Acte necesare

Acte necesare

Scrisoare de intentie


Intotdeauna cand vrei sa te angajezi, dosarul tau trebuie sa contina alaturi de C.V. si referinte (pe o foaie separata) o scrisoare de intentie prin care sa ii spui angajatorului cine esti si de ce ii trimiti C.V.-ul. Scrisoarea de intentie trebuie sa fie scurta si intr-o forma de adresare directa. Poate contine unele elemente care nu sunt incluse in biografie:

– motivele cautarii noului loc de munca,/br>
– date asupra salariului.

ATENTIE!poti scrie care este salariul tau actual dar nu este indicat sa mentionezi salariul pe care il doresti.

Scrisoarea de intentie nu trebuie sa contina informatiile din CV.

Scrisoarea de intentie trebuie adresata unei anumite persoane:

– poti telefona pentru a afla cui trebuie sa o adresezi;

– daca din diferite motive nu ai reusit sa afli numele persoanei, trimite scrisoarea de prezentare si CV-ul serviciului de resurse umane al firmei sau institutiei.

Aici puteti vedea un model de scrisoare de intentie dupa care va puteti ghida, spatiile punctate le completati d-voastra.

MODEL

D-lui/D-nei: ………

Adresa: ………….

Data: …………….

Stimate(a) Domn/(Doamna),

Va contactez in legatura cu posibilitatea de angajare in cadrul firmei ……… . Recent am observat reclama dvs. pentru un post de ……… . Am absolvit de curand facultatea de …….. din cadrul ………… . Interesul meu in ……….. rezulta nu numai din faptul ca am studiat aceasta disciplina in cadrul facultatii, dar si din experienta mea de …. ani in timpul studiilor. Din cate puteti vedea in CV-ul alaturat, am lucrat in calitate de ………. la …….. . O parte din responsabilitatile mele era sa ……… . Mi-ar face placere sa am un interviu cu ……… pentru acest post sau orice alte posturi pe care le aveti pe acest domeniu (……….. ).

Sper ca veti considera pregatirea mea potrivita si astept cu nerabdare sa va telefonez in ziua de …… pentru a discuta aceasta posibilitate.

Al Dvs.,

…………

Acte necesare pentru eliberarea licentei pe activitate


– Cererea;
– Certificatul de inregistrare la Camera Inregistrarii de Stat de pe langa Ministerul Justitiei (copie autentificata notarial);
– Statutul intreprinderii (copie, pe fiecare pagina se aplica stampila si semnatura directorului intreprinderii);
– Copia actului de proprietate sau a contractului de arenda a imobilului, unde se afla sediul Titularului de licenta cu prezentarea originalului ( pe fiecare pagina a copiei se aplica stampila si semnatura directorului intreprinderii). In cazul schimbarii sediului, solicitantul trebuie sa prezinte un act in care se va confirma adresa noua;
– Certificat eliberat de Inspectoratul Fiscal de Stat privind lipsa restantei atat de Bugetul de Stat si Fondul Social (originalul sau copie autentificata la notar);

Acte necesare pentru inscrierea la gradinita sau scoala


Acte necesare pentru inscriere:
-copie dupa certificatul de nastere al copilului;
-copii dupa buletinele sau cartile de identitate ale parintilor;
-adeverinta de salariat pentru amandoi parintii;
-cerere prin care se solicita inscrierea copilului la scoala sau gradinita respectiva;
-fisa medicala cu mentiunea “apt pentru scoala”, doar dupa ce copilul a terminat aniii de gradinita;
-recomandarea sau evaluarea psihologica stampilata care se primeste de la educatoare;
-unele scoli mai cer copie dupa certificatul de casatorie al parintilor;
-dosar cu sina.

Acte necesare pentru reteua electrica in cazul constructiei unei case


Prezenta?i-v? la sediul Sucursalei de Distribu?ie (sediul CDEE) pentru ob?inerea avizului de amplasament.
?n vederea ob?inerii de amplasament solicitantul se poate adresa operatorului de re?ea care de?ine re?eaua electric? din zon?:
a) direct ;
b) prin intermediul unui consultant ;
c) prin intermediul unor structuri de specialitate din cadrul Consiliilor Jude?ene sau Locale .

(1) Cererea de emitere a avizului de amplasament va cuprinde cel pu?in urm?toarele informa?ii :
a) date de identificare a solicitantului ;
b) date pentru localizarea amplasamentului , obiectivului;
c) informa?ii energetice minime privind obiectivul – dac? va fi sau nu utilizator al re?elei electrice puterea aproximativ? ce va fi solicitat?, tensiunea de utilizare.
(2) ?n cazul solicit?rii avizului de amplasament prin intermediul unor structuri de specialitate din cadrul Consiliilor Jude?ene sau Locale, cererea ?i informa?iile prev?zute la alin (1) se cuprind ?ntr-o „fi?? tehnic?”.
Documenta?ia anexat? cererii de emitere a avizului de amplasament are o structur? ce depinde de categoria construc?ii sau instala?ii pentru care se solicit? avizul. Aceasta va cuprinde dup? caz:
a) studiul de coexisten?? pentru stabilirea gradului de compatibilitate cu re?eaua electric? obiectivului sau instala?iei pentru care se solicit? avizul de amplasament ;
b) certificatul de urbanism ?n copie ;
c) plan de ?ncadrare ?n zon?, la scar?, ?n 2 exemplare ;
d) plan de situa?ie la scar? ?n 2 exemplare, cu amplasamentul obiectivului, vizat spre neschimbare de c?tre organele competente potrivit legii ; dac? este cazul se anexeaz? planul cu trasee, profiluri ?i /sau sec?iuni. Din acestea trebuie s? rezulte clar coordonatele viitoarei construc?ii sau instala?ii, ?n plan orizontal ?i vertical fa?? de puncte de reper fixe existente ?n teren ?i s? poat? fi stabilit? pozi?ia fa?? de re?elele electrice din zon?;
e) dovada achit?rii tarifului pentru emiterea avizului de amplasament ;

?n cazuri justificate operatorul de re?ea poate solicita date suplimentare dac? este nevoie.

Acte necesare pentru viza


AFRICA DE SUD:
– pa?aport (valabil minim 6 luni de la data ?ntoarcerii din c?l?torie),
– programare minim 14 zile ?naintea plec?rii, 1 fotografie, adeverin?? salariat, cu men?iunea salariului,func?iei, perioadei de concediu, extras de cont bancar (minim 2000 USD), acte proprietate (fotocopii), actele societ??ii (?n cazul patronilor), bilet avion, voucher pentru serviciile de cazare (original ?i fotocopie).

AUSTRALIA:
Viza se ob?ine prin Consulatul Marii Britanii la Bucure?ti sau de la Ambasada Australiei la Belgrad
– pa?aport valabil cel pu?in ?ase luni dup? data la care va p?r?si Australia , 1 fotografie recent? , acte de proprietate (casa, apartament, ma?ina, teren) , contract de munc?, adeverin?? de salariu, carte de munc? , extrase de cont (lei / valut?), certificate de ac?ionar la fonduri mutuale sau societ??i pe ac?iuni , certificate de c?s?torie, certificate de na?tere pentru copii ;
– pentru pensionari talon de pensie ;
– pentru posesorii de societ??i certificat de ?nmatriculare, contract de societate, extrase de cont, bilan?uri contabile recente, statutul firmei .

BAHAMAS:
– pa?aport valabil minim 6 luni;
– voucher ?i bilet de avion dus- ?ntors;

BRAZILIA:
– pa?aport (valabil minim 6 luni de la data ?ntoarcerii din c?l?torie),
– programare minim 14 zile ?naintea plec?rii, 1 fotografie, adeverin?? salariat, cu men?iunea salariului,func?iei, perioadei de concediu, extras de cont bancar (minim 2000 USD), acte proprietate (fotocopii), actele societ??ii (in cazul patronilor), bilet avion, voucher pentru serviciile de cazare (original ?i fotocopie)..
Nu este necesar? prezen?a la Consulat.

CAMBOGIA:
Viza se ob?ine la intrarea ?n ?ar?. Sunt necesare:
– pa?aport valabil minim 6 luni;
– voucher cu servicii asigurate printr-un tour-operator local pentru maxim 14 zile.
Turi?tii care c?l?toresc ?n Cambogia din Thailanda, pot ob?ine viza prin agen?ia thailandez?.
Taxa viz?- 20 USD;
Taxa de ie?ire din ?ar?- 11 USD;

CHINA:
– pa?aport valabil minim 6 luni, 1 fotografie;
– voucher ?i bilet de avion dus – ?ntors;

CUBA:
-pa?aport valabil pe perioada c?l?toriei ;
-voucher si bilet de avion

EGIPT:
Viza se ob?ine de la ambasada Egiptului la Bucure?ti.
– pa?aport valabil minim 6 luni;
– voucher ?i bilet de avion dus – ?ntors;

FILIPINE:
– pa?aport valabil minim 6 luni;
– voucher ?i bilet de avion dus – intors;

HAWAII:
Viza se ob?ine de la consulatul SUA la Bucure?ti (vezi informa?ii referitoare la actele necesare la ob?inerea vizei SUA)

INDONEZIA:
– pa?aport valabil minim 6 luni;
– voucher ?i bilet de avion dus- ?ntors;

ISRAEL:
– pa?aport valabil minimum 6 luni de la data plec?rii , 2 fotografii tip pa?aport , extras cont bancar ?i copii acte de proprietate , adeverin?? de serviciu cu salariul, func?ia ?i perioada de concediu, salariul, func?ia ?i perioada de concediu ?i copie carte de munc? sau adeverin?? de elev / student ?i copie carnet elev / student sau talon de pensie ?n original , pa?aport anterior sau adeverin?? de la serviciul pa?apoarte ( dac? nu mai exist? plec?ri anterioare ?n actualul pa?aport).
IMPORTANT: Se recomand? ca pe pa?aport s? nu mai existe vize anterioare sau ?n uz emise de oricare dintre ??rile arabe.

JAPONIA:
– pa?aport valabil pe perioada c?l?toriei , 2 fotografii color ;
– voucher ?i bilet de avion dus-?ntors .

JAMAICA:
– pa?aport valabil minim 6 luni;
– voucher ?i bilet de avion dus – ?ntors;

KENYA:
– pa?aport valabil;
– voucher , bilet avion dus – ?ntors;
– certificat vaccin?ri;

MALDIVE:
– pa?aport valabil minim 6 luni;
– voucher ?i bilet de avion dus – ?ntors;

INDIA:
– pa?aport valabil minim 6 luni;
– voucher ?i bilet de avion dus – ?ntors;

MARTINICA:
– pa?aport valabil minim 6 luni;
– voucher ?i bilet de avion dus – ?ntors;

MAURI?IUS:
– pa?aport valabil minim 6 luni;
– voucher ?i bilet de avion dus – ?ntors;

MEXIC:
– pa?aport (valabil minim 6 luni de la data ?ntoarcerii din c?l?torie), extras de cont bancar min. 2000 USD, acte de proprietate (fotocopii), 2 fotografii tip pa?aport,
Viza se acord? gratuit, adeverin?? de la locul de munc?.

PERU:
– pa?aport (valabil minim 6 luni de la data ?ntoarcerii din c?l?torie) ;
– programare minim 10 zile ?naintea plec?rii , 1 fotografie, adeverin?? salariat, extras de cont bancar ;
– biletul de avion + 1 fotocopie, invita?ie din partea partenerului din Argentina , voucher pentru serviciile de cazare, dovada pl??ii serviciilor de cazare de c?tre client, taxa de viz? .

SEYCHELLES:
– pa?aport valabil minim 6 luni;
– voucher ?i bilet de avion dus – ?ntors;

SIRIA, IORDANIA, LIBAN:
Vizele se ob?in la intrarea ?n ??rile respective prin intermediul agen?iei locale sau, in cazul ?nscrierii ?ntr-o excursie organizat?, prin intermediul tour-operatorului.
– pa?aport valabil minim 6 luni;
– voucher;

STATELE UNITE ALE AMERICII
Pentru viza turistic?:
– Pa?aport valabil cel pu?in ?ase luni dup? data la care va p?r?si Statele Unite , formular OF-156 , o poz? recent? , chitan?a eliberat? de Banca Transilvania SA, prezent?nd contravaloarea a 45 $ taxa de interviu nerambursabil?, pl?tibil? numai ?n lei , acte de proprietate (cas?, apartament, ma?in?, teren) , contract de munc?, adeverin?? de salariu, carte de munc? , extrase de cont (lei / valuta), certificate de ac?ionar la fonduri mutuale sau societ??i pe ac?iuni , certificate de c?s?torie, certificate de na?tere pentru copii
– Pentru pensionari talon de pensie
– Pentru posesorii de societ??i certificat de ?nmatriculare, contract de societate, extrase de cont, bilan?uri contabile recente, statutul firmei
IMPORTANT: prezentarea tuturor documentelor specificate mai sus nu garanteaz? ob?inerea vizei. Documentele pe care le prezenta?i ajut? numai la demonstrarea leg?turilor cu ?ara de origine, dar nu ?i la ob?inerea vizei americane.

TAHITI (Polinezia Franceza):
– pa?aport valabil minim 6 luni;
– voucher ?i bilet de avion dus- ?ntors;

THAILANDA:
Viza se ob?ine de la Ambasada Thailandei la Bucure?ti.
– pa?aport valabil minimum 6 luni de la data plec?rii, 1 fotografie tip pa?aport.
– Agen?ia tour operatoare se ocupa de depunerea ?i ridicarea documentelor turi?tilor. Timp minim de procesare 3 zile lucr?toare. Taxa de viza ( echivalent in lei).

VENEZUELA:
– pa?aport valabil minim 6 luni;
– voucher ?i bilet de avion dus- ?ntors.

ANOFM: facilitati oferite pentru angajarea absolventilor


Intrarea in vigoare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, la 1 martie 2002, a constituit un mment de referinta in construirea cadrului juridic pentru piata muncii in Romania intrucat, pentru prima data, problemele somajului au fost tratate intr-o optica noua, in spirit modern, punandu-se accentul pe masurile active de stimulare a fortei de munca. Modificarea si completarea legii, pentru a o pune in deplina concordanta cu legislatia europeana, este necesara deoarece cadrul legislativ care reglementeaza piata muncii s-a imbogatit, in primul rand prin intrarea in vigoare a Codului Muncii, ca si prin noile exigente care decurg din obligatiile asumate in procesul de aderare a Romaniei la Uniunea Europeana, prin documente adoptate de Guvernul Romaniei, asa cum este Planul national de Actiune in domeniul Ocuparii sau prin documente comune, cum este Documentul comun de evaluare privind prioritatile politicii de ocupare. Modificari si completari aduse Legii nr. 76/2002  Stimularea mai puternica a angajatorilor in vederea incadrarii absolventilor Masurile de stimulare a incadrarii in munca a absolventilor constau in acordarea unor subventii in cuantum de 1 – 1,5 salarii de baza minime brute pe economie, timp de 12 luni, angajatorilor care incadreaza absolventi ai institutiilor de invatamant si ii mentin in activitate pe o perioada de cel putin 3 ani. Astfel angajatorii vor primi: a) 1 salariu de baza minim brut pe tara, in vigoare la data incadrarii in munca, pentru absolventii scolilor profesionale sau ai scolilor de arte si meserii b) 1,2 salarii de baza minime brute pe tara, in vigoare la data incadrarii in munca, pentru absolventii de invatamant liceal sau invatamant postliceal c) 1,5 salarii de baza minime brute pe tara, in vigoare la data incadrarii in munca, pentru absolventii de invatamant superior  Dezvoltarea initiativei private in randul studentilor Acordarea de credite cu dobanda subventionata, respectiv 25% din dobanda de referinta a bancii nationale a Romaniei, persoanelor in varsta de pana la 30 de ani, care au statutul de student pentru prima data si urmeaza studiile la cursuri de zi la o institutie de invatamant superior de stat sau particular, autorizata sau acreditata, in conditiile legii. Creditele se acorda studentilor care infiinteaza si dezvolta individual sau impreuna cu alti studenti intreprinderi mici si mijlocii, unitati cooperatiste, aspciatii familiale sau care desfasoara in mod independent o activitate economica in calitate de persoana fizica autorizata. In judetul Brasov , judet in care rata somajului este mai mare decat rata medie a somajului pe tara, creditele se acorda cu o dobanda de 25 % din dobanda BNR. Totodata se acorda in regim de gratuitate, servicii de consultanta si asistenta pentru inceperea unei activitati independente sau pentru initierea unei afaceri studentilor care solicita credite cu dobanda avantajoasa din bugetul asigurarilor pentru somaj. In acest fel studentii vor putea beneficia de consultanta gratuita sub forma de servicii juridice, de marketing, financiare, metode si tehnici eficiente de management si alte servicii de consultanta.  Extinderea gamei de beneficiari ai cursurilor de formare profesionala gratuite Modificarea adusa de lege este subventionarea, din bugetul asigurarilor pentru somaj a cheltuielilor efectuate in vederea formarii profesionale si pentru urmatoarele categorii de persoane: – persoane incadrate in munca, la revenirea din concediul pentru cresterea copilului pana la implinirea varstei de 2 ani, respectiv 3 ani in cazul copilului cu handicap – persoanele care si-au reluat activitatea dupa satisfacerea stagiului militar – persoanele care au reluat activitatea ca urmare a recuperarii capacitatii de munca dupa pensionarea pentru invaliditate – persoanele care isi desfasoara activitatea in mediul rural si nu realizeaza venituri lunare sau realizeaza venituri lunare mai mici decat indemnizatia de somaj si care sunt inregistrate la agentia pentru ocuparea fortei de munca – persoanele care executa o pedeapsa privativa de libertate, in locuri de detentie si care mai au de executatcel mult 9 luni pana la ultima zi de executare a pedepsei. Aceste persoane trebuie sa formuleze in acest scop o cerere in tremen de 12 luni de la data reluarii activitatii , o singura data pentru fiecare situatie. Prin adoptarea acestei masuri, se are in vedere, pe de o parte, perfectionarea profesionala continua a persoanelor care si-au intrerupt activitatea, astfel incat, la reluarea acesteia, sa-si poata indeplini atributiile de serviciu, iar pe de alta parte, diversificarea competentelor profesionale in scopul facilitarii integrarii acestora pe piata muncii.  Stimularea angajatorilor in vederea calificarii persoanlului propriu Noua lege prevede acordarea angajatorilor, din bugetul asigurarilor pentru somaj, a unei sume reprezentand 50% din cheltuielile cu serviciile de formare profesionala organizate pentru un numar de cel mult 20% din personalul angajat, pentru derularea unui program de formare profesionala, in cursul unui an. Aceasta subventionare se realizeaza scopul prevenirii somajului si consolidarii locurilor de munca prin cresterea si diversificarea competentelor profesionale ale persoanelor incadrate in munca, angajatorilor care organizeaza in baza planului anual de formare profesionala, programe de formare profesionala pentru proprii angajati, derulate de furnizori de servicii de pregatire profesionala, autorizati in conditiile legii.  Stimularea incadrarii persoanelor care mai au 3 ani pana la varsta de pensionare Sunt stimulati angajatorii care incadreaza in munca someri care in termen de 3 ani de la data angajarii indeplinesc, conform legii, conditiile pentru a solicita pensia anticipata partiala sau de acordare a pensiei pentru limita de varsta. Astfel, din bugetul asigurarilor pentru somaj va fi acordata o suma egala cu un salariu de baza minim brut pe tara, pe perioada incadrarii, pana la indeplinirea conditiilor de pensionare. Se realizeaza, in acest mod, prelungirea vietii active a persoanelor care mai au 3 ani pana la indeplinirea conditiilor pentru acordarea pensiei anticipate partiale, pensiei anticipate sau a pensiei pentru limita de varsta.  Alte modificari  incetarea contractului de munca in conditiile art. 55 lit. b din Codul muncii (acordul partilor) nu mai sta la baza deschiderii dreptului la indemnizatia de somaj  modificarea varstei, in conformitate cu reglementarile Codului Muncii, de la care absolventii pot beneficia de indemnizatia de somaj. Astfel sunt asimilati somerilor absolventii institutiilor de invatamant (sau cei ai scolilor speciale pentru persoane cu handicap), in varsta de minim 16 ani, care intr-o perioada de 60 de zile de la absolvire nu au reusit sa se incadreze in munca potrivit pregatirii profesionale. Dovada ca nu au reusit sa se incadreze in munca se face prin inscrierea in termenul de 60 de zile de la data absolvirii, la agentiile judetene de ocupare a fortei de munca sau la alti furnizori de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca, acreditati in conditiile legii. Dovada inregistrarii la furnizorii de servicii specializate, se face cu adeverinta eliberata de furnizori, prin care se certifica data inregistrarii persoanei in evidentele proprii. In concluzie pentru a beneficia de indemnizatie de somaj un absolvent trebuie sa parcurga doua etape obligatorii si anume: – in termen de 60 de zile de la absolvire sa se inregistreze la la agentiile judetene de ocupare a fortei de munca sau la alti furnizori de servicii specializate – in termen de 12 luni de la expirarea celor 60 de zile sa solicite acordarea indemnizatiei de somaj  modificarea cuantumului contributiei datorate de angajatori la bugetul asigurarilor pentru somaj, la cota de 3 %, aplicata asupra fondului total de salarii brute lunare realizate de persoanele asigurate obligatoriu, prin efectul legii  modificarea cuantumului contributiei datorate de persoanele asigurate in baza contractului de asigurare pentru somaj la bugetul asigurarilor pentru somaj, la cota de 4 %, aplicata asupra venitului lunar declarat in contractul de asigurare pentru somaj

Asigurarea medicala pentru Cehia


Cei care vor sa calatoreasca sau sa isi stabileasca rezidenta in Cehia, ca trebuie sa se inregistreze la una din societatile de asigurari de sanatate cehe – SASC pentru a primi ingrijiri medicale in Republica Ceha, conform acordului bilateral de securitate sociala intre Romania si Republica Ceha (publicat in Monitorul Oficial nr. 336/2003). La filiala locala a SASC li se va oferi un Certificat de Inregistrare, care confirma faptul ca persoana este asigurata Societatii de Asigurari Cehe in perioada stipulata, avand dreptul la ingrijiri medicale in caz de urgenta.
Acel certificat de inregistrare trebuie prezentat medicului in caz de nevoie. Societatea de Asigurari ceha va accepta responsabilitatea examinarii si platii serviciilor de urgenta necesare
Pentru medicamentele la care asiguratul ceh contribuie la pret, persoana asigurata pe teritoriul Republicii Cehe va contribui in acelasi mod, platind diferenta solicitata. Daca inregistrarea nu este facuta la o societate de asigurari de sanatate Ceha, in caz de spitalizare, va fi solicitata alegerea unei societati de asigurari de sanatate din localitatea de sedere.
Societatea de asigurari de sanatate aleasa va suporta cheltuielile pentru ingrijirile medicale acordate. Pentru tratamentul in ambulatoriu, incluisv pentru medicamentele prescrise se va solicita plata cash la un pret similar cu cel pentru asiguratii cehi.

