spitalizare conform Ordinului comun al Ministerului Sănătăţii şi al CNAS. Medicii avertizează că tuberculoza este o maladie infecţioasă periculoasă care nedepistată la timp şi trataării inadecvate poate duce la pierderea capacităţii de muncă, invalidate şi deces. Fiecare al doilea bolnav de tuberculoză are întrew 16 şi 34 de ani! DE aceea problema bolnavilor de tuberculoză nu poate fi tratată cu superficialitate şi necesită empatie din partea societăţii ş o sporită atenţie din partea autorităţilor competente.

Iulian Rinder

COMENTARII

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.