100 milioane euro pentru o nouă schemă de ajutor de stat pentru...

100 milioane euro pentru o nouă schemă de ajutor de stat pentru IMM-uri

0 388
IMM-urile ar putea primi fonduri nerambursabile de până la 200.000 de euro, în cadrul unei noi scheme de ajutor de stat, cu un buget de 400 milioane de lei (aproape 100 milioane euro), potrivit unui proiect de hotărâre de Guvern publicat pe site-ul Ministerului FinanÅ£elor Publice /MFP/.
Numărul estimat de IMM-uri beneficiare de ajutor de minimis prin noua schema este 1.000. 'Prin noua schemă de ajutor de minimis se intenÅ£ionează susÅ£inerea în continuare a IMM-urilor în vederea realizării de investiÅ£ii ÅŸi încurajării participării active a acestora la redresarea economiei româneÅŸti prin crearea de noi locuri de muncă. Perioada de derulare a schemei pentru emiterea de acorduri pentru finanÅ£are este 2013-2014, cu posibilitatea prelungirii. Plata ajutorului de minimis se efectuează în perioada 2014-2016, în limita bugetului anual alocat schemei', precizează nota de fundamentare a proiectului de act normativ. Ajutoarele de minimis se acordă IMM-urilor sub formă de sume nerambursabile în procent de 100% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile aprobate spre finanÅ£are, în limita valorii maxime de 200.000 euro, echivalent în lei, respectiv 100.000 euro în cazul întreprinderilor care desfăşoară activitate în domeniul transportului rutier. Prin noua schemă de ajutor de minimis se introduce condiÅ£ia de a crea până la finalizarea investiÅ£iei ÅŸi de a menÅ£ine pe o perioadă de minimum 3 ani de la finalizarea investiÅ£iei: – cinci locuri de muncă, din care cel puÅ£in două locuri de muncă pentru persoane care nu au avut contract individual de muncă în ultimele 3 luni, în cazul unui ajutor de minimis de până la 100.000 euro, inclusiv; – ÅŸapte locuri de muncă, din care cel puÅ£in trei locuri de muncă pentru persoane care nu au avut contract individual de muncă în ultimele 3 luni, în cazul unui ajutor de minimis de la 100.000 euro până la 200.000 euro, inclusiv. Ajutorul de minimis se plăteÅŸte după efectuarea cheltuielilor eligibile aprobate prin acordurile pentru finanÅ£are ÅŸi verificarea la faÅ£a locului de către reprezentanÅ£ii MFP a cheltuielilor eligibile efectuate de întreprinderi. În cazul construcÅ£iilor cu scop industrial, valoarea maximă a cheltuielilor eligibile se determină pe baza unor standarde de cost în scopul evitării decontării unor cheltuieli supraevaluate ÅŸi eliminării subiectivismului în evaluarea proiectelor de investiÅ£ii. Ministerul FinanÅ£elor Publice a derulat, pe parcursul anilor 2007-2012, Programul Ajutoare de stat pentru finanÅ£area proiectelor de investiÅ£ii din fonduri alocate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului FinanÅ£elor Publice – AcÅ£iuni Generale, sub formă de granturi. Acest program are ca obiectiv dezvoltarea regională prin stimularea realizării de investiÅ£ii, creării de noi locuri de muncă, precum ÅŸi modernizarea sau dezvoltarea IMM-urilor. În acest scop au fost instituite 5 scheme de ajutor de stat. În vederea susÅ£inerii modernizării sau dezvoltării IMMurilor, în perioada de criză economică, s-a derulat schema de ajutor de stat în baza H.G. nr. 1164/2007 privind acordarea de ajutoare de minimis pentru dezvoltarea sau modernizarea întreprinderilor, cu modificările ÅŸi completările ulterioare. Bugetul schemei a fost de 100 milioane euro, echivalent în lei, pe perioada 2007-2011. Ajutorul de minimis a fost acordat sub formă de sume nerambursabile în procent de 100% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile aprobate spre finanÅ£are, în limita plafonului maxim de 200.000 euro/beneficiar, respectiv de 100.000 euro/beneficiar în cazul întreprinderilor care desfăşoară activitate în domeniul transportului rutier. În perioada 2008-2010 au fost aprobate spre finanÅ£are un număr de 905 proiecte de investiÅ£ii în valoare totală de aproximativ 100 milioane euro, echivalent în lei. Bugetul alocat schemei a fost angajat în totalitate, schema fiind declarată închisă la data de 7 iunie 2010. Din cele 905 proiecte de investiÅ£ii aprobate spre finanÅ£are s-au realizat 821 de investiÅ£ii; 84 de proiecte de investiÅ£ii nu s-au realizat din cauza lipsei sursei de finanÅ£are sau a renunţării la proiectul de investiÅ£ii. Pentru cele 821 de proiecte de investiÅ£ii realizate în perioada 2008-2011 s-a plătit un ajutor de minimis în sumă de 371,29 milioane lei, faţă de 397,17 milioane lei ajutor de minimis aprobat, rezultând un grad de implementare de 93,5%.
 
Sursa: AGERPRES
 
 

COMENTARII

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.