Asociatia familiala


Asociatia familiala este constituita la initiativa unei persoane fizice si este constituita din membri de familie ai acestuia.

Pot desfasura activitati economice in cadrul asociatilor familiale, persoanele care indeplinesc urmatoarele conditii prevazute expres de art. 5 alin 1 din Legea 388/2004:
Ø asociatia sa fie constituita din membri ai familiei. Sunt potrivit art 2 alin 2 din lege, membri ai familiei: sotul, sotia, copii acestora care au implinit varsta de 16 ani, la data autorizarii asociatiei familiale, precum si rudele acestora pana la gradul 4 inclusiv.
Ø starea sanatatii, dovedita cu certificat medical eliberat in conditiile prevazute de lege, trebuie sa le permita desfasurarea activitatii pentru care se solicita autorizatia;
Ø sa aiba calificarea necesara – pregatire profesionala/experienta profesionala – desfasurarii activitatii comerciale pentru care se solicita autorizatia;
Ø indeplinesc conditiile de functionare prevazute de legislatia specifica in domeniul, sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului, protectiei muncii si apararii contra incendiilor si cerintele reglementarilor specifice protectiei consumatorului pentru activitatea desfasurata, precum si normele de calitate a produselor si serviciilor puse pe piata.
Ø sa nu fi fost condamnati prin hotare judecatoreasca ramasa definitiva pentru savarsirea infractiunii prevazute de legile financiare, vamale si cele care privesc disciplina financiar-fiscala de natura celor care se inscriu in cazierul fiscal.

Autorizatia pentru infiintarea si functionarea de asociatii familiale se elibereaza, la cerere, de catre primarii comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucuresti, pe a caror raza teritoriala isi au domiciliul persoanele fizice.

In cazul in care membrii asociatiei familiale au domiciliul in Bucuresti dar in sectoare diferite, competenta de eliberare a autorizatiei apartine primarului sectorului pe a carui raza teritoriala isi are domiciliul persoana din initiativa careia se infiinteaza asociatia familiala.

Persoana fizica sau reprezentantul asociatiei familiale, va depune la registratura primariei unitatii administrativ-teritoriale in a carei raza teritoriala isi are domiciliul, o documentatie care va cuprinde:
Ø cererea-tip, semnata de semnata de toti membrii asociatiei familiale;
Ø rezervarea denumirii la registrul oficiului comertului;
Ø cazierele judiciare ale fiecarui membru al asociatiei familiale
Ø copii actele de identitate ale membrilor asociatiei familiale;
Ø certificatele medicale privind starea sanatatii fiecarui membru al asociatiei familiale, care sa le permita desfasurarea activitatii pentru care se solicita autorizatia, in original;
Ø declaratia-tip pe proprie raspundere ca indeplinesc conditiile de functionare prevazute de legislatia specifica in domeniul, sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului, protectiei muncii si apararii contra incendiilor si cerintele reglementarilor specifice protectiei consumatorului pentru activitatea desfasurata, precum si normele de calitate a produselor si serviciilor puse pe piata.
Ø copii de pe documentele care atesta pregatirea/experienta profesionala a membrilor asociatiei familiale;

Primaria are obligatia ca in 10 zile lucratoare de la inregistrarea cererii de autorizare sa elibereze autorizatia si copia certificata a acesteia.

O asociatie familiala are dreptul de a detine o singura autorizatie.

Primaria unitatii administrativ-teritoriale pe a carei raza isi are resedinta contribuabilul transmite o copie de pe autorizatia emisa, certificata pentru conformitate cu originalul, precum si cererea de inregistrare la Biroul unic din cadrul Oficiului Registrului Comertului de pe langa tribunal, in vederea eliberarii Certificatului de Inregistrare.

In termen de 7 zile, Oficiul Registrului Comertului emite si va transmite Primariei, Certificatul de Inregistrare.

Atributiile Consiliului Local


Atributiile Consiliului Local – extrase din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala

Art. 38. – (1) Consiliul local are initiativa si hotaraste, in conditiile legii, in toate problemele de interes local, cu exceptia celor care sunt date prin lege in competenta altor autoritati publice, locale sau centrale.

(2) Consiliul local are urmatoarele atributii principale:
a) alege din randul consilierilor viceprimarul respectiv viceprimarii, dupa caz; stabileste, in limitele normelor legale, numarul de personal din aparatul propriu;
b) aproba statutul comunei sau al orasului, precum si regulamentul de organizare si functionare a consiliului;
c) avizeaza sau aproba, dupa caz, studii, prognoze si programe de dezvoltare economico-sociala, de organizare si amenajare a teritoriului, documentatii de amenajare a teritoriului si urbanism, inclusiv participarea la programe de dezvoltare judeteana regionala, zonala si de cooperare transfrontaliera, in conditiile legii;
d) aproba bugetul local, imprumuturile, virarile de credite si modul de utilizare a rezervei bugetare; aproba contul de incheiere a exercitiului bugetar; stabileste impozite si taxe locale, precum si taxe speciale, in conditiile legii;
e) aproba, la propunerea primarului, in conditiile legii, organigrama, statul de functii, numarul de personal si regulamentul de organizare si functionare a aparatului propriu de specialitate, ale institutiilor si serviciilor publice, precum si ale regiilor autonome de interes local;
f) administreaza domeniul public si domeniul privat al comunei sau orasului;
g) hotaraste darea in administrare, concesionarea sau inchirierea bunurilor proprietate publica a comunei sau orasului, dupa caz, precum si a serviciilor publice de interes local, in conditiile legii;
h) hotaraste vanzarea, concesionarea sau inchirierea bunurilor proprietate privata a comunei sau orasului, dupa caz, in conditiile legii;
i) infiinteaza institutii publice, societati comerciale si servicii publice de interes local; urmareste, controleaza si analizeaza activitatea acestora, instituie, cu respectarea criteriilor generale stabilite prin lege, norme de organizare si functionare pentru institutiile si serviciile publice de interes local, numeste si elibereaza din functie, in conditiile legii, conducatorii serviciilor publice de interes local, precum si pe cei ai institutiilor publice din subordinea sa; aplica sanctiuni disciplinare, in conditiile legii, persoanelor pe care le-a numit;
j) hotaraste asupra infiintarii si reorganizarii regiilor autonome de interes local; exercita, in numele unitatii administrativ-teritoriale, toate drepturile actionarului la societatile comerciale pe care le-a infiintat; hotaraste asupra privatizarii acestor societati comerciale; numeste si elibereaza din functie, in conditiile legii, membrii consiliilor de administratie ale regiilor autonome de sub autoritatea sa;
k) analizeaza si aproba, in conditiile legii, documentatiile de amenajare a teritoriului si urbanism ale localitatilor, stabilind mijloacele materiale si financiare necesare in vederea realizarii acestora; aproba alocarea de fonduri din bugetul local pentru actiuni de aparare impotriva inundatiilor, incendiilor, dezastrelor si fenomenelor meteorologice periculoase;
l) stabileste masurile necesare pentru construirea, intretinerea si modernizarea drumurilor, podurilor, precum si a intregii infrastructuri apartinand cailor de comunicatii de interes local;
m) aproba, in limitele competentelor sale, documentatiile tehnico-economice pentru lucrarile de investitii de interes local si asigura conditiile necesare in vederea realizarii acestora;
n) asigura, potrivit competentelor sale, conditiile materiale si financiare necesare pentru buna functionare a institutiilor si serviciilor publice de educatie, sanatate, cultura, tineret si sport, apararea ordinii publice, apararea impotriva incendiilor si protectia civila, de sub autoritatea sa; urmareste si controleaza activitatea acestora;
o) hotaraste, in localitatile cu medici sau cu personal sanitar in numar insuficient, acordarea de stimulente in natura si in bani, precum si de alte facilitati, potrivit legii, in scopul asigurarii serviciilor medicale pentru populatie; asemenea facilitati pot fi acordate si personalului didactic;
p) contribuie la organizarea de activitati stiintifice, culturale, artistice, sportive si de agrement;
q) hotaraste cu privire la asigurarea ordinii publice; analizeaza activitatea gardienilor publici, politiei, jandarmeriei, pompierilor si a formatiunilor de protectie civila, in conditiile legii, si propune masuri de imbunatatire a activitatii acestora;
r) actioneaza pentru protectia si refacerea mediului inconjurator, in scopul cresterii calitatii vietii; contribuie la protectia, conservarea, restaurarea si punerea in valoare a monumentelor istorice si de arhitectura, a parcurilor si rezervatiilor naturale, in conditiile legii;
s) contribuie la realizarea masurilor de protectie si asistenta sociala; asigura protectia drepturilor copilului, potrivit legislatiei in vigoare; aproba criteriile pentru repartizarea locuintelor sociale; infiinteaza si asigura functionarea unor institutii de binefacere de interes local;
t) infiinteaza si organizeaza targuri, piete, oboare, locuri si parcuri de distractie, baze sportive si asigura buna functionare a acestora;
u) atribuie sau schimba, in conditiile legii, denumiri de strazi, de piete si de obiective de interes public local;
v) confera persoanelor fizice romane sau straine, cu merite deosebite, titlul de cetatean de onoare al comunei sau al orasului;
x) hotaraste, in conditiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice romane sau straine, cu organizatii neguvernamentale si cu alti parteneri sociali, in vederea finantarii si realizarii in comun a unor actiuni, lucrari, servicii sau proiecte de interes public local; hotaraste infratirea comunei sau orasului cu unitati administrativ-teritoriale similare din alte tari;
y) hotaraste, in conditiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte autoritati ale administratiei publice locale din tara sau din strainatate, precum si aderarea la asociatii nationale si internationale ale autoritatilor administratiei publice locale, in vederea promovarii unor interese comune;
z) sprijina, in conditiile legii, activitatea cultelor religioase;
w) asigura libertatea comertului si incurajeaza libera initiativa, in conditiile legii.

(3) Consiliul local exercita si alte atributii stabilite prin lege.

Autorizatii de transport rutier


Pana la sarsitul lunii iunie 2004, au fost distribuite, prin sistemul electronic de atribuire a autorizatiilor de transport rutier international de marfa, 204.809 autorizatii.
In primul trimestru al anului 2004 au fost distribuite peste 100.000 de autorizatii, cel mai mare numar de autorizatii fiind alocat in februarie – 44.752. Pentru luna iunie au fost distribuite 30.698 de autorizatii. 1.880 transportatori au certificat digital si pot utiliza sistemul electronic. In primele sase luni ale acestui an, in topul celor mai cautate destinatii s-au mentinut Germania si Italia, urmate, in luna ianuarie, de Franta, locul acesteia din urma fiind luat de Olanda, in februarie si martie, si respectiv Ungaria in ultimele trei luni.
Eliberare de autorizatii noi
Incepand din data de 25 iunie 2003 se elibereaza autorizatiile pentru luna iulie, cele alocate pentru tarile mentionate in lista de preferinte fiind disponibile in mod distinct pentru fiecare operator. Autorizatiile de transport international de marfa alocate prin sistem electronic se pot primi la sediul companiei prin posta sau prin curier, in functie de optiunea pe care operatorii o selecteaza in cadrul sectiunii Cerere eliberare.
Timbre de tranzit
Din luna iunie au fost introduse in sistemul electronic timbre de tranzit comunitar pentru Cehia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Slovacia, Slovenia si Ungaria, care vor fi utilizate de operatorii de transport pentru trasee si destinatii mai lungi catre Europa de Vest. O conditie care trebuie respectata este aceea de a utiliza minimum 3 timbre pe suport, exceptie facand traseul prin Italia cu destinatia Franta, pentru care pot fi utilizate minimum doua timbre pe suport. Timbrele de tranzit comunitar de Ungaria sunt scutite de taxe si vor fi alocate operatorilor de transport care au ca destinatii tari vest-europene in locul autorizatiilor scutite.
Informatii on-line permanent
Sistemul electronic de atribuire a autorizatiilor de transport rutier intrenational de marfa pune la dispozitia celor interesati statistici cu privire la distribuirea electronica a autorizatiilor. Astfel, in sectiunea Acces in sistem sunt disponibile spre vizualizare informatii cu privire la disponibilul de autorizatii, autorizatii eliberate in total si autorizatii eliberate pe transportator.
Rezervarea autorizatiilor
Aplicatia destinata atribuirii autorizatiilor de transport are o parte publica la care are acces orice persoana conectata la Internet, dupa apasarea butonului Acces in sistem, si unde pot fi vizualizate diverse informatii, cum ar fi disponibilul de autorizatii, autorizatiile eliberate in total si pe transportator, clasele de transportatori. La sfarsitul fiecarei luni, autorizatiile nerezervate vor fi reportate pentru luna urmatoare. Perioada de valabilitate a rezervarilor este de 7 zile calendaristice. Perioada de utilizare a autorizatiilor de transport rutier international de marfa este de 45 de zile calendaristice de la eliberarea acestora. In sectiunea Noutati sunt publicate datele de ultima ora relevante pentru utilizatorii sistemului. www.autorizatiiauto.ro simplifica si accelereaza procesul de obtinere a autorizatiilor de transport, iar prin transparenta limiteaza posibilitatile de aparitie a coruptiei. V.A.

Autorizatiile pentru comercializarea de tigari, bauturi si cafea


Autorizatia pentru comercializarea marfurilor purtatoare de accize (tigarile, bauturile alcoolice si cafeaua) se solicita de la Administratia financiara. Documentele ce trebuie depuse in vederea obtinerii acestei autorizatii sunt :
-cererea tip, care se obtine de la Administratia financiara;
– certificatul de inregistrarefiscala (CUI);
– statutul sau actul constitutiv (care sa aiba prevazute in obiectul de activitate productia, importul si/sau comercializarea de produse supuse autoriz?rii);
– cazierele judiciare ale administratorilor si/sau directorilor executivi (insotite de declaratiile acestora ca nu sunt functionari publici si ca nu ocupa o alta functie incompatibila cu functia de gestionar sau de administrator);
– certificatul de atestare fiscala eliberat de organul fiscal teritorial (din care sa rezulte c? firma nu inregistreaza obligatii restante fata de buget);
– declaratia solicitantului privind sediul social, filialele, sucursalele, punctele de lucru, spatiile de depozitare si orice alte locuri unde isi desfasoara activitatea, precum si adresele acestora.

Avocatul poporului


Capitolul I – Dispozitii generale

Art. 1
(1) Institutia Avocatul Poporului are drept scop apararea drepturilor si libertatilor cetatenilor in raporturile acestora cu autoritatile publice.
(2) Sediul institutiei Avocatul Poporului este in municipiul Bucuresti.

Art. 2
(1) In activitatea sa, avocatul poporului este independent fata de orice autoritate publica.
(2) In exercitarea atributiilor sale, avocatul poporului nu se substituie autoritatilor publice.
(3) Avocatul poporului nu poate fi supus nici unui mandat imperativ sau reprezentativ. Nimeni nu il poate obliga pe avocatul poporului sa se supuna instructiunilor sau dispozitiilor sale.

Art. 3
(1) Activitatea avocatului poporului, a adjunctilor sai si a salariatilor care lucreaza sub autoritatea acestora are caracter public.
(2) La cererea persoanelor lezate in drepturile si libertatile lor sau datorita unor motive intemeiate, avocatul poporului poate decide asupra caracterului confidential al activitatii sale.

Art. 4
Autoritatile publice sunt obligate sa comunice sau, dupa caz, sa puna la dispozitia avocatului poporului, in conditiile legii, informatiile, documentele sau actele pe care le detin in legatura cu cererile care au fost adresate avocatului poporului, acordandu-i sprijin pentru exercitarea atributiilor sale.

Art. 5
(1) Avocatul poporului prezinta, in sedinta comuna a celor doua Camere ale Parlamentului, rapoarte, anual sau la cererea acestora. Rapoartele trebuie sa cuprinda informatii cu privire la activitatea institutiei Avocatul Poporului. Ele pot contine recomandari privind modificarea legislatiei sau masuri de alta natura pentru ocrotirea drepturilor si libertatilor cetatenilor.
(2) Raportul anual vizeaza activitatea institutiei pe un an calendaristic si se inainteaza Parlamentului pana la data de 1 februarie a anului urmator, in vederea dezbaterii acestuia in sedinta comuna a celor doua Camere. Raportul anual se da publicitatii.

Capitolul II – Numirea si incetarea din functie a avocatului poporului

Art. 6
(1) Avocatul poporului este numit de Senat pe o durata de 4 ani. Mandatul avocatului poporului poate fi reinnoit o singura data.
(2) Poate fi numit avocat al poporului orice cetatean roman care indeplineste conditiile de numire prevazute pentru judecatori la Curtea Constitutionala.

Art. 7
(1) Propunerile de candidati sunt facute de Biroul permanent al Senatului, la recomandarea grupurilor parlamentare din cele doua Camere ale Parlamentului.
(2) Candidatii depun la Comisia juridica, de numiri, disciplina, imunitati si validari a Senatului actele prin care dovedesc ca indeplinesc conditiile prevazute de Constitutie si de prezenta lege pentru a indeplini functia de avocat al poporului. Candidatii vor fi audiati de Comisia juridica, de numiri, disciplina, imunitati si validari. Senatul hotaraste asupra audierii in plen. Candidatii vor fi prezenti la dezbateri.
(3) Numirea avocatului poporului se face cu votul majoritatii senatorilor. Daca la primul tur de scrutin nu se obtine aceasta majoritate, se vor organiza noi tururi de scrutin, la care vor participa numai candidatii situati pe primele doua locuri la turul de scrutin anterior.

Art. 8
(1) Mandatul de avocat al poporului incepe pe data numirii sale de catre Senat si dureaza pana la instalarea noului avocat al poporului.
(2) Inainte de inceperea exercitarii mandatului, avocatul poporului va depune in fata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului urmatorul juramant:
„Jur sa respect Constitutia si legile tarii si sa apar drepturile si libertatile cetatenilor, indeplinindu-mi cu buna-credinta si impartialitate atributiile de avocat al poporului. Asa sa-mi ajute Dumnezeu!”
(3) Juramantul poate fi depus si fara formula religioasa.
(4) Refuzul depunerii juramantului impiedica intrarea in functie a avocatului poporului si deschide procedura pentru o noua numire in functie.

Art. 9
(1) Mandatul avocatului poporului inceteaza inainte de termen in caz de demisie, revocare din functie, incompatibilitate cu alte functii publice sau private, imposibilitate de a-si indeplini atributiile mai mult de 90 de zile, constatata prin examen medical de specialitate, ori in caz de deces.
(2) Revocarea din functie a avocatului poporului, ca urmare a incalcarii Constitutiei si a legilor, se face, la propunerea Biroului permanent al Senatului, pe baza raportului Comisiei juridice, de numiri, disciplina, imunitati si validari, cu votul majoritatii senatorilor.
(3) Demisia, incompatibilitatea, imposibilitatea de indeplinire a functiei sau decesul se constata de catre Biroul permanent al Senatului in cel mult 10 zile de la aparitia cauzei care determina incetarea mandatului.

Capitolul III – Adjunctii avocatului poporului

Art. 10
(1) Avocatul poporului este asistat de doi adjuncti care asigura coordonarea exercitarii atributiilor institutiei Avocatul Poporului, pe domenii de activitate, potrivit Regulamentului de organizare si functionare a institutiei Avocatul Poporului.
(2) Adjunctii avocatului poporului indeplinesc, in ordinea stabilita de avocatul poporului, atributiile acestuia in caz de imposibilitate temporara a exercitarii functiei.

Art. 11
(1) Adjunctii avocatului poporului sunt numiti de catre acesta pe durata mandatului, cu avizul Comisiei juridice, de numiri, disciplina, imunitati si validari a Senatului.
(2) Numirea adjunctilor avocatului poporului se publica in Monitorul Oficial al Romaniei.

Art. 12
Dispozitiile art. 8 se aplica, in mod corespunzator, juramantul depunandu-se in fata unui vicepresedinte al Camerei Deputatilor si a unui vicepresedinte al Senatului.

Capitolul IV – Atributiile avocatului poporului

Art. 13
Avocatul poporului are urmatoarele atributii:
a) coordoneaza activitatea institutiei Avocatul Poporului;
b) primeste si repartizeaza cererile facute de persoanele lezate prin incalcarea drepturilor sau libertatilor cetatenesti de catre autoritatile administratiei publice si decide asupra acestor cereri;
c) urmareste rezolvarea legala a cererilor primite si cere autoritatilor sau functionarilor administratiei publice in cauza incetarea incalcarii drepturilor si libertatilor cetatenesti, repunerea in drepturi a petitionarului si repararea pagubelor;
d) reprezinta institutia Avocatul Poporului in fata Camerei Deputatilor, a Senatului si a celorlalte autoritati publice, precum si in relatiile cu persoanele fizice sau juridice;
e) angajeaza salariatii institutiei Avocatul Poporului si exercita dreptul de autoritate disciplinara asupra acestora;
f) exercita functia de ordonator principal de credite;
g) indeplineste alte atributii prevazute de lege sau de Regulamentul de organizare si functionare a institutiei Avocatul Poporului.

Art. 14
(1) Avocatul poporului isi exercita atributiile, din oficiu sau la cererea persoanelor lezate prevazute la art. 13 lit. b).
(2) Cererile pot fi adresate de orice persoana fizica, fara deosebire de cetatenie, varsta, sex, apartenenta politica sau convingeri religioase.

Art. 15
(1) Cererile adresate avocatului poporului trebuie sa se faca in scris si sa indice numele si domiciliul persoanei lezate in drepturile si libertatile cetatenesti, drepturile si libertatile incalcate, precum si autoritatea administrativa ori functionarul public in cauza. Petitionarul trebuie sa dovedeasca intarzierea sau refuzul administratiei publice de a solutiona legal cererea.
(2) Nu pot fi luate in considerare plangerile anonime sau cele indreptate impotriva unor incalcari ale drepturilor cetatenesti mai vechi de un an de la data la care persoana in cauza a luat cunostinta despre faptele care fac obiectul plangerii.
(3) Avocatul poporului poate respinge motivat cererile vadit nefondate sau poate cere date suplimentare pentru analiza si solutionarea cererilor.
(4) Nu fac obiectul activitatii institutiei Avocatul Poporului si vor fi respinse fara motivare cererile privind actele emise de Camera Deputatilor, de Senat sau de Parlament, actele si faptele deputatilor si senatorilor, ale Presedintelui Romaniei si ale Guvernului, precum si ale Curtii Constitutionale, ale presedintelui Consiliului Legislativ si ale autoritatii judecatoresti.

