Acte Necesare

Inscrierea la ajutorul de somaj:

ACTE NECESARE PENTRU INSCRIEREA LA AJUTORUL DE SOMAJ

Ø       Buletinul (adeverinta) de identitate ;

Ø       Certificat medical (apt de munca) ;

Ø       Acte de studii si calificare (original si copie) ;

Ø       Adeverinta de la Consiliul Local cu terenul agricol detinut impreuna cu membrii de familie (domiciliul stabil) ;

Ø       Adeverinta de la organele financiare teritoriale cu veniturile proprii sau cu veniturile realizate din prestarea unor activitati autorizate (domiciliul stabil).

 

Pentru persoanele provenite din munca

Ø       Carnetul de munca (copie xerox si original) ;

Ø       Adeverinta cu salariul de baza brut avut in ultimele 3 luni, vechimea in munca, modul de incetare a activitatii si alte informatii conform model Oficiul Forta de Munca.

 

Pentru femeile care au intrerupt activitatea pentru ingrijirea copilului si pentru persoanele depensionate

Ø       Negatie de la ultimul loc de munca, din care sa rezulte ca nu mai poate fi incadrat;

Ø       Carnetul de munca (copie xerox si original) ;

Ø       Certificatul de nastere al copilului (copie xerox si original) ;

 

Pentru persoanele fizice autorizate sa desfasoare activitati pe cont propriu

Ø       Adeverinta cu perioadele de contributie la fondul de somaj ;

Ø       Dovada emisa de organul care a eliberat autorizatia de functionare, din care sa rezulte incetarea activitatii ;

Ø       Adeverinta cu venitul mediu lunar net pe ultimele 12 luni ;

Ø       Acte necesare pentru inscrierea la ajutorul de integrare profesionala

Ø       Buletinul (adeverinta) de identitate ;

Ø       Certificat medical (apt de munca) ;

Ø       Actul de absolvire (original si copie) ;

Ø       Atestat profesional (copie xerox si original) ;

Ø       Adeverinta de la Consiliul Local cu terenul agricol detinut impreuna cu membrii de familie (domiciliul stabil) ;

Ø       Adeverinta de la organele financiare teritoriale cu veniturile proprii sau cu veniturile realizate prin prestarea unor activitati autorizate (domiciliul stabil).

 

Pentru absolventii minori

Ø       Acte doveditoare privind lipsa sustinatorilor legali sau insolvabilitatea acestora ;

Ø       Actul care consemneaza rezultatul anchetei efectuate de Consiliul Local sau de Oficiul de Asistenta Sociala ;

Ø       Actele de deces ale parintilor sau altor sustinatori legali ;

Ø       Actele eliberate de organele competente din care sa rezulte imposibilitatea sustinatorilor legali de a presta obligatia de intretinere a minorului ;

 

Pentru tinerii lasati la vatra care nu au mai lucrat

Ø       Livretul militar sau adeverinta de lasare la vatra

Ø       Acte necesare pentru inscrierea la cursurile de (re)calificare

Ø       Cerere de inscriere (tip) ;

Ø       Certificat de nastere (copie si original) ;

Ø       Certificat de casatorie (copie si original, pentru femei) ;

Ø       Acte de studii (copie si original) ;

Ø       Carnet de somer ;

Ø       Certificat medical din care sa rezulte ca persoana este apta pentru meseria in care urmeaza sa se (re)califice.

Ø       Acte necesare pentru acordarea alocatiei de sprijin

Ø       Declaratie pe propria raspundere ;

Ø       Carnetul de munca (pentru somerii proveniti din munca) ;

Ø       Diploma de absolvire in original (pentru beneficiarii ajutorului de integrare profesionala) ;

Ø       Adeverinta cu veniturile realizate de membrii de familie (persoanele casatorite).

 

CARNETUL DE EVIDENTA AL SOMERULUI

 

Persoanele care au dreptul la ajutor de somaj conform prevederilor legii, odata cu completarea Cererii pentru ajutor de somaj primesc Carnetul de evidenta al somerului.

Acest document cuprinde o serie de date pentru identificarea persoanei, stabilirea drepturilor banesti, plata ajutorului de somaj si obligatiile elementare ale celor aflati in somaj, respectiv numarul de evidenta, datele personale, domiciliul, codul oficiului postal la care se face plata, ultima unitate care a desfacut contractul de munca, data inceperii somajului, data incetarii, viza lunara si obligatiile somerului.

Carnetul de evidenta se prezinta impreuna cu buletinul de identitate ori de cate ori persoana in cauza se adreseaza Oficiului fortei de munca.

Carnetul de evidenta serveste drept legitimatie si pentru asistenta sociala cu conditia prezentei titularului la viza.

Durata acordarii ajutorului de somaj sau de integrare profesionala este de 270 zile calendaristice.

Perioada de primire a ajutorului de somaj constituie vechime in munca si in aceeasi unitate.

Persoanele care au beneficiat de ajutorul de soamj sau de ajutorul de integrare profesionala pentru perioada maxima de 270 de zile si sunt lipsite de mijloace de intretinere pot beneficia in continuare, pana la incadrare in munca, de o alocatie de sprijin, dar nu mai mult de 18 luni (547 zile calendaristice) de la expirarea perioadei legale de acordare a ajutorului de somaj, respectiv ajutorul de integrare profesionala.

Aceasta se acorda, la cerere, oricand pe parcursul celor 18 luni daca se indeplinesc conditiile prevazute de lege.

La data stabilirii dreptului se va intocmi un nou carnet de evidenta.

Dupa ce a dobandit statutului de somer (este in posesia carnetului de evidenta) beneficiarul drepturilor de somaj este obligat ca, o data pe luna, pe baza programarii efectuate sau ori de cate ori este solicitat, sa se prezinte la Oficiul Fortei de Munca.

De regula, programarea la viza se efectueaza din 28 in 28 zile, in aceeasi zi a saptamanii, la biroul zonal caruia ii este arondata localitatea de domiciliu.

Persoanele care nu beneficiaza de drepturi de somaj si doresc sa fie in evidenta Oficiului fortei de munca trebuie sa se prezinte cel putin o data la trei luni la Oficiului fortei de munca pentru a se informa despre posibilitatile de incadrare in munca ori de calificare sau recalificare.

 

 Inscrierea la ajutorul de somaj

     

Util:
Acte lecesare Linkuri utile Adrese utile Telefoane utile

Vizitatori
25777344