Art. 16
Cererile adresate avocatului poporului sunt scutite de taxa de timbru.

Art. 17
(1) Conducerea penitenciarelor, a institutiilor de reeducare si resocializare, precum si Ministerul Public si organele de politie sunt obligate sa permita, fara nici o restrictie, persoanelor care executa pedeapsa inchisorii sau, dupa caz, se afla arestate ori retinute, sa se adreseze in orice mod avocatului poporului cu privire la lezarea drepturilor si libertatilor lor, cu exceptia restrangerilor legale.
(2) Aceasta obligatie revine si comandantilor unitatilor militare in privinta persoanelor care isi satisfac serviciul militar obligatoriu sau serviciul utilitar alternativ, cu privire la lezarea drepturilor si libertatilor lor, cu exceptia restrangerilor legale.

Art. 18
In situatiile in care avocatul poporului constata ca solutionarea cererii cu care a fost sesizat este de competenta Ministerului Public, se afla pe rolul unei instante judecatoresti sau are ca obiect erori judiciare, el il va sesiza pe procurorul general sau Consiliul Superior al Magistraturii, potrivit competentei acestora, care sunt obligati sa comunice concluziile la care s-a ajuns si masurile luate.

Art. 19
(1) Avocatul poporului are acces la documentele secrete detinute de autoritatile publice, in masura in care le considera necesare pentru solutionarea plangerilor care i s-au adresat.
(2) Avocatul poporului are obligatia de a nu divulga sau de a nu face publice informatiile sau documentele secrete la care a avut acces. Aceasta obligatie se mentine si dupa incetarea activitatii sale ca avocat al poporului si se extinde asupra adjunctilor sai, precum si asupra personalului aflat in serviciile sale, sub sanctiunea prevazuta de legea penala.

Art. 20
(1) In exercitarea atributiilor sale, avocatul poporului emite recomandari care nu pot fi supuse controlului parlamentar si nici controlului judecatoresc.
(2) Prin recomandarile emise, avocatul poporului sesizeaza autoritatile administratiei publice asupra ilegalitatii actelor sau faptelor administrative. Sunt asimilate actelor administrative tacerea organelor administratiei publice si emiterea tardiva a actelor.

Art. 21
(1) Avocatul poporului are dreptul sa faca anchete proprii, sa ceara autoritatilor administratiei publice orice informatii sau documente necesare anchetei, sa audieze si sa ia declaratii de la conducatorii autoritatilor administratiei publice si de la orice functionar care poate da informatiile necesare solutionarii cererii.
(2) Dispozitiile alin. (1) se aplica autoritatilor administratiei publice, institutiilor publice, precum si oricaror servicii publice aflate sub autoritatea autoritatilor administratiei publice.

Art. 22
(1) In cazul in care, in urma cererilor facute, avocatul poporului constata ca plangerea persoanei lezate este intemeiata, el va cere in scris autoritatii administratiei publice care a incalcat drepturile acesteia sa reformeze sau sa revoce actul administrativ si sa repare pagubele produse, precum si sa repuna persoana lezata in situatia anterioara.
(2) Autoritatile publice in cauza vor lua de indata masurile necesare pentru inlaturarea ilegalitatilor constatate, repararea pagubelor si inlaturarea cauzelor care au generat sau au favorizat incalcarea drepturilor persoanei lezate si il vor informa despre aceasta pe avocatul poporului.

Art. 23
(1) In cazul in care autoritatea administratiei publice sau functionarul public nu inlatura, in termen de 30 de zile de la data sesizarii, ilegalitatile comise, avocatul poporului se adreseaza autoritatilor administratiei publice ierarhic superioare, care sunt datoare sa ii comunice, in termen de cel mult 45 de zile, masurile luate.
(2) Daca autoritatea publica sau functionarul public apartine administratiei publice locale, avocatul poporului se adreseaza prefectului. De la data depunerii cererii la prefectul judetului curge un nou termen de 45 de zile.

Art. 24
(1) Avocatul poporului este indreptatit sa sesizeze Guvernul cu privire la orice act sau fapt administrativ ilegal al administratiei publice centrale si al prefectilor.
(2) Neadoptarea de catre Guvern, in termen de cel mult 20 de zile, a masurilor privitoare la ilegalitatea actelor sau faptelor administrative semnalate de avocatul poporului se comunica Parlamentului.

Art. 25
(1) Avocatul poporului va aduce la cunostinta persoanei care i-a adresat cererea rezultatele cererii sale. Acestea pot fi facute publice de catre avocatul poporului, prin mijloace de informare in masa, cu consimtamantul persoanei sau al persoanelor interesate si cu respectarea prevederilor art. 19 privind informatiile si documentele secrete.
(2) Daca avocatul poporului constata, cu prilejul cercetarilor intreprinse, lacune in legislatie sau cazuri grave de coruptie ori de nerespectare a legilor tarii, va prezenta un raport, continand cele constatate, presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului sau, dupa caz, primului-ministru.

Art. 26
Prevederile prezentei legi se aplica si actelor administrative ale regiilor autonome.

Capitolul V – Raspundere, incompatibilitati si imunitati

Art. 27
Avocatul poporului si adjunctii sai nu raspund juridic pentru opiniile exprimate sau pentru actele pe care le indeplinesc, cu respectarea legii, in exercitarea atributiilor prevazute de prezenta lege.

Art. 28
(1) Pe durata exercitarii mandatului, avocatul poporului si adjunctii sai nu pot fi retinuti, perchezitionati, arestati sau trimisi in judecata penala sau contraventionala fara incuviintarea Senatului.
(2) In cazul infractiunilor flagrante savarsite de avocatul poporului ori de adjunctii acestuia, ministrul justitiei il va informa neintarziat pe presedintele Senatului asupra retinerii sau arestarii, Senatul incuviintand sau nu masura luata. Hotararea cu privire la incuviintarea arestarii si trimiterea in judecata se adopta cu votul majoritatii senatorilor.
(3) Daca avocatul poporului sau adjunctii sai sunt arestati sau trimisi in judecata penala, Senatul va hotari suspendarea din functie pana la ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti.

Art. 29
(1) In timpul exercitarii functiei, avocatul poporului si adjunctii acestuia nu pot fi membri ai unui partid politic si nu pot indeplini nici o alta functie publica sau privata.
(2) Incompatibilitatile prevazute la alin. (1) se aplica si personalului cu functii de executie de specialitate, fiind exceptate functiile didactice din invatamantul superior.

Capitolul VI – Serviciile institutiei Avocatul Poporului

Art. 30
Structura serviciilor institutiei Avocatul Poporului si numarul de personal se aproba de catre Biroul permanent al Senatului, in functie de necesitatile realizarii atributiilor ce le revin si in limitele bugetului aprobat.

Art. 31
Functiile de specialitate de executie se ocupa prin concurs, in conditiile legii. Concursul se organizeaza de Comisia de numiri si disciplina, constituita din 3 consilieri desemnati de avocatul poporului.

Art. 32
Incalcarea prevederilor prezentei legi sau ale Regulamentului de organizare si functionare a institutiei Avocatul Poporului atrage raspunderea penala, disciplinara sau administrativa, dupa caz. Raspunderea disciplinara este cea prevazuta de lege pentru functionarii publici.

Capitolul VII – Dispozitii tranzitorii si finale

Art. 33
(1) Cheltuielile necesare pentru functionarea institutiei Avocatul Poporului sunt finantate din bugetul de stat.
(2) Pentru anul 1997 sumele necesare functionarii institutiei Avocatul Poporului se asigura de catre Guvern, din Fondul de rezerva bugetara aflat la dispozitia acestuia.
(3) Functia de avocat al poporului se asimileaza cu functia de ministru, functia de adjunct al avocatului poporului, cu cea de secretar de stat, iar functiile de conducere si de executie de specialitate sunt asimilate functiilor din serviciile Senatului.

Art. 34
Pana la constituirea Comisiei de numiri si disciplina a institutiei Avocatul Poporului, atributiile acesteia se exercita de catre avocatul poporului, impreuna cu adjunctii sai.

Art. 35
In situatia in care in functia de avocat al poporului este ales un magistrat, rezervarea postului acestuia este obligatorie.

Art. 36
Regulamentul de organizare si functionare a institutiei Avocatului Poporului se adopta de catre Biroul permanent al Senatului, la propunerea avocatului poporului, in termen de 60 de zile de la numirea acestuia. Aceasta lege a fost adoptata in sedinta comuna a Camerei Deputatilor si Senatului din 21 februarie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

Cabinete Medicale


Cabinet Dermato-venerice
Dr. Timoianu Liviu

Str Lunga , tel 418474, acasa 567512
Program

Cabinet Chirurgie Plastica , reconstructiva si estetica
DR Irina Visa

Cabinetele Maria din str Neptun 12 , tel 321393 si Ambulatoriul Spitalului Judetean

Cabinet ginecologie
Dr.Rafaila Petre

str Aurel Vlaicu 103 , tel 567529, Telefon Maternitate 544777, mobil 092720300

Cabinet Pediatrie
Dr Mihai Marcel Motoc

telefon 427264, 095026484

Cabinet gastroenterologie

Dr Olteanu Ilie
str. Livada Vulturului 10 , ap2
tel 419873, 094325976

Cabinet homeopatie , presopunctura si tratamente naturiste

Dr Marioara Carmen
tel 131407,int 130
str. Drumul Cernatului 14 A

Cabinet neuro-psihiatrie

Dr Butnariu Romanita
Str. Ana Ipatescu 8, tel 471054

Centre de Plasament Brasov

Centrul

Adresa

Telefon
1. Centrul de plasament CASA PRIETENIEI Codlea
str. Lunga nr 112-114
0268/251354
2. Centrul de plasament ALBINA Codlea
str. Carpati nr 23
0268/251902
3. Centrul de plasament CASA MARIA Fagaras
str. Mihai Eminescu nr 2
0268/213309
4. Centrul de plasament FLOARE DE COLT Fagaras
str. Extravilan nr 1
0268/211998
5. Centrul de plasament AZUR Victoria
str. Policlinicii nr 12
0268/241354
6. Centrul de plasament CASA IOANA Rupea
str. Republicii nr 179
0268/260370
7. Centrul de plasament BRADET
drumul National 1A
0268/217840
8. DOMINO Ghimbav
calea Fagarasului nr 3
0268/483370
9. Casa SF MARIA Brasov
str.Carierei 123

10. Centrul de plasament DUMBRAVA MINUNATA Brasov
str. Bicazului nr 18
0268/542415
11. Centrul de recuperare si reabilitare MICUL PRINT
str. Apullum nr 3
0268/414032
12. Centrul pentru adulti SF ANTON Barza Mica Timisul de Sus
sos. Nationala nr 38
0268/455209
13. Casa de tip familial BREBENEL Rasnov
str. Eroilor nr 30

14. Casa de tip familial BAMBI Zarnesti
str. I Senchea nr 92

15. Casa de tip familial CHIP Sacele
str. Campului nr 95A

16. Casa de tip familial DALE Sacele
str. Armata Romana nr 37

17. Casa de tip familial DONALD Harman
str. Mihai Viteazu nr 327

18. Casa de tip familial ARLECHIN Tarlungeni
str. Principala nr 795

19. Casa de tip familial PETER PAN Lunca Calnicului
str. Bisericii nr 220A

20. Centrul de zi BUBURUZA Budila
str. Principala nr 261

21. Centrul de zi VEVERITA Fagaras
str. 13 Decembrie 78E

22. Centrul de zi GREIERASUL Teliu
str. Badeni

Certificatul de nastere roman


Obtinerea certificatului de nastere se face prezentand urmatoarele acte:

Ø Certificat medical de constatare a nasterii
Ø Buletinul de identitate al mamei
Ø Certificatul de nastere al mamei (daca este divortata sau necasatorita)
Ø Certificat de casatorie
Ø Buletinul de identitate al declarantului (daca parintii copilului nu sunt casatoriti)
Ø Declaratie de stabilire a numelui copilului (daca parintii poarta nume de familie diferite)

In plus, nasterea poate fi declarata de orice persoana, insa certificatul de nastere il primeste unul din parinti. Inregistrarea noului nascut se face in termen de:
Ø 15 zile pentru copilul nascut viu
Ø 3 zile pentru copilul nacut mort

Conform legii nr 119/1996, modificata, intocmirea actului de nastere se face la serviciul public comunitar local de evidenta persoanelor in a carui raza administrativ-teritoriala s-a produs evenimentul.

Numele copilului se stabileste conform legii. Daca parintii nu au nume de familie comun sau exista neconcordanta intre prenumele copilului trecut in certificatul medical constatator al nasterii si declaratia verbala a declarantului, intocmirea actului de nastere se face pe baza declaratiei scrise si semnate de ambii parinti, din care sa rezulte numele de familie si prenumele copilului.

In caz de neintelegere intre parinti, va decide serviciul public comunitar local de evidenta persoanelor de la locul inregistrarii nasterii, prin dispozitie scrisa.

In situatia pierderii certificatului de nastere, posesorul se va adresa direct serviciului de stare civila din raza domiciliului, pentru obtinerea unuia nou. In cazul in care persoana domiciliaza in momentul respectiv in strainatate, poate mandata pe cineva din tara pentru a obtine un exemplar.

Condi?ii de intrare ?i regim de ?edere in Mexic


Condi?ii de intrare ?i regim de ?edere
Ø Cet??enii rom?ni, posesori de pa?apoarte simple, au nevoie de viz? pentru a intra ?n Mexic, indiferent de tipul c?l?toriei.
Ø Vizele nu se elibereaz? la frontier?.
Principalele categorii de vize mexicane sunt: viza de tranzit (valabil? maxim 30 zile); viza turistic? (valabil? maxim 6 luni); viza de afaceri; viza de investitor (valabil? p?n? la un an, cu posibilitatea de prelungire la Institutul Na?ional de Migra?ie).
Pentru verificarea condi?iilor particulare de ob?inere a vizelor ?i de intrare prev?zute de legisla?ia na?ional? mexican?, recomand?m consultarea informa?iilor oficiale furnizate de autorit??ile mexicane:

Amenin??ri teroriste
?n Mexic riscul atentatelor teroriste este sc?zut. Cu toate acestea, cet??enii rom?ni trebuie s? aib?
?n vedere riscurile globale pe care fenomenul terorist le poate produce oriunde ?n lume.
Cet??enilor rom?ni care c?l?toresc ?n Mexic li se recomand? s? urm?reasc? ?n permanen?? anun?urile ?i recomand?rile f?cute de autorit??ile mexicane ?i s? acceseze periodic pagina web a Ministerului rom?n al Afacerilor Externe

Siguran?? ?i criminalitate
?n Mexic fenomenul infrac?ional este foarte frecvent. Cele mai r?sp?ndite infrac?iuni sunt furturile de documente, bani, c?r?i de credit ?i de debit, alte bunuri (de cele mai multe ori cu violen??), sechestr?rile de persoane, traficul de droguri ?i de persoane, mai ales cu inten?ia de a trece frontiera de nord c?tre SUA.
?n cazul furturilor, exist? riscul ca f?ptuitorii s? fie ?narma?i. S-au ?nregistrat cazuri frecvente de asasinate ale persoanelor jefuite, atunci c?nd acestea au opus rezisten??.
Cet??enii rom?ni care viziteaz? Mexicul trebuie s? adopte m?suri de precau?ie, respectiv s? nu circule noaptea ?n zone de risc ?i mai ales cu sume mari de bani la ei sau cu obiecte de valoare, s? schimbe banii / valutala casele de schimb sau la b?nci, s? nu se implice ?n cump?rarea, consumul sau traficul de droguri. Nu se recomand? purtarea obiectelor de valoare, a sumelor mari de bani ?i a mai mult de o carte de credit. Pentru p?strare, hotelurile ofer? casete de depozitare a valorilor.
Trebuie evitate ofertele turistice neorganizate (ghizi, ?nso?itori etc.). Pe strad? nu se consum? b?uturi alcoolice. Apa de la re?eaua de alimentare a ora?elor trebuie, de regul?, filtrat?. Este preferabil consumul apei minerale, cump?rat? din magazine. Nu este recomandabil consumul alimentelor ?n punctele ambulante de pe strad?, ?n ciuda ofertei abundente, mai ales ?n zonele turistice.
?n perioadele mai secetoase, nivelul de contaminare atmosferic? poate produce iritarea ochilor, a nasului sau g?tului. ?n acest caz, se recomand? evitarea ?ederii ?ndelungate ?n aer liber. Trebuie evitate ie?irile dup? ora 22:00, mai ales ?n zonele necunoscute.
?n cazul unor incidente care afecteaz? siguran?a persoanei sau a bunurilor, se recomand? contactarea celui mai apropiat birou al poli?iei. ?n cazul pierderii pa?aportului rom?nesc, se recomand? sesizarea at?t a biroului local de poli?ie c?t ?i a Ambasadei Rom?niei, care poate acorda asisten?a consular? ?n condi?iile prev?zute de lege.

Sistemul medical
Se recomand? ?ncheierea unei poli?e de asigurare medical? ?i de c?l?torie, care s? acopere ?i cheltuielile unei eventuale repatrieri sanitare. Serviciile medicale oferite ?n marea majoritate a regiunilor Mexicului sunt de calitate dar, ?n general, oneroase, ?i trebuie deseori pl?tite ?nainte.
Nu exist? vaccinuri obligatorii, ?n afara celui ?mpotriva febrei galbene pentru persoane care vin din zone atinse de aceast? boal?. ?nainte de plecare este preferabil? vaccinarea ?mpotriva tetanosului, poliomielitei, defteriei, febrei tifoide ?i hepatitei A ?i B.

Condi?ii privind traficul auto
Mexicul este o ?ar? cu o infrastructur? modern? de ?osele ?i autostr?zi cu o stare general? a drumurilor foarte bun?. Pentru excursiile ?n zonele muntoase ?i de?ertice din nord se recomand? folosirea unui autoturism de teren. ?n Mexico este obligatorie respectarea zilelor de alternan?? fixate ?n func?ie de num?rul de ?nmatriculare. Autorurismele ?nmatriculate ?n str?in?tate nu pot circula ?n Districtul Federal ?n zilele de vineri.

Permisul de conducere
Permisul de conducere rom?nesc este recunoscut de autorit??ile mexicane.

Informa?ii pentru cazurile de accident de circula?ie
?n cazul unui accident de circula?ie contacta?i imediat poli?ia ?i a?tepta?i sosirea acesteia.Contacta?i, de asemenea, ?i societatea de asigur?ri pentru ?ntocmirea constat?rii de accident. Dac? accidentul este grav, nu deplasa?i autoturismele dec?t cu acordul poli?iei. ?n anumite situa?ii, conduc?torii auto pot fi pu?i la dispozi?ia justi?iei p?n? la terminarea anchetei.

Utilizarea cartilor de credit
?n Mexic sunt acceptate c?r?ile de credit ?i sistemele de plat? cunoscute pe plan interna?ional.

Regimul vamal
Pot fi introduse ?n Mexic efecte personale (aparatul de fotografiat sau camera de filmat, aparatul de ras electric, usc?tor de p?r, telefonul celular ?i laptopul personal, ma?ina de scris, radio portabil, c?r?i, reviste, care nu se pot comercializ?), 200 ?igarete, 25 trabuce, 3 litri de b?uturi alcoolice.
Sumele care dep??esc 10.000 USD (sau echivalentul ?n alte valute), fie ?n numerar, fie ?n cecuri la purt?tor, trebuie declarate la intrarea ?n Mexic. La ie?ire, sumele care dep??esc 10.000 USD (sau echivalentul ?n alte valute), pot fi scoase numai dac? au fost declarate la intrare.
Pentru obiectele care nu sunt considerate a fi personale ?i a c?ror valoare nu dep??este echivalentul a 1.000 USD, se pl?tesc taxele vamale aferente categoriei de bunuri.
Este interzis importul (introducerea) de droguri, substan?e psihotropice, produse hemoderivate, arme, diverse substan?e chimice (insecticide), anumite specii de pe?ti ?i animale vii, obiecte arheologice, etc.

Regimul medicamentelor
Turi?tii pot avea asupra lor medicamente pentru uz strict personal.

Regimul animalelor de companie
Animalele de companie pot fi introduse ?n Mexic numai ?n baza unui permis special ?i cu documente care demonstreaz? efectuarea unor vaccinuri specifice. Pentru informa?ii suplimentare recomand?m consultarea Ambasadei Statelor Unite Mexicane din Bucure?ti.

Conditiile de acordare a concediului de risc maternal


Dupa cum prevede H.G.R. nr. 537/2004, concediul de risc maternal (definit la art. 2, lit. h) din O.G. nr. 96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca) este concediul ce poate fi solicitat de o salariata care se afla in una din situatiile prezentate la art. 2, lit. c)-e) din O.G. nr. 96/2003 (este gravida; a nascut recent; alapteaza) si a primit informarea privind protectia maternitatii la locul de munca, in situatia in care angajatorul, dupa ce a evaluat riscurile prezente la locul de munca al salariatei, “nu poate, din motive justificate obiectiv, sa dispuna masura modificarii conditiilor si/sau programului de munca al acesteia sau masura repartizarii ei la alt loc de munca, fara riscuri pentru sanatatea sau securitatea sa si/sau a fatului ori a copilului“. Salariata care isi reia activitatea dupa efectuarea concediului postnatal obligatoriu de 42 de zile sau, dupa caz, a numarului total de 63 de zile ale concediului de lauzie are dreptul sa solicite, “pe baza documentului medical eliberat de medicul de familie, masuri de protectie corespunzatoare, in termen de 6 luni de la data la care a nascut.“
Concediul de risc maternal poate fi solicitat de salariata in intregime sau fractionat, “in functie de recomandarea medicului si de justificarea angajatorului privind perioada posibila de eliminare a riscurilor de la locul de munca, pentru sanatatea sau securitatea ei.“
Concediul mentionat este acordat pe perioade ce nu pot depasi cumulat 120 de zile calendaristice:
a) integral ori fractionat – pana in cea de-a 63-a zi anterioara datei estimate a nasterii copilului, respectiv, anterioara datei intrarii in concediul de maternitate,
b) integral sau fractionat – dupa expirarea concediului postnatal obligatoriu de 42 de zile si, daca este nevoie, pana la data intrarii in concediul pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani,
c) integral sau fractionat – inainte ori dupa ce se naste copilul, pentru salariata care nu indeplineste conditiile prevazute de lege pentru a i se acorda concediu de maternitate.

Contact Teatrul Sica Alexandrescu


Adresa teatrului: Piata teatrului nr. 1 Telefon agentie teatrala 412969 Program agentie teatrala: marti – vineri: orele 11,00 – 19,00; sambata, duminica: orele 15,00 – 19,00 Telefon secretariat 416699

Contractul individual de munca


Incheierii contractului individual de munca

Ø buletinul de identitate prin care se face dovada identitatii, cetateniei si a domiciliului – Legea nr.105/1996;
Ø curriculum vitae cuprinzand principalele date biografice si personale;
Ø actele (certificate, diplome) privind existenta studiilor si a calificarii necesare pentru exercitarea viitoarelor obligatii de serviciu (intr-o anumita functie sau meserie);
Ø carnetul de munca – Decretul nr.92/1976;
Ø avizul medical – obligatoriu in absolut toate cazurile potrivit Legii nr.90/1996 a protectiei muncii;
Ø recomandare (de la locul de munca anterior sau in cazul absolventilor care se incadreaza pentru prima data, de la unitatea de invatamant);
Ø actul individual de repartizare in munca (in anumite cazuri, pentru absolventii unitatilor de invatamant, respectiv pentru someri, beneficiari de ajutor social, persoane handicapate;
Ø livretul militar sau adeverinta de recrutare – Legea nr.46/1996;
Ø cazierul judiciar (sau avizul organului teritorial de politie cand acesta este legal obligatoriu – spre exemplu in cazul paznicilor);

Modificarea contractului individual de munca

In conformitate cu art.9 alin.2 din legea 130/1999 angajatorii sunt obligati sa depuna la ITM actele privind modificarea si incetarea contractelor individuale de munca in termen de 5 zile de la perfectarea acestora:

art. 41 alin. 1 din Codul Muncii precizeaza:

Contractul individual de munca poate fi modificat numai prin acordul partilor. In acest sens se va intocmi un act aditional in 3 exemplare care se va depune pentru inregistrare la ITM

Modificarea contractului individual de munca se refera la oricare dintre urmatoarele elemente:

– durata contractului;
– locul muncii;
– felul muncii;
– conditiile de munca;
– salariul;
– timpul de munca si timpul de odihna.

Suspendarea contractului individual de munca

Suspendarea contractului individual de munca este redata in capitolul IV art.49-54 din legea 53/2003 si poate interveni astfel:

– de drept;
– prin acordul partilor;
– prin actul unilateral dintre parti.

Pentru comunicarea situatiei de suspendare a unui contract de munca, angajatorii vor depune la ITM in termen de 5 zile de la data perfectarii un act aditional incheiat intre parti in 3 exemplare

Incetarea contractului individual de munca

In conformitate cu legea 53/2003 – Codul Muncii, capitolul V contractul individual de munca poate inceta astfel: art.55

a) de drept;
b) ca urmare a conventiei partilor la data convenita de acestea;
c) ca urmare a vointei unilaterale a uneia dintre parti, in cazurile si in conditiile limitativ prevazute de lege.

In sectiunea 1-a sunt redate situatiile de incetare de drept a contractului individual de munca;
In sectiunea a 2-a a acestui capitol sunt redate situatiile de concediere reperezentand incetarea contractului individual de munca din initiativa angajatorului;
In sectiunea a 3-a sunt redate situatiile de concediere pentru motive care tin de persoana salariatului ;
In sectiunea a 4-a sunt redate situatiile de concediere pentru motive care nu tin de persoana salariatului;
In sectiunea a 5-a sunt redate situatiile de concediere colectiva;
In sectiunea a 6-a legea prevede dreptul la preaviz;
Sectiunea a 7-a prevede controlul si sanctionarea concedierilor nelegale;
Sectiunea a 8-a prin art. 79 se refera la situatia de demisie.

Cununia civila


Atentie: Ceremonia religioasa nu se poate realiza decat dupa ce s-a realizat cununia civila.

In vederea programarii pentru cununia civila:

Ø acte de identitate ale viitorilor soti (B.I., C.I.), original si copie;
Ø certificate de nastere, original si copie;
Ø certificat medical prenuptial – valabilitate 24 de ore, datat cu 14-10 zile inainte de ceremonie;
Ø declaratie dactilografiata de casatorie – se realizeaza la sediul servicilui de stare civila;
Ø daca este cazul: Hotarare judecatoreasca definitiva de divort/act de deces al sotiei/sotului;
Ø timbre fiscale;

Declararea noului domiciliu este obligatorie


Contribuabilii al c?ror domiciliu fiscal la data de 1 ianuarie 2004 difer? de domiciliu, ?n cazul persoanelor fizice, sau sediu, ?n cazul persoanelor juridice, au obligatia ca, p?n? la data de 1 aprilie 2004 inclusiv, s? declare noul domiciliu fiscal prin depunerea unei declara?ii. ?n caz contrar, cei ?n cauz? risc? amenzi contraven?ionale de la 500 de mii la 5 milioane de lei, ?n cazul persoanelor fizice, sau de la 5 la 25 de milioane de lei, ?n cazul persoanelor juridice. Potrivit Agen?iei Na?ionale de Administrare Fiscal?, dac? un contribuabil ??i schimb? domiciliul fiscal, are obliga?ia s? anun?e administra?ia fiscal?. De asemenea trebuie s? depun?, ?n termen de 30 de zile, o nou? declara?ie de ?nregistrare a domiciliului fiscal. Astfel, domiciliul fiscal va fi adresa unde contribuabilul ??i are domiciliul, sau adresa unde locuie?te efectiv, ?n cazul ?n care aceasta este diferit? de domiciliul ?nscris ?n actul de identitate. Pentru firme, domiciliul fiscal va fi locul unde se exercit? gestiunea administrativ? ?i conducerea efectiv? a afacerilor

Declaratia de impozit pe venitul global


Termenul limita de depunere a declaratiilor de venit pentru veniturile realizate in anul 2003, este data de 15 mai 2004, care reprezinta data postei, conform stampilei aplicate de posta pe plicul cu indicativul „CR” sau data depunerii la unitatea fiscala de domiciliu a declaratiilor, conform stampilei unitatii fiscale, cu numarul si data inregistrarii.
Au obligatia sa completeze si sa depuna declaratie de venit global, persoanele fizice romane cu domiciliul in Romania, care realizeaza din Romania sau din strainatate venituri din:
• salarii si venituri asimilate salariilor;
• activitati independente, care cuprind:
– venituri comerciale;
– venituri din profesii libere;
– venituri din drepturi de proprietate intelectuala;
• cedarea folosintei bunurilor, care cuprind veniturile in baza unor contracte de inchirieri, subinchirieri de bunuri mobile si imobile, precum si veniturile din arendarea bunurilor agricole, din patrimoniul persoanl.
Nu au obligatia sa depuna declaratie de venit global:
a) Persoanele fizice romane cu domiciliul in Romania care :
• au obþinut venituri dintr-o singurã sursa, sub forma de salarii, de la functia de baza, pe intregul an fiscal, pentru activitati desfasurate in Romania, in situatia in care angajatorul a efectuat operatiile de regularizare;
• au obtinut numai venituri din Romania a caror impunere este finala:
– venituri din pensii;
– veniturilor din activitati agricole;
– venituri din dividende;
– venituri din dobanzi;
– venituri din transferul dreptului de proprietate asupra valorilor mobiliare si partilor sociale;
– venituri din jocuri de noroc;
– venituri sub forma de premii in bani si/sau in natura, altele decat cele scutite potrivit prevederilor art.6 din Ordonanta Guvernului nr.7/2001 privind impozitul pe venit, aprobata si modificata prin Legea nr.493/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, a celor care sunt generate de o relatie contractuala de munca si celor obtinute pe cont propriu;
– venituri sub forma castigurilor din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, precum si orice alte operatiuni de acest gen;
– alte venituri a caror impunere este finala;
– au obtinut numai veniturile din salarii si asimilate salariilor din strainatate ca urmare a activitatii desfasurate in strainatate, cu exceptia celor realizate intr-o perioada mai mica de 183 de zile.
b) Persoanele fizice romane fara domiciliu in Romania si persoanele fizice straine, pentru veniturile obtinute din Romania.

Declaratia de impunere pentru cladiri


Actele necesare pentru intocmirea declaratiei de impunere pentru cladiri sunt :

Ø declaratie tip
Ø copie legalizata a contractului de vanzare-cumparare/certificat de mostenitor/sentinta judecatoreasca legalizata la judecatorie
Ø copie BI/CI
Ø copie schita imobil (scara 1-100) (pentru imobil la curte)
Ø copie legalizata autorizatie de constructie sia procesului verbal de receptie (pentru imobilele nou construite)

Desfacerea casatoriei prin divort


In Romania, in prezent, dispozitiile de drept material privind divortul sunt stipulate in Codul Familiei – art. 37 – 44 C. fam., iar cele de drept procesual in Codul de procedura civila – art. 607 – 619 C.p.c. -.

Potrivit dispozitiilor in vigoare, exista doua forme de desfacere a casatoriei prin divort si anume:
Ø divortul amiabil, prin consimtamant mutual
Ø divortul din motive temeinice, atunci cand raporturile dintre soti sunt grav si iremediabil
vatamate si continuarea casatoriei nu mai este posibila

Pentru pronuntarea divortului prin consimtamant mutual, trebuie indeplinite doua conditii cumulativ:
Ø sa fi trecut cel putin un an de la incheierea casatoriei pana la data sesizarii instantei
Ø sa nu existe minori din casatorie

In acest caz, instanta nu va stabili nici un fel de culpa a vreunuia dintre soti la desfacerea casatoriei.
Pentru pronuntarea divortului din motive temeinice, instanta trebuie sa constate, cf. art. 38 alin. 1 C. fam, existenta a trei elemente:
Ø existenta motivelor temeinice
Ø existenta raporturilor dintre soti grav vatamate
Ø imposibilitatea continuarii casatoriei

Prin urmare, instanta nu trebuie sa constate numai culpa sotilor ci si ca raporturile dintre soti sunt grav si iremediabil vatamate iar continuarea casatoriei nu mai este posibila.
Divortul nu este considerat o sanctiune pentru sotul vinovat, mai mult decat atat, culpa exclusiva a sotului reclamant la divort, a fost apreciata in practica judiciara ca neindestulatoare pentru desfacerea casatoriei.
In ceea ce priveste competenta materiala, instanta competenta este Judecatoria.
Regula este ca instanta competenta teritoriala sa solutioneze actiunea de divort este instanta ultimului domiciliu comun al sotilor, daca cel putin unul dintre soti mai locuieste in circumscriptia acelei Judecatorii.

OBTINEREA AUTORIZATIEI DE CIRCULATIE PE DN 1:


1. Memoriu din care s? rezulte necesitatea efectu?rii transportului

pe traseul sau pe traseele solicitate, num?rul de vehicule pe fiecare

traseu, numerele de ?nmatriculare, perioada pentru care se solicit?

autorizarea;

2. Certificatul de ?nmatriculare, ?n copie, pentru fiecare vehicul,

inclusiv semiremorcile si/sau remorcile;

3. Copia documentelor care atest? plata tarifului de utilizare a

re?elei de drumuri na?ionale (rovinieta) pentru fiecare vehicul;

4. Autoriza?ia special? de transport pentru dep?siri de limite

masice si/sau dimensiuni maxime admise, daca este cazul, sau declaratie

pe proprie raspundere ca nu se depasesc in circulatie limitele masice

si/sau dimensiuni maxime admise prevazute in anexa nr. 2 la Ordonan?a

Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicat?, cu

modific?rile si complet?rile ulterioare;

5. Dovada achit?rii tarifului pentru utilizarea zonei drumurilor

nationale, daca este cazul.

6. Copie a contractului de inchiriere/leasing, in cazul in care

solicitantul autorizatiei nominale de circulatie nu este detinatorul

vehiculelor.

7. Dovada necesitatii efectuarii transportului pe sectorul de drum

restrictionat (contracte din care sa rezulte ca punctul de

incarcare/descarcare se afla pe sectorul restrictionat.

* Depunerea documentatiilor se realizeaza in fiecare zi de luni

pana vineri, intre orele 0900 – 1600, la registratura generala a MTCT (Bdul

Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucuresti, Poarta G).

** Autorizatiile se pot ridica de la CNADNR-SA, in fiecare zi de

marti si joi, intre orele 1330 – 1600.

*** Informatii suplimentare se pot obtine la Compania Nationala

de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania – Serviciul Avize,

Autorizari si Utilizarea Zonei Drumurilor (tel: 021/318.66.51 sau CFR

145463).

Documentele necesare pentru schimbarea domiciliului


Cererea pentru eliberarea cartii de identitate; actul de identitate anterior; certificatele de nastere si casatorie (daca este cazul), in original si copie xerox; hotararea de divort definitiva si irevocabila (daca este cazul), in original si copie xerox; certificatul de deces al sotului ( daca este cazul), in original si copie xerox; certificatele de nastere ale copiilor sub 14 ani (daca este cazul), in original si copie xerox; documentele cu care se face dovada domiciliului, original si copie xerox; livretul militar sau alta dovada legala, cu viza de luare in evidenta la noul domiciliu, daca solicitantul este supus obligatiilor militare; chitanta reprezentand contravaloarea cartii de identitate – 65.000 lei – achitata la trezorerie sau C.E.C.; timbru fiscal in valoare de 3.000 lei.
Documentele necesare pentru stabilirea resedintei sunt: cererea de stabilire a resedintei; actul de identitate al solicitantului; certificatele de nastere si casatorie (daca este cazul); certificatele de nastere ale copiilor sub 14 ani care isi stabilesc resedinta cu solicitantul; actul de identitate al gazduitorului; documente din care sa rezulte ca solicitantul sau titularul spatiului de locuit detin dreptul de proprietate asupra imobilului respectiv; timbru fiscal in valoare de 3.000 lei.
Atat pentru schimbarea domiciliului, cat si pentru stabilirea resedintei, cererea trebuie sa fie depusa la Serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor pe raza caruia persoana in cauza are domiciliul sau resedinta.

Echival?rii studiilor preuniversitare efectuate ?n str?in?tate


Ø cerere adresat? Ministrului Educa?iei Na?ionale prin care se solicit? echivalarea actului de studii;
Ø actul de studii ce urmeaz? a fi echivalat ?n copie xerox, precum ?i traducerea legalizat? a acestuia cu excep?ia limbilor francez?, italian?, englez?, ?n copie legalizat? ;
Ø foaia matricol? con?in?nd studiile efectuate ?n Rom?nia anterior plec?rii ?n str?in?tate (?n original);
Ø certificatul de na?tere;
Ø dovada c? este cet??ean rom?n cu domiciliul stabil ?n Rom?nia (copilul minor urmeaz? statutul juridic al p?rin?ilor) sau ?n cazul celor care si-au urmat p?rin?ii ?n str?in?tate, adeverin?a de la institu?ia trimi??toare.

Dosarul plic astfel ?ntocmit se depune la Minister (camera 11 ?n programul de audien?e).

Tariful perceput pentru echivalarea diplomei de bacalaureat este de 20 lei ?i pentru diploma de absolvire a ?colii postliceale este de 25 lei.

Sumele vor fi achitate la sediul Ministerului Educa?iei ?i Cercet?rii

Echivalarea diplomelor de Doctor ?n Stiin?e


Ø cerere adresat? Ministrului Educa?iei Na?ionale prin care se solicit? echivalarea actului de studii (se va men?iona adresa exact? a solicitantului);
Ø diploma de doctor ?n ?tiin?e ce urmeaz? a fi supus? echival?rii, ?n copie xerox sau medii inscriptibile pe suport electronic care nu permite ca datele s? fie modificate, precum ?i traducerea legalizat? ?n limba rom?n?;
Ø teza de doctorat ?n original – format electronic securizat (CD securizat, DVD Read Only) ;
Ø rezumatul tezei de doctorat – in limba rom?n? (10 – 20 pagini);
Ø dou? referate din partea a doi profesori universitari rom?ni;
Ø planul individual cuprinz?nd activit??ile ?tiin?ifice ?n cadrul programului de doctorat (cursuri urmate, examene, referate, etc) av?nd confirmare de autenticitate, ?n copie xerox ?i traducere legalizat?;
Ø diploma de bacalaureat ?n copie xerox legalizat? sau echivalentul acesteia in copie xerox ?i traducere legalizat?;
Ø diploma de licen?? ?n copie xerox legalizat? sau echivalentul acesteia ?n copie xerox ?i atestatul de echivalare a studiilor ?n Rom?nia (pentru cei care au studiat ?n str?in?tate);
Ø certificat de na?tere ?i c?s?torie ?n copie legalizat?;
Ø act de identitate al titularului.

Dosarul plic astfel ?ntocmit se depune la minister (camera 11 ?n programul de audien?e).

Tarifele percepute pentru echivalarea diplomelor de studii sunt: 60 lei pentru Doctor ?n Stiin?e

Sumele vor fi achitate la sediul Ministerului Educa?iei ?i Cercet?rii

Eliberarea cartii de identitate


Indiferent de motivul solicitarii, sunt:
Ø Certificatul de nastere;
Ø Actul cu care se face dovada adresei de domiciliu;
Ø Timbru fiscal – a carui valoare se poate schimba, suma fiind actualizata prin Hotarare de Guvern;
Ø Chitanta reprezentand contravaloarea cartii de identitate, respectiv 7 lei (RON), aceasta suma fiind actualizata in functie de rata inflatiei, cu avizul Consiliului Concurentei.

Dovada adresei de domiciliu se face astfel:

In primul rand, cu actul de proprietate al imobilului, unde s-a stabilit, sau se va stabili, domiciliul. In termeni mai generali, conform informatiilor de pe pagina de web a I.N.E.P., e vorba de orice „acte incheiate in conditiile de validitate prevazute de legislatia romana in vigoare, privind titlul locativ” pentru persoanele care solicita schimbarea domiciliului la o alta persoana fizica, declaratia scrisa de primire in spatiu a gazduitorului, insotita de actul de proprietate al acestuia;
declaratia pe propria raspundere a solicitantului, insotita de nota de verificare a politistului de ordine publica, prin care se certifica existenta unui imobil, faptul ca solicitantul locuieste efectiv la adresa declarata, pentru persoana fizica ce nu poate prezenta documentele prevazute la lit. a) si b); pentru minorii si persoanele fizice puse sub interdictie, declaratia se da si se semneaza de catre parinti sau de catre reprezentantii lor legali;
pentru persoanele ce domiciliaza in mediu rural, documentul (adeverinta/ certificat) eliberat de primarii, din care sa rezulte ca solicitantul sau, dupa caz, gazduitorul acestuia figureaza inscris in Registrul agricol.

In situatia eliberarii cartii de identitate pentru prima data, adica la implinirea varstei de 14 ani, pe langa documentele enumerate mai sus, mai trebuie prezentate, dupa caz, si urmatoarele documente:
Ø actul de identitate al unuia dintre parinti, al tutorelui sau al reprezentantului legal;
Ø hotararea judecatoreasca definitiva si irevocabila prin care se stabileste caruia dintre parinti ii este incredintat minorul, daca parintii sunt divortati.

In functie de anumite situatii concrete, cetatenilor romani le pot fi solicitate, pe langa documentele enumerate mai sus si alte acte, dupa cum urmeaza:
Ø In cazul persoanelor casatorite: certificatul de casatorie;
Pentru cetatenii romani casatoriti in strainatate, va fi nevoie, bineinteles, de certificatul de casatorie transcris in registrele de stare civila romanesti
Ø In cazul persoanelor divortate: hotararea de divort definitiva si irevocabila;
In cazul in care hotararea de divort a fost pronuntata in strainatate, ea va trebui, mai intai, transcrisa in Romania, fie prin procedura de Exequatur, fie direct pe cale administrativa
Ø In cazul persoanelor vaduve: certificatul de deces al sotului decedat;
Pentru cetatenii romani decedati in strainatate, va fi nevoie, bineintele, de certificatul de deces transcris in registrele romanesti
Ø In cazul schimbarii domiciliului minorilor: certificatele de nastere ale copiilor minori care isi schimba domiciliul impreuna cu parintii;
Ø In cazul schimbarii domiciliului (de obicei este vorba despre barbati): livretul militar sau dovada pentru persoanele supuse obligatiilor militare, din care sa rezulte ca solicitantul a fost luat in evidenta cu noul domiciliu de catre centrul militar din localitatea/sectorul pe raza careia/caruia isi schimba domiciliul;

In cazul pierderii, furtului, deteriorarii sau distrugerii actului de identitate:
– un document cu fotografie de data recenta, pentru certificarea identitatii;
– un timbru fiscal cu o valoare ce poate fi actualizata prin hotarare de Guvern.

Eliberarea cartii de identitate la implinirea varstei de 14 ani


– certificatul de nastere;
– actul cu care se face dovada adresei de domiciliu;
– timbru fiscal in valoare de 1 leu (RON), valoare ce se poate actualiza prin hotarare de Guvern;
– chitanta reprezentand contravaloarea cartii de identitate, respectiv 7 lei (RON), aceasta suma fiind actualizata in functie de rata inflatiei, cu avizul Consiliului Concurentei.

Pe langa acestea, mai sunt necesare si alte documente, in functie de motivul pentru care se solicita eliberarea cartii de identitate, precum si de starea civila a solicitantului, astfel:
In cazul eliberarii cartii de identitate la implinirea varstei de 14 ani
– actul de identitate al unuia dintre parinti, al tutorelui sau al reprezentantului legal;
– hotararea judecatoreasca definitiva si irevocabila prin care se stabileste caruia dintre parinti ii este incredintat minorul, daca parintii sunt divortati.
In conformitate cu prevederile alin. (2) al art. 14 din O.U.G. nr. 97/2005, eliberarea primului act de identitate nu se poate face pe baza de procura speciala.

Eliberarea Certificatelor de cutuma


Cetatenii romani a caror nastere s-a inregistrat la primaria unei anumite localitati, care doresc sa incheie casatorii in strainatate si carora li se solicita prezentarea unui document, eliberat de oficiile de stare civila, care sa ateste faptul ca nu sunt casatoriti, se pot adresa primariei localitatii respective cu o cerere scrisa.

Acte necesare :
Ø cerere scrisa;
Ø actul de identitate in original si copie xerox;
Ø copie de pe certificatul de nastere;
Ø timbru fiscal, in valoare de 0.70 lei.

In lipsa persoanei in cauza ( in vederea eliberarii certificatului de cutuma), pe langa actele aratate mai sus, solicitantul va prezenta o procura speciala de reprezentare la primaria locala

Procura se legalizeaza de catre:
Ø un notar public din Romania, fie de oficiile diplomatice ale Romaniei din tara de resedinta a solicitantului; sau intocmite de notari publici straini si supralegalizate, conform Conventiei de la Haga din 5 octombrie 1961 la Tribunalul din localitatea de domiciliu din strainatate .

Eliberarea certificatului de cazier juridic


Persoana care doreste eliberarea unui certificat de cazier judiciar se va adresa Organelor de Politie de la locul de nastere sau de domiciliu si trebuie sa aiba asupra sa:
Ø actul de identitate (buletin de identitate/carte de identitate ori carte de identitate provizorie);
Ø timbrul fiscal, ?n valoare de 0.60 lei;
Ø 5 lei ?n caz ca doreste eliberarea documentului ?n regim de urgenta (3 zile).

Pentru obtinerea certificatului de cazier judiciar se pot adresa Inspectoratului General al Politiei Rom?ne urmatoarele categorii de persoane:
Ø cetatenii straini cu domiciliul ?n strainatate;
Ø cetatenii rom?ni nascuti ?n Bucuresti, judetul Ilfov sau ?n strainatate care au domiciliul pe raza administrative – teritoriala a altor judete;
Ø cetatenii rom?ni nascuti si domiciliati pe raza administrativ-teritoriala a judetelor si care au interes legitim la Ambasadele din Bucuresti.

Eliberarea certificatului de inmatriculare in urma modificarii unor date ale proprietarului ori vehiculului


Documente necesare:

– Cartea de identitate a vehiculului avand aplicata folia de secretizare (original si copie)
– Fisa de inmatriculare dactilografiata si semnata de proprietar (si stampilata in cazul pers. juridice). Pentru modificarile care se refera la schimbarea domiciliului in cadrul aceluiasi judet sau la schimbarea motorului cu altul de o capacitate cilindrica diferita, fisa va fi vizata de organele fiscale.
– Vechiul certificat de inmatriculare si anexa acestuia cu dovada de efectuare a inspectiei tehnice periodice in termen de valabilitate. In lipsa inspectiei tehnice periodice valabile se poate da curs solicitarii fara a se inscrie nimic in anexa noului certificat de inmatriculare.
– Documentul care atesta modificarea datelor fata de cele inscrise in vechiul certificat de inmatriculare, respectiv:
– Actul de identitate pentru modificarea datelor persoanelor fizice (nume, prenume, domiciliu)
– Succesiune notariala in cazul atribuirii vehiculului unui membru al familiei defunctului
– Adresa din partea persoanei juridice insotita de documente justificative privind -modificarea denumirii/sediului sau formei de organizare
– Cartea de identitate a vehiculului avand inscrise de catre R.A.R. modificarile privind vehiculul
– Chitanta de plata a contravalorii certificatului de inmatriculare
– Documentul de identitate al solicitantului (original si copie)

In cazul in care detinatorul, nu se poate prezenta la ghiseu, acesta poate fi reprezentat de catre o alta persoana, pe baza unei procuri notariale speciale.

Pentru solicitarile persoanelor juridice, mai sunt necesare si urmatoarele acte:
adresa inregistrata de solicitare, cu indicarea delegatului autorizat sa depuna si sa ridice documentele de circulatie;
– Copia actului de identitate al delegatului;
– Copia certificatului de inregistrare eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului.

Iesirea din tara


Cetatenii rom?ni care calatoresc in strainatate trebuie sa detina asupra lor urmatoarele documente la punctele de control de trecere a frontierelor:

1) PASAPORT sau CARTE de IDENTITATE (CI) dupa caz:
• Pasaportul este valabil in toate tarile. In unele cazuri este necesara viza.

• Cartea de identitate (CI) este valabila numai in urmatoarele state membre ale Uniunii Europene (UE): Austria, Bulgaria, Cehia, Cipru, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franta, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Marea Britanie, Olanda, Polonia, Portugalia, Spania, Slovenia, Ungaria.
Nota: Buletinul de Identitate (BI) nu este valabil.

Pentru urmatoarele state membre UE este necesar pasaport: Belgia, Slovacia, Suedia.

Recomandare: Pentru a preintampina eventualele neplaceri sau intreruperi ale calatoriei, in perioada necesara agentilor politiilor de frontiera din celelalte state membre pentru a se familiariza cu documentele rom?nesti de identitate, Ministerul Administratiei si Internelor recomanda cetatenilor rom?ni care detin pasaport, sa aiba asupra lor si acest document pentru deplasarile in strainatate.

2) CARD EUROPEAN de SANATATE sau/si ASIGURARE MEDICALA valabile pe toata durata sejurului in strainatate.
• Cardul European de Asigurari Sociale de Sanatate (CEASS) asigura accesul numai la tratamente medicale de urgenta efectuate in sistemul public (de stat) de sanatate din tarile UE si Elvetia. Cardul se elibereaza de Casa de Asigurari de Sanatate teritoriala.

• Asigurarea Medicala de calatorie este valabila si in afara UE si permite accesul si la serviciile clinicilor si spitalelor private (majoritare in comparatie cu sistemul public). Asigurarea de sanatate pentru calatorii este obligatorie pentru tarile din afara Uniunii Europene (nonUE) cu care Romania nu a semnat un acord bilateral de asistenta medicala reciproca. Asigurarile medicale se pot incheia la agentiile de turism sau la societatile de asigurare.

3) ACORDUL PARINTILOR pentru COPIII MINORI
Cetatenii rom?ni cu varsta sub 18 ani nu pot calatori in strainatate neinsotiti. Copiii minori pot iesi din tara daca indeplinesc una din urmatoarele conditii:
• sunt insotiti de ambii parinti
• sunt insotiti de un parinte aflat in posesia, dupa caz, a unuia dintre documentele urmatoare:
– declaratia celuilalt parinte, declaratie autentificata de catre notar, din care sa rezulte acordul acestuia cu privire la efectuarea calatoriei.
– certificatul de deces al celuilalt parinte
– hotarare judecatoreasca definitiva de incredintare a copilului etc.
• sunt insotiti de un adult aflat in posesia certificatului personal de cazier judiciar si a declaratiei autentificate din partea ambilor parinti din care sa rezulte acordul acestora cu privire la efectuarea calatoriei.

Incheierea contractelor


Contractul, acordul intre doua sau mai multe persoane spre a da nastere, a modifica sau a stinge intre dansii un raport juridic, se regaseste in viata de zi cu zi sub diverse forme. Potrivit art. 2 alin. 2 din Legea nr 469/2002 privind unele masuri pentru intarirea disciplinei contractuale, contractul trebuie sa cuprinda in mod obligatoriu clauze contractuale privind:
Ø obligatiile ce revin partilor in derularea contractului,
Ø conditiile de livrare si de calitate a bunurilor si/sau serviciilor,
Ø termenele,
Ø modalitatile de plata si de garantare a platii pretului,
Ø instrumentele de plata
Ø clauzele de consolidare a pretului in conditiile inflatiei si devalorizarii,
Ø riscul contractual,
Ø modul de solutionare a eventualelor litigii aparute in legatura cu derularea si executarea contractului

Pe langa aceste clauze contractuale, este evident ca un contract trebuie sa contina datele de identificare ale partilor, numele persoanei ce reprezinta societatea si calitatea acesteie; semnatura partilor.

Conform art 4 alin 1 din Legea nr 469/2002, in contractele incheiate partile contractante vor prevedea ca, in cazul neindeplinirii in termen de 30 de zile de la data scadentei a obligatiilor prevazute la art. 3 alin. (1), debitorii sa plateasca, in afara sumei datorate, penalitati pentru fiecare zi de intarziere.

Se observa ca aceasta lege, nu stabileste un cuantum al penalitatilor de intarziere, situatie in care partile, in contractul incheiat vor fi cele care vor conveni in privinta acestor penalitati.

In contractele comerciale dintre partile contractante, indiferent de forma in care acestea se incheie, in afara penalitatilor contractuale prevazute la alin. (1), pentru compensarea prejudiciului suferit de catre creditor ca urmare a indeplinirii cu intarziere sau a neindeplinirii obligatiilor asumate de debitor, se pot include si daune-interese pentru neexecutarea totala sau partiala a contractului, sub forma daunelor moratorii sau a celor compensatorii.

In privinta cuantumului prin urmare este de preferat ca la stabilirea penalitatilor sa se tina cont de rata inflatiei si de rata dobanzii bancare.

In orice caz insa, alin 3 al aceleiasi legi prevede ca : “Totalul penalitatilor pentru intarziere in decontare, prevazute la alin. 1 si 2, nu poate depasi cuantumul sumei asupra careia sunt calculate, cu exceptia cazului in care prin contract s-a stipulat contrariul.“

Cu anumite exceptii, prevazute expres de lege, nu este necesara forma scrisa pentru incheierea contractului, dar bineinteles ca forma scrisa este recomandata.

Printre clauzele introduse in mod obisnuit in practica pentru a pune capat unui contract se numara:
Ø clauzele de forta majora: inlatura raspunderea partilor in cazul in care obligatiile contractuale nu sunt indeplinite din cauza de forta majora.
Un exemplu de formulare a acestei clauze este: Forta majora (incendii, stare de necesitate…) exonereaza de raspundere partea ce o invoca in scris si o probeaza in termen 30 de zile de la producere.
Ø clauza ce contine o conditie rezolutorie: la indeplinirea conditiei, contractul se desfiinteaza.
Un exemplu de formulare a acestei clauze este: Prezentul contract se desfiinteaza daca in termen de 5 luni de la incheierea contractului, vanzatorul nu pune la dispozitia cumparatorului documentatia tehnica…
Ø clauza ce contine o conditie suspensiva: la indeplinirea conditiei, contractul se naste.
Un exemplu de formulare a acestei clauze este: Prezentul contract se perfecteaza daca in termen de 5 luni de la incheierea contractului, vanzatorul dobandeste licenta Oracle…

Incheierea contractului de furnizare a energiei electrice


V? prezenta?i la ghi?eul Clien?i de la Centrul de Rela?ii cu Clien?ii cu urm?toarele documente:

1) actul de proprietate sau alt document care s? ateste dreptul locativ asupra spa?iului care face obiectul locului de consum respectiv (documentul se prezint? ?n original ?i se depune ?n copie) ;
?n situa?iile ?n care consumatorul nu posed? un astfel de document sau documentul respectiv nu are caracter definitiv, furnizorul poate percepe o garan?ie de la respectivul consumator sau poate ?ncheia un contract de furnizarea energiei electrice pe durat? limitat?, de cel mult un semestru.
2) op?iunea consumatorului privind tipul de tarif aplicat (?n original) ;
3) cererea de ?ncheiere a contractului (?n original);
4) actul de identitate al solicitantului (se prezint? ?n original ?i se depune ?n copie);
5) avizul tehnic de racordare;
6) conven?ia de exploatare , dac? este cazul.

Pentru ?ncheierea unui contract de furnizare a energiei electrice cu un consumator captiv asimilat consumatorilor casnici, este obligatorie prezentarea ?n original ?i, dup? caz, depunerea ?n copie, a actelor prezentate mai sus, cu excep?ia actului de identitate ?n cazul persoanelor juridice ?i suplimentar, actul de ?nfiin?are/constitutiv, ?n copie, dup? caz.

Pentru ?ncheierea unui contract de furnizare a energiei electrice cu consumatorii agen?i economici ?i asimila?i acestora, este obligatorie prezentarea ?n original ?i dup? caz depunerea ?n copie a urm?toarelor documente:
a) cererea de ?ncheiere a contractului de furnizare a energiei electrice, care con?ine denumirea solicitantului, sediul acestuia, telefon, fax, numele reprezentan?ilor legali;
b) certificatul de ?nregistrare , cod unic de ?nregistrare la Oficiul Registrului Comer?ului, cod fiscal, contul de virament, denumirea b?ncii prin care agentul deruleaz? pl??ile;
c) avizul tehnic de racordare ;
d) actul de proprietate sau alt document care atest? dreptul de folosin?? asupra spa?iului care face obiectul locului de consum ;
e) conven?ia de exploatare ?n situa?iile ?n care este necesar?;
f) op?iunea consumatorului privind tipul de tarif care va fi aplicat.

ATEN?IE !

1. Furnizarea energiei electrice se face numai pe baz? de contract de furnizare ?ncheiat de furnizor cu consumatorul .
2. Sustragerea de energie electric? constituie infrac?iunea de furt ?i se pedep?e?te conform prevederilor Codului penal.
3. Contractul de furnizare ?ncheiat de un consumator captiv pe acela?i loc de consum, f?r? ca s? fi ?ncetat contractul de furnizare precedent, este nul de drept din momentul ?ncheierii sale.

Infintarea unei firme sau societati comerciale

Actele de identitate ale viitorilor asociati in original plus 3 copii.
Dupa ce se alege forma de societate, se trece la urmatorii pasi:
· Alegerea obiectului de activitate al firmei, potrivit clasificarii CAEN; stabilirea obiectului principal de activitate si a obiectelor secundare de activitate.
· Contract de comodat (e necesara o copie a actului de proprietate al imobilului in care se declara sediul social.)
· Alegerea denumirii societatii: se dau cel putin 3 denumiri, in ordinea preferintelor.
· Capitalul social – ce suma si alegerea bancii la care se doreste deschiderea contului. Capitalul social minim este de 200 lei pentru srl.
· Stabilirea administratorului societatii.
· Tipul de societate: microintreprindere, intreprindere mica sau mijlocie.
· Se alege ca firma sa fie platitoare de TVA sau nu.

3. Dupa stabilirea acestor aspecte se trece la pasii urmatori:
· Rezervarea denumirii societatii
· Incheierea contractului de inchiriere daca spatiul unde se desfasoara activitatea nu este proprietate.
· Intocmirea actului constitutiv.
· Declaratii ale asociatilor privind faptul ca nu au antecedente penale si ca indeplinesc conditiile prevazute de lege pentru a fi asociati si administratori.
· Cazierele fiscale ale viitorilor asociati – se elibereaza de Directia Generala a Finantelor publice. (dureaza 5 zile)
· Deschiderea contului in banca si depunerea capitalului social. (de catre unul dintre asociati)
· Depunere specimen semnatura la Registrul Comertului sau la notarul public.

4. Dupa finalizarea acestor acte, se completeaza documentelor necesare de depus la Registrul Cometului. (acte carora li se ataseaza si cele prevazute la art.3):
· cerere inregistrare societate.
· cerere sau declaratie, dupa caz, aviz pompieri.
· cerere sau declaratie, dupa caz, aviz sanitar.
· cerere sau declaratie, dupa caz, aviz muncii.
· cerere sau declaratie, dupa caz, aviz mediu.
· fisa de prezentare a sediului social si a activitatii.

5. Dupa finalizarea intregii documentatii se depune aceasta la Oficiul Registrul Comertului. In termen de aproximativ 21 de zile vor iesi actele de infiintare ale societatii, adica: certificat de inregistrare, anexa avize necesare, avize colaterale, incheierea de acordare a personalitatii juridice, etc. Se poate cere si eliberarea cu regim de urgenta a actelor dar in acest caz taxele se majoreaza cu 50%.

6. Incepand din acest moment firma poate functiona.

7. Costurile aproximative sunt urmatoarele:

· rezervare nume firma 30,80 lei.
· capital social 200 lei.
· taxe registru, aproximativ 300 lei, in functie de obiectul de activitate al firmei.
· taxa notariala pentru autentificare specimen semnatura, aproximativ 50 lei. (in functie de notar)

Inscrierea la ajutorul de somaj

ACTE NECESARE PENTRU INSCRIEREA LA AJUTORUL DE SOMAJ
Ø Buletinul (adeverinta) de identitate ;
Ø Certificat medical (apt de munca) ;
Ø Acte de studii si calificare (original si copie) ;
Ø Adeverinta de la Consiliul Local cu terenul agricol detinut impreuna cu membrii de familie (domiciliul stabil) ;
Ø Adeverinta de la organele financiare teritoriale cu veniturile proprii sau cu veniturile realizate din prestarea unor activitati autorizate (domiciliul stabil).

Pentru persoanele provenite din munca
Ø Carnetul de munca (copie xerox si original) ;
Ø Adeverinta cu salariul de baza brut avut in ultimele 3 luni, vechimea in munca, modul de incetare a activitatii si alte informatii conform model Oficiul Forta de Munca.

Pentru femeile care au intrerupt activitatea pentru ingrijirea copilului si pentru persoanele depensionate
Ø Negatie de la ultimul loc de munca, din care sa rezulte ca nu mai poate fi incadrat;
Ø Carnetul de munca (copie xerox si original) ;
Ø Certificatul de nastere al copilului (copie xerox si original) ;

Pentru persoanele fizice autorizate sa desfasoare activitati pe cont propriu
Ø Adeverinta cu perioadele de contributie la fondul de somaj ;
Ø Dovada emisa de organul care a eliberat autorizatia de functionare, din care sa rezulte incetarea activitatii ;
Ø Adeverinta cu venitul mediu lunar net pe ultimele 12 luni ;
Ø Acte necesare pentru inscrierea la ajutorul de integrare profesionala
Ø Buletinul (adeverinta) de identitate ;
Ø Certificat medical (apt de munca) ;
Ø Actul de absolvire (original si copie) ;
Ø Atestat profesional (copie xerox si original) ;
Ø Adeverinta de la Consiliul Local cu terenul agricol detinut impreuna cu membrii de familie (domiciliul stabil) ;
Ø Adeverinta de la organele financiare teritoriale cu veniturile proprii sau cu veniturile realizate prin prestarea unor activitati autorizate (domiciliul stabil).

Pentru absolventii minori
Ø Acte doveditoare privind lipsa sustinatorilor legali sau insolvabilitatea acestora ;
Ø Actul care consemneaza rezultatul anchetei efectuate de Consiliul Local sau de Oficiul de Asistenta Sociala ;
Ø Actele de deces ale parintilor sau altor sustinatori legali ;
Ø Actele eliberate de organele competente din care sa rezulte imposibilitatea sustinatorilor legali de a presta obligatia de intretinere a minorului ;

Pentru tinerii lasati la vatra care nu au mai lucrat
Ø Livretul militar sau adeverinta de lasare la vatra
Ø Acte necesare pentru inscrierea la cursurile de (re)calificare
Ø Cerere de inscriere (tip) ;
Ø Certificat de nastere (copie si original) ;
Ø Certificat de casatorie (copie si original, pentru femei) ;
Ø Acte de studii (copie si original) ;
Ø Carnet de somer ;
Ø Certificat medical din care sa rezulte ca persoana este apta pentru meseria in care urmeaza sa se (re)califice.
Ø Acte necesare pentru acordarea alocatiei de sprijin
Ø Declaratie pe propria raspundere ;
Ø Carnetul de munca (pentru somerii proveniti din munca) ;
Ø Diploma de absolvire in original (pentru beneficiarii ajutorului de integrare profesionala) ;
Ø Adeverinta cu veniturile realizate de membrii de familie (persoanele casatorite).

CARNETUL DE EVIDENTA AL SOMERULUI

Persoanele care au dreptul la ajutor de somaj conform prevederilor legii, odata cu completarea Cererii pentru ajutor de somaj primesc Carnetul de evidenta al somerului.
Acest document cuprinde o serie de date pentru identificarea persoanei, stabilirea drepturilor banesti, plata ajutorului de somaj si obligatiile elementare ale celor aflati in somaj, respectiv numarul de evidenta, datele personale, domiciliul, codul oficiului postal la care se face plata, ultima unitate care a desfacut contractul de munca, data inceperii somajului, data incetarii, viza lunara si obligatiile somerului.
Carnetul de evidenta se prezinta impreuna cu buletinul de identitate ori de cate ori persoana in cauza se adreseaza Oficiului fortei de munca.
Carnetul de evidenta serveste drept legitimatie si pentru asistenta sociala cu conditia prezentei titularului la viza.
Durata acordarii ajutorului de somaj sau de integrare profesionala este de 270 zile calendaristice.
Perioada de primire a ajutorului de somaj constituie vechime in munca si in aceeasi unitate.
Persoanele care au beneficiat de ajutorul de soamj sau de ajutorul de integrare profesionala pentru perioada maxima de 270 de zile si sunt lipsite de mijloace de intretinere pot beneficia in continuare, pana la incadrare in munca, de o alocatie de sprijin, dar nu mai mult de 18 luni (547 zile calendaristice) de la expirarea perioadei legale de acordare a ajutorului de somaj, respectiv ajutorul de integrare profesionala.
Aceasta se acorda, la cerere, oricand pe parcursul celor 18 luni daca se indeplinesc conditiile prevazute de lege.
La data stabilirii dreptului se va intocmi un nou carnet de evidenta.
Dupa ce a dobandit statutului de somer (este in posesia carnetului de evidenta) beneficiarul drepturilor de somaj este obligat ca, o data pe luna, pe baza programarii efectuate sau ori de cate ori este solicitat, sa se prezinte la Oficiul Fortei de Munca.
De regula, programarea la viza se efectueaza din 28 in 28 zile, in aceeasi zi a saptamanii, la biroul zonal caruia ii este arondata localitatea de domiciliu.
Persoanele care nu beneficiaza de drepturi de somaj si doresc sa fie in evidenta Oficiului fortei de munca trebuie sa se prezinte cel putin o data la trei luni la Oficiului fortei de munca pentru a se informa despre posibilitatile de incadrare in munca ori de calificare sau recalificare.

Institutii Sevicii Publice


SERVICIUL PUBLIC JUDETEAN DE ASISTENTA SOCIALA BRASOV

Serviciul Public Judetean de Asistenta Sociala de la nivelul jud. Brasov, denumit in continuare Serviciul Public Judetean de Asistenta Sociala Brasov isi desfasoara activitatea in baza legii nr. 705/2001 privind sistemul national de asistenta sociala , a H.G nr. 90/2003 pentru aprobarea Regulamentului – cadru de organizare si functionare a serviciului public de asistenta sociala si a O.G nr.14 / 2003 privind infiintarea organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap.

S.P.J.A.S Brasov asigura, la nivel judetean, aplicarea politicilor si strategiilor de asistenta sociala in domeniul protectiei familiei, persoanelor singure, persoanelor varstnice, persoanelor cu handicap, precum si a oricaror persoane aflate in nevoie.

In vederea realizarii atributiilor, prevazute de lege, S.P.J.A.S Brasov indeplineste in principal, urmatoarele functii:

a) de strategie, prin care asigura elaborarea planurilor de asistenta sociala pentru prevenirea si combaterea marginalizarii sociale a oricaror persoane aflate in nevoie;
b) de coordonare, prin care stabileste masuri de dezvoltare a strategiilor de interventie in spijinul persoanelor aflate in nevoie si de prevenire a situatiilor de marginalizare si excludere sociala la nivelul judetului;
c) de administrare a fondurilor pe care le are la dispozitie;
d) de colaborare cu serviciile publice descentralizate ale Ministerelor si institutiilor care au responsabilitati in domeniul asistentei sociale, cu serviciile publice locale de asistenta sociala , precum si cu reprezentantii societatii civile implicati in derularea programelor de asistenta sociala;
e) de executie, prin asigurarea mijloacelor umane, materiale si financiare necesare pentru implementarea strategiilor cu privire la actiunile antisaracie , prevenirea si combaterea marginalizarii sociale, precum si pentru solutionarea urgentelor sociale individuale si colective la nivelul judetului;
f) de reprezentare, prin reprezentarea Consiliului Judetean pe plan intern si extern in domeniul asistentei sociale. Puteti accesa institutia la spjasbv@rdslink.ro

COMPANIA APA RA BRASOV

Are ca atributii asigurarea apei potabile de cea mai buna calitate pentru toti consumatorii, prin servicii prompte, de o factura civilizata, bazate pe respect reciproc si in conformitate cu reglementarile legale in domeniu.
Paralel cu aceasta, Compania APA R.A. Brasov acorda o deosebita atentie bunei functionari a sistemului de canalizare pentru a asigura colectarea, transportul, evacuarea si epurarea apelor uzate descarcate in reteaua publica, cu respectarea conditiilor impusee de normativele in vigoare (NTPA 002/1997)
In functionarea sistemului de alimentare cu apa sau a retelei de canalizare, pot aparea defectiuni si avarii, din diverse cauze, dar care, o stim cu totii, produc disconfort si neplaceri consumatorilor nostri. Si in aceste situatii, obligatia Companiei APA R.A. Brasov este de a remedia defectiunile aparute, in cel mai scurt timp care sa nu depaseasca:
– 72 ore pentru aductiuni si artere;
– 48 ore pentru conducte de distributie;
– 24 ore pentru bransamente (Regulamentul serviciilor de alimentare cu apa – Art. 2, lit. e).
La dispecerat se concentreaza toate informatiile privind alimentarea cu apa , functionarea retelei de distributie apa potabila si a retelei de canalizare; aici se pot comunica telefonic la numerele: 926, 407700, 407738, reclamatiile si sesizarile legate de diverse defectiuni aparute in functionarea sistemului de distributie a apei potabile si a retelei de canalizare a orasului; Reclamatiile si sesizarile se vor inregistra la dispecerat, precizandu-se de fiecare data numele celui ce sesizeaza, natura defectiunii, data, numele dispecerului si in final modul de remediere
Formatiile de interventie ale dispeceratului verifica toate reclamatiile inregistrate si remediaza defectiunile constatate la conductele stradale sau bransamente.Bransamentul de apa si canal este partea din sistemul de alimentare si evacuare care face legatura intre reteaua stradala si instalatia interioara a unui imobil si este in administrarea Companiei APA pentru exploatare, intretinere si reparare.
Instalatia interioara este instalatia care urmeaza dupa contor (inclusiv caminul pentru apometru si de canalizare), este in administrarea detinatorului de imobil care raspunde de exploatarea, intretinerea si reparatia ei. Echipele de interventie nu executa remedieri de defectiuni ale instalatiei interioare.
Informatii de contact puteti obtine la urmatoarele puncte de referinta:
Adresa:Brasov, Str. Vlad Tepes nr. 13 Telefon (+40) 268 413.770 (+40) 268 407.707 Persoana de Contact Opris Ioan Nicolae Web www.apabrasov.ro

SERVICIUL ROMAN DE INFORMATII

La baza functionarii S.R.I. sta Legea nr. 14 din 1992, care ii reglementeaza sarcinile, competentele si atributiile. Existenta institutiei este consacrata si in Constitutia Romaniei (art.62, lit. g) care prevede ca cele doua Camere ale Parlamentului se intrunesc in sedinta comuna pentru numirea directorului Serviciului Roman de Informatii si exercitarea controlului asupra acestui serviciu.

Atributiile Serviciului Roman de Informatii

Serviciul Roman de Informatii este o autoritate romana in domeniul culegerii si valorificarii informatiilor. Activitatile sale se desfasoara, in exclusivitate, pe teritoriul national.
Serviciul Roman de Informatii organizeaza si executa activitati pentru culegerea, verificarea si valorificarea informatiilor necesare cunoasterii, prevenirii si contracararii actiunilor care, potrivit legii, sunt de natura sa lezeze siguranta nationala a Romaniei. De asemenea, desfasoara activitati vizand apararea secretului de stat si prevenirea scurgerii de informatii care, potrivit legii, nu pot fi facute publice.
Prin structuri specializate, S.R.I. executa activitati informative si tehnice de prevenire si combatere a terorismului, precum si interventia antiterorista asupra obiectivelor atacate sau ocupate de teroristi, in scopul capturarii sau anihilarii acestora si eliberarii ostaticilor.
In situatii deosebite, stabilite de catre Consiliul Suprem de Aparare a Tarii, Serviciul Roman de Informatii asigura protectia antiterorista a demnitarilor romani si straini precum si a altor persoane care beneficiaza de protectie internationala, in special atunci cand sunt vizate de amenintari cu acte de terorism. Totodata, S.R.I. desfasoara activitati pentru descoperirea si contracararea actiunilor de confectionare, detinere sau folosire ilegala de mijloace de interceptare a comunicatiilor. Prin toate aceste activitati, Serviciul Roman de Informatii reuseste sa fie un senzor al starii de legalitate in domeniul sigurantei nationale, informand permanent si sistematic factorii competenti sa intreprinda masuri pentru restabilirea legalitatii, ori de cate ori aceasta este afectata.
Serviciul a fost conceput ca o institutie fara caracter represiv, neavand competente in desfasurarea activitatilor de urmarire penala. De altfel, Legea de organizare si functionare prevede in mod expres ca personalul S.R.I. nu poate efectua acte de cercetare penala, nu poate lua masura retinerii sau arestarii preventive, iar subunitatile sale nu dispun de spatii proprii de arest. In cazurile complexe, cand sunt necesare cunostinte de specialitate, la cererea organelor judiciare competente, persoane anume desemnate din Serviciul Roman de Informatii pot acorda sprijin la efectuarea unor acte de urmarire penala pentru infractiuni contra sigurantei statului.

Relatii puteti obtine la adresa Str.Prundului nr.10, Brasov, tel. 0268/401.600

BIBLIOTECA JUDETEANA GEORGE BARITIU

Servicii oferite

Imprumut de publicatii la domiciuliu
Consultarea publicatiilor pe loc, in sala de lectura
Imprumutul unor publicatii la domiciliu si in scoli cu bibliobuzul institutiei,
Xeroxarea unor publicatii
Oferirea de informatii (din baza de date sau din fisierele institutiei) privind fondul de publicatii (carti, reviste, ziare)
Elaborarea unor bibliografii tematice la cerere
Oferirea unor informatii despre Brasov, cuprinse in anuarul „Bibliografia Brasovului”
Imprumutul de jucarii la domiciliu
Auditii muzicale in sectia Mediateca
Asistenta de specialitate bibliotecilor orasenesti si comunale din judet, prin serviciul metodic
Acces la internet

Sectiile cu public

Program cu publicul
Sectia Imprumut – Adulti 0-19, miercuri 13-19, sambata 09-13 Bdul Eroilor, nr. 35
Salile de Lectura 09-19, sambata 09-13
Serviciul Bibliografic 09-19
Colectii Speciale 09-19
Serviciul Metodic 09-19
Mediateca 09-19, sambata 09-13
Periodice 09-19, sambata 09-13
Sectia Franceza Luni, Miercuri, Vineri 09-15, Marti, Joi, 13-19
Sectia Engleza Luni, Miercuri, Vineri 09-15, Marti, Joi, 13-19
Centrul Cultural Japonez Luni, Miercuri, Vineri 09-15, Marti, Joi, 13-19
Centrul Britanic Luni, Miercuri, Vineri 09-15, Marti, Joi, 13-19
Club Internet
Filiala 1 Luni, Miercuri, Vineri 09-15, Marti, Joi, 13-19 Str. Anglel Saligni, nr.15
Filiala 2 08-18, sambata 09-13 Str. Verii nr.1
Filiala 3 08-18 Str. Soarelui nr. 6
Filiala 4 – copii Luni, Miercuri, Vineri 08-15, Marti, Joi, 12-18 Str. Berzei nr. 2
Filiala 5 08-18 Bdul Grivitei, nr 53
NOTA: In prima miercuri din luna toate sectiile sunt inchise pentru publicintre orele 09-13. Relatii la Bdul Eroilor, nr. 35 ., Telefon 40.268.419.338 ,Fax 40.268.140.405 ,Director Carmen Tanasescu

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI

Este o institutie publica pusa in slujba familiei si copilului , scopul preponderent al acesteia fiind redirectionarea justa si corespunzatoare a copiilor in societate si familie,punand la dispozitie o serie de servicii in acest sens
Dintre atributiile acestei institutii publice amintim:
Prevenirea abandonului copilului si a institutionalizarii acestuia, reprezinta o prioritate in politica D.G.P. D. C. Brasov, luand in considerare, faptul ca familia naturala reprezinta mediul cel mai propice cresterii si dezvoltarii copilului. Aproximativ 2000 de familii in risc au beneficiat pana in prezent, de sprijin prin fonduri extrabugetare disponibile precum si ajutoarele materiale si financiare oferite de diverse O.N.G.-uri nationale si internatioanle.
Plasamentele/incredintarile familiale ofera un mediu familial substitutiv pentru copil care nu mai beneficiaza de protectia familiei naturale. Prioritar, masurile s-au realizat in favoarea familiei largite, mentinand astfel, legaturile copilului cu rudele sale si chiar cu parintii unde este posibil.
Adoptia, ca masura de protectie permanenta constituie o activitate careia i se acorda o atentie speciala.
Plasamentul/Incredintarea la asistentul maternal profesionist. Serviciul de asistenta maternala s-a creat ca alternativa moderna si eficienta la institutionalizare, pentru a oferi copiilor cadrul familiar necesar dezvoltarii lor armonioase.
Institutionalizarea copiilor in centre de plasament – DGPDC are in prezent 13 centre de plasament pe intre teritoriul Judetului Brasov.
Institutionalizarea in centrele de plasament prin masuri de plasament/incredintare la Serviciul Public Specializat; desi nu constituie o solutie dorita, pentru ca nici cele mai bine dotate institutii nu ofera climatul psiho-afectiv al familiei, exista cazuri pentru care aceasta masura e singura eligibila.
Cateva dintre motivele care determina institutionalizarea copiilor sunt: – familii destructurate, alcolice, fara nici un fel de venituri, fara locuinta, familii cu comportament violent de natura sa puna in pericol integritatea copiilor, concentrari de familii numeroase in zone defavorizate, familii aflate sub pragul de subzistenta dar cu o rata a natalitatii crescuta.
Reintegrarea familiala si socio-profesionala a copiilor dezinstutionalizati, constutuie un deziderat al muncii atat a asistentilor sociali din cadrul Directiei cat si a celor care lucreaza in centrele de plasament.
In vederea reintegrarii copilului in familie si sau societate directia a depus oferturi conjugate parteneri externi, cu fundatii in vederea imbunatatirii situatiei.
Consilierea copiilor cu comportament deviat si/sau delicventi, aproximativ 550 de copii cu comportamente deviante (sau care au savarsit fapte penale fara sa raspunda penal) precum si familiile lor au fost asistati, consiliati si sprijiniti.
Asistenta sociala stradala, activitatea acestui serviciu a conturat dimensiunile fenomenului in orasul Brasov. Au fost monitorizati un numar de 246 de copii ai strazii acordandu-se consiliere, sprijin precum si adapost in cadrul Centrului de Primire in Regim de Urgenta Ghimbav.
Proiectul Directiei Generale pentru Protectia Drepturilor Copilului Brasov confinanta de Autoritatea Nationala pentru Protectia Copilului si Adoptie – Adapost de Zi si Noapte pentru Copii Strazii permite abordarea mult mai eficace a fenomenului.
Primire si evaluarea copilului in regim de urgenta, DGPDC dispunde de un foarte modern centru de primire prin care sunt protejati in situatii de urgenta minori. Capacitatea centrului este de 50 de locuri.
Consiliere si sprijin pentru copilul ce a suferit o forma de abuz, abuzurile exercitate asupra copiilor in familie sau in afara ei, sunt evenimente grave. De aceea atentia pentru consilierea, terapia copilului abuzat si a familiei sale se bucura in prezent de o atentie speciala.

Relatii la Brasov, Str. Iuliu Maniu, nr. 6 ,Telefon +40.268.417.100, Fax +40.268.416.899 ,Persoana de Contact Dir. General Anca Finichiu ,Web www.dgpdcbv.ro

SERVICIUL PUBLIC JUDETEAN DE PROTECTIE A PLANTELOR

S.P.J.P.P. Brasov poate realiza pe baza de comenzi ferme in limita fondurilor alocate si a capacitatilor tehnice a urmatoarelor activitati publice de interes local :
1. combaterea bolilor , daunatorilor si buruienilor cu mijloacele existente in dotare , la toate culturile agricole , pentru toti producatorii agricoli , la solicitarea acestora
2. acordarea asistentei tehnice de specialitate pentru producatorii agricoli care executa activitati de protectia plantelor cu mijloace proprii ;
3. adaptarea si aplicarea tehnologiilor de combatere integrala a bolilor daunatorilor si buruienilor la conditiile specifice fiecarei zone ;
4. tratamentul chimic al semintelor cu mijloace existente in dotare ;
5. acordarea asistentei tehnice de specialitate in tratarea semintelor producatorilor agricoli care dispun de utilaje proprii de tratare ;
6. dezinfectie si dezinsectia materialului saditor si de plantare ;
7. dezinfectia , dezinsectia si deratizarea depozitelor de cereale si a produselor agricole depozitate ;
8. aplicarea tratamentelor fitosanitare cu finantare din bugetul Ministerului Agriculturii si Alimentatiei sau din bugetele locale in situatia aparitiei agentilor de daunare care prin atacul lor pun in pericol productia agricola , atat din punct de vedere calitativ cat si cantitativ ;
9. combaterea bolilor , daunatorilor si buruienilor in parcuri si spatii verzi , precum si pe aliniamente de utilitate publica – cai rutiere , cai ferate , linii de tranvai , etc ;
10. actiuni din domeniul igienei publice : dezinsectia , dezinfectia si deratizarea in spatii publice , platforme de depozitare a gunoiului menajer in gospodariile populatiei , in locuinte , e.t.c. ;
11. aprovizionarea , din productia interna sau din import , a produselor de uz fitosanitar si pentru igiena publica , necesare prestarilor de servicii catre solicitanti sau pentru comercializare ;
12. comercializarea produselor de uz fitosanitar si alte produse specifice ” en gross ” sau cu amanuntul ;
13. microambalarea produselor de uz fitosanitar pentru comercializarea catre populatie ;
14. infiintarea unei retele de fitofarmacii in teritoriul judetului ;
15. comert cu masini , utilaje si aparatura specifice aplicarii tratamentelor ;
16. comercializarea de ingrasaminte chimice , seminte , material saditor si a altor materii si materiale necesare producatorilor agricoli ;
17. organizarea si realizarea activitatii de dezinfectie si dezinsectie a mijloacelor de transport in puncte vamale ;
18. alte activitati specifice .

Relatii la
Adresa: Str. Lanii, nr.47, Brasov,
Str. Hurez, nr. 1, Fagaras
Str. Cenusii, nr. 89, Prejmer,
Telefon +40.268.442.567, Brasov +40.268.219.839, Fagaras+40.268.362.530,
Prejmer- Persoane de Contact Gabriel Scurtu,
Brasov -Dumitru Popa

CENTRUL JUDETEAN DE CONSULTANTA AGRICOLA

Printre atributiile acestei institutii se numara
Actiuni de popularizare, constand din:
– Loturi demonstrative de ferme animale si culturi vegetale.
– Targuri si expozitii
– Seminarii si simpozioane
– Vizite si schimburi de experienta
Asistenta tehnica de specialitate constand din:
Actiuni de consultanta pe domenii de activitate :
– Productie vegetala
– Zootehnie
– Mecanizare
– Agroprocesare
– Domeniul economic
– Fond funciar
– Legislatie in domeniul agricol
– Consultanta programul SAPARD
Consultanta se acorda individual sau prin intalnirile cu grupurile de fermieri, pe domeniile de mai sus.
Elaborarea de proiecte model pentru exploatatiile agricole.
Editarea si multiplicarea de carti, brosuri, pliante, filme si alte materiale audiovizuale , emisiuni radio – TV
Colaboreaza cu institute de cercetare si firme din tara si strainatate
Organizeaza cursuri de formare si pregatire profesionala a agricultorilor in mod gratuit
Relatii la :Brasov, Bdul Alexanbru Vlahuta, nr. 10, Telefon (+40) 268 313.564 ,Fax (+40) 268 313.564, Persoana de Contact Cristian Peteu ,Email ojcabv@xnet.ro

SERVICIUL PUBLIC JUDETEAN SALVAMONT

Activitatea Serviciului Public judetean Salvamont Brasov consta in prevenirea accidentelor, asigurarea asistentei Salvamont, salvarea si transportul turistilor accidentati pe partiile de schi din Masivul Postavarul (Lupului, Kantzel, Drumul Rosu, SubTeleferic, Sulinar), in Masivul Postavarul si in toata zona montana a judetului Brasov.
Cele mai importante actiuni de prevenire a accidentelor montane sunt:
– reamenajarea traseelor montane;
– marcarea si remarcarea traseelor montane;
– instruirea salvatorilor montani din judetul Brasov;
– dotarea formatiei Salvamont cu echipament si materiale Salvamont, cu statii de radio de emisie-receptie si cu telefoane mobile.
Relatii puteti obtine la
:Brasov, Str. Ecaterina Varga nr. 23 Telefon +40.268.471.517 Fax +40.268.471.517 Persoane de Contact director, Opris Mircea (0722.734.867)salvamontist, Stinghe Dan (0721.946.300)

CENTRUL PENTRU CONSERVAREA SI PROMOVAREA CULTURII TRADITIONALE

Infiintat in 1954, CJCVTCP Brasov este o institutie de cultura, de importanta judeteana, care in prezent functioneaza in baza Ordinului Ministerului Culturii, nr. 91 din 25 iunie 1991, fiind persoana juridica autonoma, subordonata financiar Consiliului Judetean Brasov.
Obiectivul institutiei este cel de cunoastere, pastrare, si promovare a traditiilor si valorilor culturii populare in contextul dezvoltarii culturii nationale.
CJCVTCP Brasov se constituie ca o banca de date si functioneaza drept centru stiintific al activitatii de conservare si valorificare a traditiei si creatiei populare in spiritul autenticului si al valorii.
Avand o structura organizatorica proprie, pentru realizarea functiilor sale specifice CJCVTCP si-a propus urmatoarele obiective:< - cercetarea traditiei si creatiei populare specifice fiecarei zone (subzone) etno-culturale, in dinamica ei actuala; - conservarea traditiei si a valorilor perene ale culturii populare, apararea lor impotriva tendintelor de poluare si degradare; - dezvoltarea traditiei in lumea contemporana, valorificarea ei in viata culturala, stimularea procesului de creatie populara in toate genurile artistice; - promovarea valorilor culturii populare traditionale sau contemporane, integrarea lor ca marca a identitatii etno- culturale in circuitul international de valori. Ca rezultat al activitatii referentilor de specialitate institutia poate oferi: - studii, culegeri si cercetari de teren pe teme de etnologie, etnografie, folcloristica; - arhive stiintifice (etnografice, folclorice, culturale) si colectii de arta (populara, plastica, fotografica); - prezentari si lansari de carte cu continut etnografic, etnologic si folcloric; - concursuri, expozitii, gale, tabere, saloane, targuri, si alte actiuni de stimulare a creativitatii in toate genurile artei; - evenimente culturale care sa puna in valoare traditiile si datinile populare; - publicatii si lucrari de specialitate; - schimburi culturale, stiintifice, artistice, profesionale si metodologice cu institutii similare din tara si din strainatate; concursuri nationale si internationale, evenimente culturale; vizite si schimburi de delegatii; stagii reciproce de specializare. Pentru functionarea normala ,CJCVTCP este dotat cu mijloc de transport, aparatura si instrumentar pentru activitatea specifica (fono - foto - film), mijloace tehnice de multiplicare (xerox); calculatoare si alte instrumente pentru centralizarea si prelucrarea datelor. Relatii la Str. Nicolae Balcescu, nr. 67, Telefon +40.268.413 486, Fax +40.268.413.486, Site Web www.folclor-bv.ro SERVICIUL PUBLIC JUDETEAN DE ADMINISTRARE DRUMURI SI PODURI Serviciul Public Judetean de Administrare Drumuri si Poduri Brasov are ca obiect de activitatea administrarea, urmarirea comportarii in exploatare si interventiile in timp din punct de vedere tehnic si financiar in scopul asigurarii viabilitatii retelei de drumuri si poduri judetene. In acest sens, Serviciul Public Judetean de Administrare Drumuri si Poduri Brasov in conformitate cu prevederile O.G. nr.43-1997, aprobata prin Legea ne.82/1998 cu modificarile si completarile ulterioare privind regimul juridic al drumurilor: a. gestioneaza drumurile publice din administrare; b. asigura intocmirea documentatiei tehnico-economice pentru lucrarile de intretinere si reparatii curente, reparatii capitale, modernizari si alte lucrari pe drumuri si poduri; c. urmareste realizarea lucrarilor de intretinere si reparatii curente, reparatii capitale, modernizari, etc., stabilite prin programele aprobate de Consiliul Judetean Brasov; d. urmareste utilizarea in conformitate cu prevederile legale a fondurilor alocate de la buget sau fondurile speciale constituite in acest scop; e. coordoneaza tehnic si metodologic lucrarile ce se executa in zona drumurilor si podurilor judetene; f. urmareste aplicarea programelor de dezvoltare a retelei de drumuri judetene din raza de administrare Relatii la Brasov, str. Lanurilor, nr.9 Telefon (+40) 268 442.422, (+40) 268 442.846 Fax (+40) 268 442.422 Persoane de Contact Toma Dorin Capsa Liviu COMPANIA DE CONSTRUCTII GENERALE BRASOV - Constructii, reparatii, intretineri drumuri si poduri; - Constructii civile; - Fabricare mixtrui asfaltice; - Preparare emulsie cationica; - Productie prefabricate din beton; - Productie betoane; - Reparatii mijloace auto si utilaje; - Prestatii auto si utilaje in constructii de drumuri si poduri; - Productie agregate balastiera si cariera. Relatii la Brasov, Str. Lanurilor, nr. 9 Telefon (+40) 268 442.531 Fax (+40) 268 442.531 Persoane de Contact Costea Viorel.Vana Paraschiv [tabby title="Legalizarea unei copii de pe hotararea judecatoreasca"] Pentru legalizarea unei copii de pe o hotarare judecatoreasca sunt necesari urmatorii pasi: Ø obtinerea unei copii de pe hotarare, copie dactilografiata sau printata; Ø plata taxei de 19.000 lei/exemplar la o agentie CEC, in functie de sectorul in care se afla sediul instantei care a pronuntat hotararea; Ø timbru judiciar de 1.500 lei/exemplar; Ø cerere adresata Presedintelui instantei care a pronuntat hotararea judecatoreasca; Ø viza judecatorului de serviciu, pe cerere; Ø solicitarea dosarului de la arhiva in vederea legalizarii copiei; Ø prezentarea la registratura instantei a cererii vizate, copiei, dovezii taxei judiciare de timbru si timbrului; [tabby title="Model de Curriculum Vitae"] CURRICULUM VITAE O carte de vizita personala Un curriculum vitae ( C.V.) poate fi privit ca lista completa a abilitatilor, capacitatilor teoretice si practice pe care individul le poate pune la dispozitia angajatorului pentru obtinerea unui loc de munca . Este un rezumat al trecutului personal, care ofera detalii succite despre educatia, pregatirea, aptitudinile, experienta de munca si viata a solicitantului unui loc de munca. Este un material care trebuie neaparat batut la masina sau tiparit ( imprimat). Scopul unui C.V este acela de a convinge angajatorul ca tu esti persoana potrivita sa ocupi locul de munca vacant. Ce trebuie neaparat sa contina un C.V? Datele personale- Se scrie numele complet, adresa la care poti fi contactat si numerele de telefon la care poti fi gasit. Istoricul educatiei ( pregatirii scolare ). Este o lista in ordine cronologica ce trebuie sa contina toate treptele de scolarizare urmate si absolvite. Se incepe cu aceea forma de scolarizare cel mai recent absolvita, urmatoarele fiind trecute in ordine cronologica descrescatoare. Se trec, de asemenea, toate cursurile de calificare profesionala, de specializare si toate treptele de pergatire academica urmate ( masterat, doctorat etc.) si care au legatura cu meseria, respectiv locul de munca pentru care se depune C.V-ul . Daca ai prestat mai multe activitati lucrative pe termen scurt, incearca sa le grupezi intr-o oarecare ordine, spre exemplu: pornind de la criteriul anului in care le-ai desfasurat sau al locului ( localitatii) unde ai fost angajat. De retinut! Incepe intodeauna cu cele mai recente locuri de munca avute. Concentreaza-te asupra ultimelor dintre acestea sau asupra celor mai importante experiente de munca din viata ta. Nu te pierde in amanunte inutile sau plictisitoare! Enumera succit acele calitati pe care le-ai castigat prestand meseriile/activitatile anterior enumerate. Incearca sa sugerezi care dintre aceste calitati/abilitati sunt indispensabile locului de munca vizat. Nu lasa intervale lungi de timp necuprinse in lista de activitati prestate anterior. Daca ai perioade lungi de timp in care nu ai avut un serviciu stabil, explica succit cum ti-ai ocupat timpul liber ( ex. : studiu intelectual, cursuri de pregatire si/sau reconversie profesionala , calatorii etc.) Aptitudini practice Este necesar sa prezinti angajatorului o lista completa a calitatilor si aptitudinilor practice de care dispui si care sunt in concordanta cu cerintele postului/locului de munca dorit. Lista trebuie sa fie relevanta si neaparat in conformitate cu necesitatile impuse de angajator. Aptitudini complementare In aceasta categorie sunt incluse calitatile pe care tu le vezi in completarea minimului de aptitudini necesare ocuparii postului. Spre exemplu, absolvirea unui curs de limba straina , cunoasterea tehnicilor informatice, utilizarea cat mai completa a calculatorului, posesia unui carnet de conducere, cunoasterea aplicarii marketingului direct pot constitui aptitudini complementare. Orizonturi de interes personal Acest punct este optional. Cuprinde mentionarea acelor preocupari personale ( pictura, lectura, activitati sportive, etc.) pe care le consideri a fi de interes pentru angajator sau pentru comunitatea de afaceri in acre iti doresti sa intri. In aceasta parte din C.V pot fi incluse si cursurile artistice urmate ( ex.: cursuri de pictura, de actorie etc.) sau activitati sportive organizate la care participi si care sunt rlevante pentru angajator in ideea formarii unei imagini de ansamblu cat mai complete despre candidat. Referinte profesionale Lista completa cu nume, adrese si numere de telefon a cel putin trei ( daca exista) persoane care si-au manifestat intentia de a oferi detalii despre experienta ta profesionala si/sau despre calitatile tale profesionale. Aceste persoane trebuie sa fie patronii sau conducatorii locurilor de munca detinute anterior de tine si nu trebuie sa faca parte din categoria rudelor sau prietenilor tai! Exemplu de completare a C.V ului Date personale: Nume: Vasile Ionescu Adresa : Bulevardul Ficusului nr. 32 Bl. AY 2, Sc. B, Et.3 Ap.17 Bucuresti. Data nasterii: 25 sept.1974 Telefon: (01)232 40 90 Transport : Posesor permis de conducere categoria B ( optional) Istoric educational: 1992-1996 - A.S.E. Bucuresti, Facultatea de Contabilitate -Licenta : august 1996; media 8.57 1988-1992-Liceul de Informatica nr.1 ( actual: Colegiul National de Ionformatica) Examen de bacalureat: iulie 1992; media 9.20 1980-1998-Scoala generala nr. 125, Bucuresti Istoricul locurilor de munca: mar.1998-2001- Firma de consultanta economico-financiara “E.C. Advertisting&Consulting; Specialist analiza-evaluare. nov.1996-1998- F.P.P. “ Muntenia”, contabil la Directia evaluare patrimoniu. Aptitudini practice: - usurinta de calcul; deprinderea utilizarii programelor informatice integrate de contabilitate; -cunostinte noi privind sistemul de contabilitate anglo-saxon, in conformitate cu Standardele Internationale de Contabilitate ( curs de specializare la Ministerul Finantelor Publice); -capabil sa presteze munca in echipa, -organizat, meticulos si atent la toate detaliile ; Aptitudini complementare : -cunoscator si utilizator al Internet-ului; -cunoscator al limbajului Acces 2000; -deprinderi de a lucra in retea de calculatoare; -absolvent al cursurilor de limba germana organizate de Institutul Goethe (1999). Hobby-uri: Muzica si literatura. Referinte: 1) dl. Ion Georgescu – Sef serviciu “ Directia evaluare patrimoniu”- F.P.P.” Muntenia “, tel; (01). 222 33 10 2) dl. Florian Ionescu – patron S.C “ Ec. Advertising&Consulting”, tel: (01) 210 57 73 3) dna. Aurica Bundy – sef evaluator Directia de analiza si consultanta “ E.C. Advertising & Consulting”, tel: (01) 210 57 73 [tabby title="Modul de obtinere a dispozitivelor medicale destinate recuperarii unor deficiente"] Persoanele prevazute in legi speciale (persoane persecutate din motive politice, deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, veteranii de razboi, invalizii si vaduvele de razboi, urmasii eroilor-martiri, ranitii si luptatorii pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989), precum si persoanele cu handicap beneficiaza gratuit, daca nu realizeaza alte venituri decat cele provenite din drepturile banesti acordate de legile in cauza, de dispozitive medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau fiziologice, informeaza un comunicat al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate. Pentru a obtine un dispozitiv medical, asiguratul sau mandatarul acestuia depune o cerere la Casa de Asigurari de Sanatate la care vireaza contributia, insotita de carnetul de asigurat sau alt act care dovedeste aceasta calitate, o copie dupa actul de identitate, prescriptia medicala eliberata de medicul specialist, care contine caracteristicile dispozitivului solicitat si declaratia pe propria raspundere din care sa rezulte ca deficienta organica nu a aparut in urma unei boli profesionale, a unui accident de munca sau sportiv. Casa de Asigurari trimite decizia asiguratului, iar acesta isi poate ridica dispozitivul de la furnizorul pe care il alege din lista cu furnizori aflati in contract cu institutia. [tabby title="Norme privind marcarea metalelor pretioase"] Prin Ordinul nr. 102/2004, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor a aprobat Normele tehnice de analiza si marcare a metalelor pretioase si aliajelor acestora. Sunt exceptate de la marcare: obiectele si bijuteriile confectionate din metale pretioase si aliaje ale acestora, care datorita constructiei se pot deforma, fisura sau deteriora in orice mod ca urmare a aplicarii marcii; placutele, fragmentele si lucrarile din aur dentar si din alte aliaje dentare ale metalelor pretioase; fragmentele de obiecte si bijuterii din metale pretioase; monedele, medaliile si plachetele din metale pretioase si aliaje ale acestora; lingourile din metale pretioase si aliaje ale acestora; metalele pretioase si aliajele acestora sub forma de materii prime; obiectele confectionate din metale pretioase sau aliaje ale acestora, utilizate in scop industrial sau de cercetare ori pentru analize de laborator; obiectele si bijuteriile confectionate din metale pretioase si aliaje ale acestora, destinate exportului; obiectele care au parti componente din metale pretioase sau aliaje ale acestora, care datorita constructiei nu pot fi analizate la piatra de analiza; obiectele si bijuteriile confectionate din metale comune sau din alte materiale, acoperite total sau partial cu metale pretioase si aliaje ale acestora. [tabby title="Ob?inerea Atestatului De Recunoastere ?n vederea ob?inerii permiselor de munc?, de catre firme"] Cerere adresat? Ministrului Educa?iei ?i Cercet?rii, prin care se solicit? recunoa?terea actului de studii (se va men?iona adresa ?i telefonul firmei) – cererea este tip –; Ø Num?r de la registratur? (Str. Spiru Haret nr. 12). Ø Actul de studii – copie xerox a originalului ( legalizat? dac? este ?n limba rom?n?) - traducere legalizat? ?n original. Ø Copie xerox dup? pa?aportul cet??eanului str?in (pagina sau paginile care cuprind datele de identificare). Ø Adres? din partea firmei cu specificarea postului pe care respectiva persoan? urmeaz? s? ?l ocupe + copie certificat de ?nmatriculare firm?. Ø Delega?ie pentru un angajat al companiei, care va depune dosarul ?i va ridica atestatul de recunoa?tere; Ridicarea atestatelor de recunoa?tere se face numai ?n baza ?mputernicirii (delega?ie) din partea firmei. Ø Dovada achit?rii sumelor percepute pentru recunoa?tere. NOT?: Actele de studii vor purta (pentru validare) Apostilla Conven?iei de la Haga (pentru statele care sunt parte la conven?ie) sau Supralegalizare sau vor fi ?nso?ite de Adeverin?a de autenticitate emis? de c?tre autorit??ile competente din ?ara de provenien?? av?nd ?n vedere c? ?n condi?iile unei recunoa?teri automate prevaleaz? recunoa?terea institu?iei de ?nv???m?nt din statul de origine; Sumele percepute pentru recunoa?terea diplomelor de studii sunt: Ø 50 lei RON pentru diplomele de studii preuniversitare DE LA 01.11.2006 Ø 50 lei RON pentru diplomele de studii universitare (colegiu, licen??, master); Ø SUMELE VOR FI VIRATE C?TRE Beneficiar Ministerul Educa?iei ?i Cercet?rii Cod Fiscal 13729380 Banca: Direc?ia de trezorerie ?i contabilitate a municipiului Bucure?ti) Cod IBAN: RO27TREZ7005003XXX000069 Dosarul astfel ?ntocmit se depune la Registratura ministerului din Str. Spiru Haret nr. 10 Not?: ?i pentru mai multe dosare pentru aceea?i companie se vor alc?tui dosare complete. [tabby title="Ordin nr. 528/ 2004-Restituirea TVA cumparatorilor, persoane fizice, care nu sunt stabiliti in Romania"] Ordin nr. 528/ 2004 Restituirea TVA cumparatorilor, persoane fizice, care nu sunt stabiliti in Romania, in conformitate cu Normele aprobate prin Ordinul ministrului finantelor nr. 528/2004 - M.O. nr. 358/2004. Conditii de restituire (indeplinirea cumulata): · cumparatorul sa nu fie stabilit in Romania ; · bunurile sa fie expediate sau transportate din Romania inainte de a se incheia ce de a treia luna urmatoarei celei in cursul careia s-a facut achizitionarea bunurilor ; · valoarea globala a bunurilor achizitionate, inclusiv TVA, sa depaseasca valoarea de 2,5 milioane lei ; · bunurile sa nu fie prohibite sau restrictionate la scoatertea din tara, potrivit reglementarilor legale ; · bunurile sa fie cumparate de la magazinele din reteaua de vanzare cu amanuntul autorizate sa efectueze vanzari de bunuri care confera cumparatorilor straini dreptul de a solicita restituirea TVA ; · scoaterea din tara a bunurilor sa fie efectuata prin birourile vamale care functioneaza in incinta aeroporturilor internationale. Documentele in baza carora se poate solicita restituirea TVA: · documentul de restituire, vizat de organele vamale care functineaza in incinta aeroporturilor internationale ; · factura fiscala vizata de organele vamale, insotita de documentul care atesta achitarea contravalorii bunurilor. TVA se restituie in lei. [tabby title="Permis Auto"] Acte necesare preschimbarii permisului de conducere - act de identitate solicitant + copie xerox; - vechiul permis de conducere cu viza sau fisa medicala + copie xerox; - fisa tip a detinatorului permisului de conducere, dactilografiata si semnata cu negru in ??spatiul destinat; - chitanta reprezent?nd contravaloarea permisului de conducere achitatã ??la orice unitate CEC sau BCR - 465 000 lei; - copie legalizata a actului din care rezulta schimbarea numelui (daca este cazul); - fotografie tip noul permis. ??NOTA: ??Actele pentru preschimbarea permisului de conducere se depun si la biroul de evidenta ??informatizata a persoanei pe raza caruia titularul isi are domiciliul. Acte necesare in cazul pierderii sau furtului permisului de conducere - act de identitate solicitant + copie xerox; - fisa tip a detinatorului permisului de conducere, dactilografiata si semnata cu negru in ??spatiul destinat; - titularul permisului ??de conducere trebuie sã declare pierderea, furtul sau distrugerea acestui ??document autoritatii emitente, ?n cel mult 48 de ore de la constatare ??si sã solicite publicarea ?n Monitorul Oficial al Rom?niei, Partea a III-a, ??precum si eliberarea unui nou permis de conducere; - fisa medicala (daca permisul de conducere este mai vechi de 1 an); -chitanta reprezent?nd contravaloarea permisului de conducere achitatã ??la orice unitate CEC sau BCR – 465 000 lei; - fotografie tip. Permisele auto romane si spaniole, recunoscute in ambele tari Preschimbarea permisului de conducere romanesc cu cel spaniol presupune indeplinirea mai multor conditii. Astfel, documentul trebuie sa fie in termenul de valabilitate si tip carte de credit. Vor putea fi preschimbate inclusiv permisele de conducere ale actualilor cetateni romani aflati ca rezidenti legali in Spania. Toate categoriile permiselor de conducere romanesti se vor echivala in Spania cu aceleasi categorii, fara cerinta unei examinari teoretice sau practice, cu exceptia categoriilor C, C1, D1 si D, pentru care titularii acestora vor trebui sa dovedeasca, prin proba corespunzatoare, realizata, daca se va solicita, sub forma orala, ca poseda cunostinte teoretice specifice asupra circulatiei cu acest tip de vehicule, excluzindu-le pe cele de mecanica, iar titularii permiselor cu categoriile C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D si D+E vor trebui sa dea, in plus, o proba de circulatie pe un drum deschis traficului general. [tabby title="Port-arma"] Cetatenii rom?ni - acte necesare pentru autorizare arme de v?natoare Ø cerere tip; Ø carnet de membru si permis de v?natoare eliberat de o asociatie de v?natoare legal constituita si afiliata la A.G.V.P.S. din Rom?nia; Ø certificat medical tip; Ø certificat de cazier judiciar; Ø doua fotografii 4 X 5 cm; Ø taxa de autorizare conform O.G. 128/2000: Ø Regim normal de la 20 la 45 zile = 105 lei care se achita la trezoreria locului de domiciliu; Ø Regim de urgenta de la 1 la 20 zile = 310 lei care se achita la casieriile unitatilor de politie unde se depune dosarul. Pentru pistol de autoaparare cu gaze Ø cerere tip; Ø certificat medical tip; Ø certificat de cazier judiciar; Ø doua fotografii de 4 X 5 cm; Ø taxa de autorizare conform O.G. 128/2000 : Ø Regim normal – de la 20 la 45 zile = 105 lei, care se achita la trezoreria locului de domiciliu; Ø Regim de urgenta - de la 1 la 20 zile = 310 lei care se achita la casieria unitatii de politie unde se depune dosarul. Cetatenii straini cu domiciliul sau resedinta ?n Rom?nia Cetatenii straini cu domiciliul sau resedinta ?n Rom?nia pot detine, purta si folosi arme de v?natoare, fiindu-le necesare urmatoarele documente: Ø cerere tip; Ø certificat medical tip; Ø carnet de membru si permis de v?natoare eliberat de o asociatie de v?natoare legal constituita si afiliata la A.G.V.P.S. din Rom?nia; Ø certificat de cazier judiciar eliberat de catre statul al carui cetatean este, tradus si legalizat ?n limba rom?na ; Ø doua fotografii 4 X 5 cm; Ø taxa de autorizare conform O.G. 128/2000 : Ø Regim normal – de la 20 la 45 zile = 105 lei, care se achita la trezoreria locului de domiciliu ; Ø Regim de urgenta - de la 1 la 20 zile = 310 lei, care se achita la casieria unitatii de politie unde se depune dosarul. Cetatenii straini cu domiciliul sau resedinta ?n Rom?nia pot detine, purta si folosi arme de autoaparare cu gaze, fiindu-le necesare urmatoarele documente: Ø cerere tip; Ø certificat medical tip; Ø certificat de cazier judiciar eliberat de catre statul al carui cetatean este, tradus si legalizat ?n limba rom?na ; Ø doua fotografii 4 X 5 cm; Ø taxa de autorizare conform O.G. 128/2000: Ø Regim normal – de la 20 la 45 zile = 105 lei, care se achita la trezoreria locului de domiciliu ; Ø Regim de urgenta - de la 1 la 20 zile = 310 lei, care se achita la casieria unitatii de politie unde se depune dosarul. Nu pot fi autorizati sa detina, sa poarte si sa foloseasca arme si munitii Ø minorii; Ø bolnavii psihic, precum si cei care datorita altor afectiuni de care sufera, stabilite de ministerul sanatatii, ar putea pune ?n primejdie propria lor viata ori a altora, atunci c?nd ar detine sau ar folosi arme si munitii; Ø cei care, datorita antecedentelor penale sau conform dovezilor existente la organele competente, prezinta pericol pentru ordinea publica, siguranta statului sau pentru viata si integritatea corporala a persoanelor. Persoanele juridice pot efectua operatiuni cu arme si munitii ?n urmatoarele conditii Ø sa aiba inclus ?n obiectul de activitate operatiuni cu arme si munitii; Ø societatea sa fie autorizata de unitatea de politie pe raza careia ?si are sediul, conform art. 53 si 54 din Legea nr. 17/1996; Ø sa detina spatiu pentru depozitare si v?nzare cu respectarea dispozitiilor Legii nr. 18/1996; Ø sa detina registru tip pentru evidentierea operatiunilor de v?nzare a armelor si munitiilor; Ø persoanele care efectueaza operatiuni cu arme si munitii, sa prezinte certificat de cazier judiciar din care sa rezulte ca nu au fost condamnate. [tabby title="Primul ajutor in caz de …"] Ce trebuie sa faceti in caz de contuzii? curatati si dezinfectati rana acoperiti rana cu plasturi, comprese si bandaje elastice verificati daca persoana accidentata a fost vaccinata antitetanos In cazul ranilor de gravitate medie sau severa, consultati intotdeauna medicul Acordarea primului ajutor de urgenta Sunati la Pompieri 981 Politie 955 Salvare 961 verificati daca persona este constienta , atingeti-o si apoi aplicati-I stimuli durerosi chemati ajutoare degajati hainele stramte, verificati cavitatea orala si goliti-o daca este cazul, apoi lasati-I capul pe spate verificati pulsul si ciculatia timp de 10 secunde ventilati si faceti masajul cardiac pana la sosirea Salvarii Bandajarea de baza in cazul arsurilor Ramaneti calm indepartati hainele, daca este posibil , in cazul ranilor prin oparire, nu cand hainele sunt arse racoriti rana timp de 15 minute nu spargeti veziculele cu lichid acoperiti rana cu un camp steri, tratat cu aluminiu in cazul arsurilor intinse de gradul 1, 2 sau mai severe , consultati medicul [tabby title="Procedura de contestare a unui proces verbal de amenda"] Impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei si, dupa caz, a actului prin care s-a dispus una dintre sanctiunile contraventionale complementare prevazute in Ordonanta de Urgenta a Guvernului Romaniei nr. 195/2002, se poate depune plangere, in termen de 15 zile de la data comunicarii sau inmanarii acestuia. Plangerea impotriva procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei, incheiat de politistii de Circulatie, se depune la sediul Brigazii de Politie Rutiera. Plangerea se intocmeste in 3 exemplare si trebuie sa cuprinda: 1. cererea semnata si datata; 2. copia procesului-verbal de constatare; 3. fotocopie a actului de identitate; 4. fotocopie a dovezii de retinere a permisului de conducere, certificatului de inmatriculare; 5. fotocopie a oricaror altor acte sau documente in sustinerea plangerii. Plangerea se poate depune si la Judecatoria localitatii sau sectorului pe raza caruia s-a savarsit contraventia. Cand se contesta un proces verbal de constatare a unei contraventii in urma careia s-au produs avarii la autovehiculele implicate, plangerile se intocmesc in 4 exemplare, la care se adauga, pe langa cele 5 puncte mentionate mai sus, si fotocopie a politei de asigurare obligatorie de raspundere civila auto. Plangerea suspenda executarea amenzilor, de la data inregistrarii acesteia la unitatea de politie din care face parte agentul care a constatat fapta. Aceasta, impreuna cu dosarul cauzei, se trimite, de indata, instantei de judecata pe raza careia a fost savarsita fapta. Instanta investita cu solutionarea cauzei dispune asupra legalitatii si sanctiunile contraventionale complementare administrative. Hotararea pronuntata in prima instanta este supusa recursului, in termen de 15 zile de la comunicare. [tabby title="TRASEELE LINIILOR DE AUTOBUZE, TRAMVAIE SI TROLEIBUZE DIN BRASOV"] Linia 1 - Pe Tocile PLECARE: PE TOCILE Cpt.Birt Prundului Poarta Schei Balcescu 15 Noiembrie Castanilor 13 Decembrie Grivitei Kogalniceanu Harmanului TRIAJ SOSIRE: TRIAJ Harmanului Kogalniceanu Grivitei 13 Decembrie I.Maniu N.Iorga Muresenilor Baritiu Sirul Beethoven Prundului Cpt.Birt PE TOCILE Linia 1 barat - Triaj PLECARE:TRIAJ Harmanului Kogalniceanu Grivitei 13 Decembrie I.Maniu N.Iorga LIVADA POSTEI SOSIRE:LIVADA POSTEI Eroilor 15 Noiembrie Castanilor 13 Decembrie Grivitei Kogalniceanu Harmanului TRIAJ Linia 2 - Pe Tocile PLECARE:PE TOCILE Cpt.Birt Prundului Poarta Schei Balcescu 15 Noiembrie Castanilor 13 Decembrie RULMENTUL SOSIRE:RULMENTUL 13 Decembrie I.Maniu N.Iorga Muresenilor Baritiu Sirul Beethoven Prundului Cpt.Birt PE TOCILE Linia 2 barat - Rulmentul PLECARE:RULMENTUL 13 Decembrie I.Maniu N.Iorga LIVADA POSTEI SOSIRE:LIVADA POSTEI Eroilor 15 Noiembrie Castanilor 13 Decembrie RULMENTUL Linia 3 - Roman SA PLECARE:ROMAN SA Poienelor Calea Bucuresti 15 Noiembrie I.Maniu N.Iorga Muresenilor Baritiu Sirul Beethoven POARTA SCHEI SOSIRE:POARTA SCHEI Poarta Schei Balcescu 15 Noiembrie Calea Bucuresti Berzei Carpatilor Poienelor ROMAN SA Linia 3 barat - Roman SA DUS-INTORS:ROMAN SA Calea Bucuresti 15 Noiembrie Kogalniceanu Grivitei 13 Decembrie Castanilor 15 Noiembrie Calea Bucuresti Berzei Carpatilor Poienelor ROMAN SA Linia 4 - Gara PLECARE:GARA Victoriei Kogalniceanu Grivitei 13 Decembrie I.Maniu N.Iorga Muresenilor Baritiu Brancoveanu P-TA UNIRII. SOSIRE:P-TA UNIRII Prundului Poarta Schei Balcescu 15 Noiembrie Castanilor 13 Decembrie Grivitei Kogalniceanu Victoriei GARA. Linia 5 - Roman SA PLECARE:ROMAN SA Calea Bucuresti 15 Noiembrie I.Maniu N.Iorga Lunga Calea Fagarasului STADIONUL MUNICIPAL SOSIRE:STADIONUL MUNICIPAL Calea Fagarasului Lunga Eroilor 15 Noiembrie Calea Bucuresti Berzei Carpatilor Poienelor ROMAN SA Linia 6 - Saturn PLECARE:SATURN Saturn Zizinului 15 Noiembrie I.Maniu N.Iorga LIVADA POSTEI SOSIRE:LIVADA POSTEI Eroilor 15 Noiembrie Zizinului Saturn SATURN Linia 7 - Roman SA PLECARE:ROMAN SA Calea Bucuresti 15 Noiembrie I.Maniu 13 Decembrie RULMENTUL SOSIRE:RULMENTUL 13 Decembrie Castanilor 15 Noiembrie Calea Bucuresti Berzei Carpatilor Poienelor ROMAN SA Linia 9 - Rulmentul PLECARE:RULMENTUL 13 Decembrie I.Maniu N.Iorga Lunga Calea Fagarasului STADIONUL MUNICIPAL SOSIRE:STADIONUL MUNICIPAL Calea Fagarasului Lunga Eroilor 15 Noiembrie Castanilor 13 Decembrie RULMENTUL Linia 10 - Stadionul Municipal PLECARE:STADIONUL MUNICIPAL Calea Fagarasului Stadionului Grivitei A.Vlaicu Garii A.Vlahuta Saturn SATURN SOSIRE:SATURN Saturn A.Vlahuta Garii A.Vlaicu Grivitei Stadionului Calea Fagarasului STADIONUL MUNICIPAL Linia 10B - Stadionul Municipal PLECARE:STADIONUL MUNICIPAL Calea Fagarasului Stadionului Grivitei A.Vlaicu Garii GARA SOSIRE:GARA Garii A.Vlaicu Grivitei Stadionului Calea Fagarasului STADIONUL MUNICIPAL Linia 12 - Piata Unirii PLECARE:P-TA UNIRII Prundului Poarta Schei Balcescu 15 Noiembrie Agriselor Cuza Voda Avram Iancu Stadionului STADIONUL TINERETULUI SOSIRE:STADIONUL TINERETULUI Stadionului Avram Iancu Cuza Voda I.Maniu Muresenilor Baritiu Brancoveanu P-TA UNIRII Linia 14 - Piata Unirii PLECARE:P-TA UNIRII Prundului Poarta Schei Balcescu 15 Noiembrie Agriselor I.Maniu N.Iorga Lunga Carierei RASARITUL SOSIRE:RASARITUL Carierei Lunga Muresenilor Baritiu Brancoveanu P-TA UNIRII Linia 14 barat - Piata Unirii PLECARE:P-TA UNIRII Prundului Poarta Schei Balcescu 15 Noiembrie Agriselor I.Maniu N.Iorga Lunga Carierei FABRICA DE VAR SOSIRE:FABRICA DE VAR Carierei Lunga Muresenilor Baritiu Brancoveanu P-TA UNIRII Linia 15 - Piata Unirii PLECARE:P-TA UNIRII Prundului Poarta Schei Balcescu 15 Noiembrie Agriselor I.Maniu N.Iorga Lunga Calea Fagarasului Soseaua Cristianului DEPOZITUL ILF SOSIRE:DEPOZITUL ILF Soseaua Cristianului Calea Fagarasului Lunga Muresenilor Baritiu Brancoveanu P-TA UNIRII Linia 15 barat - Piata Unirii PLECARE:P-TA UNIRII Prundului Poarta Schei Balcescu 15 Noiembrie Agriselor I.Maniu N.Iorga Lunga Calea Fagarasului Soseaua Cristianului DN 73 AVICOLA MAGURELE SOSIRE:AVICOLA MAGURELE DN 73 Soseaua Cristianului Calea Fagarasului Lunga Muresenilor Baritiu Brancoveanu P-TA UNIRII Linia 16 - Piata Unirii PLECARE:P-TA UNIRII Prundului Poarta Schei Balcescu 15 Noiembrie Castanilor 13 Decembrie Grivitei Stadionului Calea Fagarasului STADIONUL MUNICIPAL SOSIRE:STADIONUL MUNICIPAL Calea Fagarasului Stadionului Grivitei 13 Decembrie I.Maniu N.Iorga Muresenilor Baritiu Brancoveanu P-TA UNIRII Linia 17 - Livada Postei PLECARE: LIVADA POSTEI Eroilor 15 Noiembrie Calea Bucuresti Lacurilor Stejarului Brazilor NOUA SOSIRE: NOUA Brazilor Prunului Lacurilor Calea Bucuresti 15 Noiembrie I.Maniu N.Iorga LIVADA POSTEI Linia 17B - Roman SA PLECARE: ROMAN SA Poienelor Calea Bucuresti Lacurilor Stejarului Brazilor NOUA SOSIRE: NOUA Brazilor Prunului Lacurilor Calea Bucuresti Poienelor ROMAN SA Linia 18 - Bariera Bartolomeu PLECARE:BARIERA BARTOLOMEU Lunga Feldioarei DN Fagurului Albinelor ICA Ghimbav SOSIRE: ICA Ghimbav Albinelor Fagurului DN Feldioarei Lunga Dornei Agricultorilor BARIERA BARTOLOMEU Linia 19 - Piata Unirii PLECARE: P-TA UNIRII Cpt.Birt Pe Tocile Invatatorilor Podul Cretului PIETRELE LUI SOLOMON SOSIRE: PIETRELE LUI SOLOMON Podul Cretului Invatatorilor Egalitatii Pe Tocile Cpt.Birt P-TA UNIRII Linia 20 - Livada Postei PLECARE: LIVADA POSTEI Sirul Livezii Warthe POIANA BRASOV SOSIRE :POIANA BRASOV Warthe Sirul Livezii LIVADA POSTEI Linia 22 - Saturn PLECARE:SATURN Saturn Zizinului 15 Noiembrie I.Maniu Cuza Voda Avram Iancu Stadionului STADIONUL TINERETULUI SOSIRE:STADIONUL TINERETULUI Avram Iancu Cuza Voda Vlad Tepes 15 Noiembrie Zizinului Saturn SATURN Linia 23 - Stadion Municipal PLECARE: STADIONUL MUNICIPAL Soseaua Fagarasului DN Lunga GHIMBAV SOSIRE: GHIMBAV Lunga DN Soseaua Fagarasului STADIONUL MUNICIPAL Linia 24 - Bariera Bartolomeu PLECARE: BAR. BARTOLOMEU Lunga Ghe.Doja Linii Albinelor ICA GHIMBAV SOSIRE:ICA GHIMBAV Albinelor Linii Agricultorilor BAR. BARTOLOMEU Linia 24B - Bariera Bartolomeu PLECARE: BAR. BARTOLOMEU Lunga Ghe.Doja Colectivistilor Spicului ICPC SOSIRE:ICPC Spicului Lanurilor Agricultorilor BAR. BARTOLOMEU Linia 25 - Roman SA PLECARE:ROMAN SA Calea Bucuresti Toamnei Kogalniceanu I.Maniu N.Iorga Lunga Calea Fagarasului Soseaua Cristianului DN 73 PECO CRISTIAN SOSIRE:PECO CRISTIAN DN 73 Soseaua Cristianului Calea Fagarasului Lungã LIVADA POSTEI Linia 27 - Livada Postei PLECARE:LIVADA POSTEI Lunga Soseaua Fagarasului Spicului Lanurilor Agricultorilor Bar.Bartolomeu D.Anghel CIMITIRUL MUNICIPAL SOSIRE:CIMITIRUL MUNICIPAL D.Anghel Ghe.Doja Colectivistilor Spicului Soseaua Fagarasului Lunga LIVADA POSTEI Linia 28 - Livada Postei PLECARE: LIVADA POSTEI Lunga Soseaua Fagarasului Spicului Lacurilor Linii Albinelor ICA GHIMBAV SOSIRE: ICA GHIMBAV Albinelor Colectivistilor Spicului Soseaua Fagarasului Lunga LIVADA POSTEI Linia 28B - Livada Postei PLECARE: LIVADA POSTEI Lunga Calea Fagarasului Spicului Lacurilor Agricultorilor Linii OIF SOSIRE: OIF Linii Agricultorilor Colectivistilor Spicului Calea Fagarasului Lunga LIVADA POSTEI Linia 31 - Valea Cetatii PLECARE: VALEA CETATII Valea Cetatii Muncii Carpatilor Calea Bucuresti 15 Noiembrie I.Maniu N.Iorga LIVADA POSTEI SOSIRE: LIVADA POSTEI Eroilor 15 Noiembrie Calea Bucuresti Carpatilor Muncii Valea Cetatii VALEA CETATII Linia 32 - Gara PLECARE: GARA Victoriei Kogalniceanu Toamnei Calea Bucuresti Carpatilor Muncii Valea Cetatii VALEA CETATII SOSIRE: VALEA CETATII Valea Cetatii Muncii Carpatilor Calea Bucuresti Toamnei Kogalniceanu Victoriei GARA. Linia 33 - Valea Cetatii PLECARE: VALEA CETATII Valea Cetatii Timpei Alecsandri Carpatilor Poienelor ROMAN SA SOSIRE: ROMAN SA Poienelor Carpatilor Muncii Valea Cetatii VALEA CETATII Linia 34 - Piata Unirii PLECARE: P-TA UNIRII Prundului Poarta Schei Balcescu 15 Noiembrie Zizinului ENERGOREPARATII SOSIRE: ENERGOREPARATII Zizinului 15 Noiembrie I.Maniu N.Iorga Muresenilor Brancoveanu P-TA UNIRII Linia 34B - Livada Postei PLECARE: LIVADA POSTEI Eroilor 15 Noiembrie Zizinului ENERGOREPARATII SOSIRE: ENERGOREPARATII Zizinului 15 Noiembrie I.Maniu N.Iorga LIVADA POSTEI Linia 35 - Gara PLECARE: GARA Victoriei Kogalniceanu Toamnei Calea Bucuresti Lacurilor Stejarului Brazilor NOUA SOSIRE: NOUA Brazilor Prunului Lacurilor Calea Bucuresti Toamnei Kogalniceanu Victoriei GARA Linia 101 - Rulmentul PLECARE: RULMENTUL 13 Decembrie Garii A.Vlahuta Saturn SATURN SOSIRE: SATURN Saturn A.Vlahuta Garii 13 Decembrie RULMENTUL Linia 1N - Piata Unirii PLECARE: P-TA UNIRII Prundului Poarta Schei Balcescu 15 Noiembrie Castanilor Grivitei Kogalniceanu Victoriei Garii Harmanului TRIAJ SOSIRE: TRIAJ Harmanului Garii Victoriei Kogalniceanu Grivitei 13 Decembrie I.Maniu N.Iorga Muresenilor Baritiu Brancoveanu P-TA UNIRII Linia 2N - Noua PLECARE: NOUA Brazilor Prunului Lacurilor Calea Bucuresti Saturn A.Vlahuta Garii 13 Decembrie RULMENTUL SOSIRE: RULMENTUL 13 Decembrie Garii A.Vlahuta Saturn Calea Bucuresti Lacurilor Stejarului Brazilor NOUA Linia 3N - Stadionul Municipal PLECARE: STADIONUL MUNICIPAL Calea Fagarasului Lunga Eroilor 15 Noiembrie Kogalniceanu Victoriei Garii Victoriei Kogalniceanu Toamnei Calea Bucuresti Poienelor ROMAN SA SOSIRE: ROMAN SA Poienelor Calea Bucuresti Toamnei Victoriei Garii Victoriei Kogalniceanu I.Maniu N.Iorga Lunga Calea Fagarasului STADIONUL MUNICIPAL Linia 4N - Valea Cetatii PLECARE: VALEA CETATII Vale Cetatii Muncii Carpatilor Calea Bucuresti Toamnei Kogalniceanu Victoriei GARA SOSIRE: GARA Victoriei Kogalniceanu Toamnei Calea Bucuresti Carpatilor Muncii Valea Cetatii VALEA CETATII Linia 23 B-dul Saturn-Brintex PLECARE: B-dul Saturn – B-dul Al. Vlahuta – B-dul Garii – str. A. Vlaicu – B-dul Grivitei – str. Stadionului – Calea Fagarasului – Sos Cristianului – Brintex. SOSIRE: Brintex – Sos. Cristianului – Stadionul Municipal - Calea Feldioarei – str. Stadionului – B-dul Grivitei – str. A. Vlaicu – B-dul Garii – B-dul Al. Vlahuta – B-dul Saturn [tabby title="Taxe postale"] - serviciul Postmesager - pentru 1 kg de trimiteri se va percepe un tarif de 3,5 lei daca acestea vor fi distribuite loco si 4 lei atunci cand vor fi distribuite la nivel national. - Prioripost - pentru o trimitere Prioripost cu o greutatea de pana la 100 g tariful va fi de 7 lei (tariful vechi - 6,5 lei). Tariful pentru fractia de 1000 grame 1 leu; - mandat online - tariful va fi 11 lei + 0,8% din valoarea mandatului; - mandat electronic (e-mandat) - tariful va fi 5 lei + 0.9% din valoarea mandatului; - mandat postal - tariful va fi 2,5 lei + 0,9% din valoarea mandatului; - distribuire abonamente presa - tariful va fi de 0,1 lei pentru fiecare exemplar distribuit; - abonament casuta postala - pentru persoane fizice tariful va fi de 4 lei/luna, iar persoanele juridice vor plati 9 lei/luna .In plus, abonatii vor plati o garantie de 12 lei pentru o casuta postala; - servicii suplimentare - pentru Confirmare de primire tariful va fi de 1,5 leu ; pentru Post-Restant 1 leu . [tabby title="Transcrierea certificatului de casatorie emis in strainatate"] Scopul transcrierii Ce se intampla daca un cetatean roman se casatoreste in strainatate cu un cetatean strain sau cu un alt cetatean roman? In evidentele romanesti cetateanul respectiva va figura ca necasatorit. Pentru ca o persoana aflata in aceasta situatie sa obtina o recunoastere juridica a casatoriei incheiate in strainatate, este nevoie sa transcrie certificatul de casatorie emis in strainatate in registrele de stare civila romanesti. In cazul cetatenilor romani cu domiciliul in tara, care s-au casatorit in strainatate, acest demers trebuie facut in localitatea de domiciliu si sunt necesare urmatoarele acte : Ø xerocopie a cartii de identitate sau a buletinului, petru cetatenii romani cu domiciliu in localitatea unde se face transcrierea; Ø certificatul sau extrasul de casatorie original Ø copie xerox legalizata a certificatului de casatorie sau extrasului de casatorie Ø traducerea in limba romana de catre un traducator autorizat roman a certificatului de casatorie sau extrasului de casatorie Ø legalizata de catre un notar public din Romania Ø certificatele de nastere ale sotilor in copii xerox Ø declaratie legalizata la un notar public din Romania in situatia in care sotii si-au pastrat numele de familie anterioare, le-au reunit sau sotul a luat numele de familie al sotiei sau in cazul in care numele de familie purtat de catre soti pe timpul casatoriei NU este inscris in certificatul de casatorie Ø copie xerox a extrasului sau a cartii de familie; (Numai in cazul in care nu se depune declaratie legalizata cu privire la numele de familie purtat pe timpul casatoriei); Ø timbre fiscale in valoare totala de 0.70 lei; Daca este cazul : Ø adeverinta din care sa rezulte cum figureaza in Registrul Permanent de Evidenta Populatiei eliberata de Biroul Evidenta Populatiei de la ultimul domiciliu avut in tara( in situatia in care solicitantul se legitimeaza cu pasaport romanesc expirat sau cu titlu de calatorie) Ø sentinta de divort, ramasa definitiva si irevocabila (daca este cazul) + copie xerox + traducerea in limba romana legalizata Ø certificatul de deces al fostului sot, in cazul in care solicitantul a mai fost casatorit (daca este cazul) Ø traducerea in limba romana- legalizata a acestora(sentintei de divort, sau certificat de deces) Ø procura speciala de reprezentare la serviciul Stare Civila si la Biroul Evidenta Informatizata a persoanei Local, in vederea transcrierii certificatului de casatorie din strainatate in actele de stare civila romane si a obtinerii a unui certificat de casatorie romanesc, in cazul in care nici unul dintre soti nu poate depune cererea personal sau timpul de sedere in tara este mai scurt de 60 zile de la data inregistrarii cererii; Procura se legalizeaza de catre: Ø un notar public din Romania, Ø fie de oficiile diplomatice ale Romaniei din tara de resedinta a solicitantului ; Ø sau intocmite de notari publici straini si supralegalizate, conform Conventiei de la Haga din 5 octombrie 1961 la Tribunalul din localitatea de domiciliu din strainatate; In cazul cetatenilor romani cu domiciliul in strainatate, care s-au casatorit in strainatate, acest demers trebuie facut in localitatea unde cetateanul roman a figurat cu ultimul domiciliu si sunt necesare, pe langa documentele enumerate mai sus, urmatoarele acte : Ø adeverinta de cetatenie, pentru cetatenii romani cu domiciliul legal in strainatate si care nu pot face dovada cetateniei romane, Ø adeverinta se elibereaza de catre Inspectoratul National pentru Evidenta Persoanelor Bucuresti- prin Directia de Pasapoarte Bucuresti, str. N. Iorga nr. 29 Ø adeverinta privind ultimul domiciliu din tara, pentru cetatenii romani cu domiciliul legal in strainatate, eliberata de Biroul Evidenta Informatizata a Persoanei local Observatii (cazuri speciale) In situatia in care, unul dintre soti - cetatean roman, a contractat o casatorie anterioara, in urma careia a dobandit numele de familie a celuilalt sot, nume cu care a intrat in urmatoarea casatorie, va fi obligatoriu sa se inregistreze intai aceea casatorie si desfacerea acesteia prin divort sau decesul sotului. Daca unul dintre soti, cetatean roman si-a schimbat in orice mod numele de familie sau prenumele, altfel decat sunt ele inscrise in actele de stare civila romane persoana va trebui mai intai sa solicite aprobarea inscrierii in actele de stare civila romane, pe baza actelor originale de schimbare a numelui sau prenumelui, a schimbarilor intervenite cu privire la nume si prenume, cererea se depune la primaria care are in pastrare actul de stare civila ce se cere a fi modificat; In cazul unei casatorii incheiate in strainatate care nu a fost transcrisa in registrul de stare civila de la ultimul domiciliu al cetateanului roman cu domiciliul legal in strainatate si care, s-a desfacut prin divort sau prin decesul sotului, inregistrarea acesteia prin mentiune, se va face la primaria unde este inregistrat actul de nastere al persoanei in cauza, fie personal, prin imputernicit. Actele necesare: Ø certificatul sau extrasul de casatorie in original; Ø copie xerox legalizata; Ø traducerea in limba romana legalizata; Ø copii ale certificatelor de nastere ale sotilor; Ø sentinta de divort originala; Ø copie xerox legalizata a sentintei; Ø traducerea in limba romana legalizata a sentintei; Ø sentinta Tribunalului romanesc competent, de recunoastere a sentintei straine de divort- definitiva si irevocabila, conform legii nr. 105 / 1992; Dupa caz, daca casatoria s-a desfacut prin decesul sotului: Ø certificatul de deces original; Ø copia xerox legalizata a certificatului de deces; Ø traducerea in limba romana a certificatului de deces; In cazul in care in continutul certificatului de casatorie nu exista rubrica privind numele de familie al sotilor dupa incheierea casatoriei, este necesar sa se anexeze si o declaratie legalizata notarial din care sa rezulte numele de familie purtat de catre acestia pe timpul casatoriei si, implicit, de catre persoana care solicita inregistrarea casatoriei si a desfacerii acesteia prin divort sau prin decesul sotului; O asemenea declaratie legalizata cu privire la numele de familei este necesara si in cazul in care, in sentinta de divort straina nu se face mentiune expresa cu privire la numele de familie al sotilor dupa desfacerea casatoriei. copii xerox ale pasaportului romanesc si strain ale persoanei interesate; timbre fiscale in valoare de 7000 lei ROL ( 70 bani RON). NOTA: In cazul in care pasaportul romanesc al persoanei interesate este expirat, trebuie sa se faca dovada ca solicitantul mai are inca cetatenie romana- pe baza Adeverintei de cetatenie eliberata de Inspectoratul National ptr. Evidenta Persoanelor, precum si Dovada eliberata de Biroul Evidenta Informatizata a Persoanei de la ultimul domiciliu avut in tara, din care sa rezulte datele personale ale solicitantului. [tabbyending]